Henkl de Jong volgt per direct Jeoren Knigge op als voorzitter van het College van Bestuur van het ROC Leiden. (Foto: PR).

Henk de Jong nieuwe bestuurder ROC Leiden

De Raad van Toezicht van ROC Leiden benoemt Henk de Jong met onmiddelijke ingang tot bestuurder van ROC Leiden. De Jong neemt de taken van de huidige voorzitter van het College van Bestuur Jeroen Knigge waar. Met Knigge volgt overleg over de beëindiging van zijn dienstverband.

De Raad van Toezicht heeft aanhoudende zorgen over het tempo van de noodzakelijke verbetering van de onderwijskwaliteit, de financiering van het vastgoed en de daaraan verbonden financiële situatie. De positie waarin ROC Leiden zich op dit moment bevindt vraagt volgens de Raad om een ander type bestuurder. Knigge zelf schreef vorige week op zijn weblog zelf ook al dat het veranderingsproces te traag verloopt, maar trok uit die constatering geen conclusies voor zijn eigen functie.

“Henk de Jong beschikt over ruime ervaring als bestuurder en directeur bij verschillende organisaties, onder meer als directeur/gemeentesecretaris van de gemeente Amsterdam. De actuele situatie bij ROC Leiden vereist volgens de Raad van Toezicht een daadkrachtige, ervaren bestuurder die beschikt over voldoende financieel-strategische competenties,” zo schrijft de Raad van Toezicht in een verklaring. “Als bestuurder zal De Jong zich inzetten voor het structureel oplossen van een aantal met elkaar samenhangende problemen: de financiële problematiek, de huisvestingsproblematiek, verbetering van de onderwijskwaliteit en betere afstemming met de andere mbo opleidingen in de regio Leiden.”

De voortgang van de onderhandelingen met externe partijen rond de huisvesting van ROC Leiden en de afspraken met het ministerie over het tempo waarin maatregelen genomen moeten worden, brengen met zich mee dat er nu snel moet worden gehandeld. Henk de Jong: “Onze studenten, hun ouders, werkgevers en de maatschappij vertrouwen erop dat wij goed onderwijs leveren. Onderwijs dat onze studenten vakbekwaam maakt en ze vaardigheden leert waarmee ze succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Dat realiseren we bij verschillende opleidingen, maar zeker niet bij alle. Met onze onderwijsteams blijven we keihard werken aan de kwaliteit van het onderwijs. We zullen een actief beroep doen op diverse partners, waaronder werkgevers, om ons daarbij te helpen.”

Het ROC Leiden staat sinds juli 2012 onder verscherpt toezicht van de inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft een aantal opleidingen van het ROC Leiden beoordeeld als zwak of zonder voldoende examenkwaliteit of diploma-resultaat. De minister van Onderwijs gaf eerder opdracht onderzoek te doen of de continuïteit van kwalitatief goed onderwijs bij ROC Leiden voldoende geborgd is.

Bij ROC Leiden is geen sprake van een liquiditeitsprobleem, wel is de financiële situatie zorgwekkend. Deze situatie is mede veroorzaakt door de hoge kosten van de nieuwbouwlocaties bij station Lammenschans en het Centraal Station.

Leiden knigge ROC locaties


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×