VVD-raadslid Maurice Hoogeveen (Foto: VVD-Leiden)

VVD wil meer mensen uit bijstand aan de slag

De Leidse VVD wil dat ondernemers in de stad in staat worden gesteld meer mensen in dienst nemen die nu in de bijstand zitten. En de gemeente moet daarbij helpen, stelt de gemeenteraadsfractie in vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

De VVD ziet graag dat de gemeente zich extra inspant om de uitstroom te vergroten. De fractie maakt zich namelijk zorgen om de lage uitstroom van Leidenaren uit de bijstand naar een betaalde baan.

In 2013 was dit slechts 7% terwijl het landelijk gemiddelde 7,3% was. Ook in 2011 en 2012 was de uitstroom lager dan landelijk, meldt het CBS. VVD-raadslid Maurice Hoogeveen is nogal verbaasd over de lage uitstroom om hij juist in onze “regio vanwege zijn economische potentie” volop kansen ziet voor deze werklozen.

De VVD maakt zich verder vooral zorgen om de groep bijstandsgerechtigden die al lang in zonder betaald werk zitten. De fractie wil weten hoe de gemeente deze groep extra gaat activeren om een baan te vinden.

Op 1 januari aanstaande wordt de Participatiewet van kracht die de Wet Werk en Bijstand vervangt. De VVD wil van het college weten op welke wijze deze wet de mogelijkheden zal vergroten om meer mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.

Op 4 november spreekt de raadscommissie Werk & Middelen over het Leidse Beleidsplan Participatiewet.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×