Henk de Jong nieuwe bestuurder ROC Leiden

7

De Raad van Toezicht van ROC Leiden benoemt Henk de Jong met onmiddelijke ingang tot bestuurder van ROC Leiden. De Jong neemt de taken van de huidige voorzitter van het College van Bestuur Jeroen Knigge waar. Met Knigge volgt overleg over de beëindiging van zijn dienstverband.

De Raad van Toezicht heeft aanhoudende zorgen over het tempo van de noodzakelijke verbetering van de onderwijskwaliteit, de financiering van het vastgoed en de daaraan verbonden financiële situatie. De positie waarin ROC Leiden zich op dit moment bevindt vraagt volgens de Raad om een ander type bestuurder. Knigge zelf schreef vorige week op zijn weblog zelf ook al dat het veranderingsproces te traag verloopt, maar trok uit die constatering geen conclusies voor zijn eigen functie.

“Henk de Jong beschikt over ruime ervaring als bestuurder en directeur bij verschillende organisaties, onder meer als directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam. De actuele situatie bij ROC Leiden vereist volgens de Raad van Toezicht een daadkrachtige, ervaren bestuurder die beschikt over voldoende financieel-strategische competenties,” zo schrijft de Raad van Toezicht in een verklaring. “Als bestuurder zal De Jong zich inzetten voor het structureel oplossen van een aantal met elkaar samenhangende problemen: de financiële problematiek, de huisvestingsproblematiek, verbetering van de onderwijskwaliteit en betere afstemming met de andere mbo opleidingen in de regio Leiden.”

De voortgang van de onderhandelingen met externe partijen rond de huisvesting van ROC Leiden en de afspraken met het ministerie over het tempo waarin maatregelen genomen moeten worden, brengen met zich mee dat er nu snel moet worden gehandeld. Henk de Jong: “Onze studenten, hun ouders, werkgevers en de maatschappij vertrouwen erop dat wij goed onderwijs leveren. Onderwijs dat onze studenten vakbekwaam maakt en ze vaardigheden leert waarmee ze succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Dat realiseren we bij verschillende opleidingen, maar zeker niet bij alle. Met onze onderwijsteams blijven we keihard werken aan de kwaliteit van het onderwijs. We zullen een actief beroep doen op diverse partners, waaronder werkgevers, om ons daarbij te helpen.”

Het ROC Leiden staat sinds juli 2012 onder verscherpt toezicht van de inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft een aantal opleidingen van het ROC Leiden beoordeeld als zwak of zonder voldoende examenkwaliteit of diploma-resultaat. De minister van Onderwijs gaf eerder opdracht onderzoek te doen of de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs bij ROC Leiden voldoende geborgd is.

Bij ROC Leiden is geen sprake van een liquiditeitsprobleem, wel is de financiële situatie zorgwekkend. Deze situatie is mede veroorzaakt door de hoge kosten van de nieuwbouwlocaties bij station Lammenschans en het Centraal Station.

Delen

7 reacties

 1. een Leids burger op

  Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

  Citaat:"De positie waarin ROC Leiden zich op dit moment bevindt vraagt volgens de Raad om een ander type bestuurder."

  Zo zo, is men daar (bij de Raad van Toezicht) nú pas achter. Die conclusie had 2 jaar geleden ook al getrokken kunnen worden hoor……. Bestuurders die meer oog hebben voor steen(lees:gebouwen) dan voor de kwaliteit van het onderwijs (personeel e.d.) kun je maar beter zo snel mogelijk kwijt zijn. Liever vandaag nog dan morgen en …als ’t effe kan niet met een gouden handdruk maar met een flinke schop onder de kont.

  Goede huisvesting is ook voor een school zeker belangrijk en nodig, maar men moet daarbij niet overdrijven.
  De drang naar schaalvergroting kwam voort uit de wens om alles maar efficiënter te willen gaan doen. Zonder zich voldoende rekenschap te geven wat dat o.a. voor de kwaliteit van het onderwijs zou gaan betekenen.

  Hoe zou het toch komen dat een relatief kleinschalige MBO-instelling van de LIS(=Leidse Instrumentenmakersschool) tot de beste van het land behoort en het grootschalige ROC te Leiden juist tot één van de slechtste?………

 2. Zoek de verschillen tussen het artikel en het persbericht:

  http://www.rocleiden.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=1033

  Het Leidsch Dagblad heeft een wat andere aanpak en schrijft niets aan duidelijkheid te wensen overlatend en niet onterecht: "De hoogste bestuurder van ROC Leiden, Jeroen Knigge, is aan de kant gezet."

  http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27216664.ece

  En zo is het natuurlijk ook.

  De vergelijking met de Leidse Instrumentenmakersschool door de Lijpe burger is wat flauw, want de LIS is immers een zeer gespecialiseerde onderwijsinstelling, terwijl een ROC dat natuurlijk niet is. Het is wel te hopen dat het ROC zich wat meer zal gaan richten op opleidingen voor bijvoorbeeld technisch vakpersoneel waar al jaren behoefte aan is. Maar of dat gaat gebeuren? Dergelijke opleidingen zijn immers duurder dan opleidingen waarvoor een gewoon klaslokaal en een docent volstaan. Bovendien moet iemand jongeren duidelijk kunnen maken dat ze daar meer aan hebben dan een of andere kooele oplijding waarbei je ijgelijk so lekkuh soort van fet kunt tsjillen en zo.

 3. een Leids burger op

  De Leidse instrumentenmakersschool is wel meer gespecialiseerd, maar het is blijkbaar nog niet tot die Lijpe Frits doorgedrongen dat beide scholen op MBO-niveau zijn.
  Bovendien gaat het om de grootschaligheid bij het ROC dat een negatieve invloed heeft op de onderwijskwaliteit.

 4. een Leids burger op

  Fritsje, Fritsje toch. Mij eerst uitmaken voor Lijpe burger omdat ik een vergelijking maak tussen de MBO-scholen ROC en LIS(=Leidse Instrumentenmakersschool).
  Maar vervolgens wel een pleidooi houden voor meer technische opleidingen terwijl het LIS nu juist zo’n goed voorbeeld is van een technische MBO-opleiding met prima
  kwaliteit.

  Maar goed, Jeroen (Knigge) heeft nu na zijn ontslag vast wel voldoende tijd om Frits de nodige bijles te geven……

  De heer Knigge is niet ontslagen omdat er te weinig technische opleidingen zouden zijn of hij de studenten daar niet toe zou kunnen motiveren. Maar vanwege het financiële beleid, de verkeerde prioriteiten die hij daarbij
  heeft gesteld (zoals eerder toegelicht) en omdat dit ten koste ging van de onderwijskwaliteit. Dat kun je niet zomaar 1,2,3 weer veranderen:dus nog een "leuke"
  erfenis voor de nieuwe bestuurder.

 5. Nog maar ’s een keer: Jeroen Knigge heeft de problemen niet veroorzaakt (dat deden zijn voorganger en de toenmalige Raad van Toezicht), maar ze niet snel genoeg kunnen oplossen. Het is te hopen dat zijn opvolger dat wel kan, maar dat is een man zonder enige ervaring in onderwijsorganisaties. Dus hij is ook een riskante keuze.

 6. een Leids burger op

  Dat klopt, maar als iemand,zoals de heer Knigge, er (na enige tijd) niet in slaagt om de genoemde problemen op te
  lossen is het dus goed dat de Raad van Toezicht dan toch (eindelijk) inziet dat het zo niet verder kan en men voor
  vervanging zorgt.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline