ROC Leiden gaat op in ID College

13

bussemaker

Het ID College en het ROC Leiden hebben afspraken gemaakt over een structurele oplossing van de problemen bij het ROC Leiden. Het ID College zal de onderwijsverplichtingen van ROC Leiden op zich nemen. Het ROC Leiden zal in de huidige vorm ophouden te bestaan. Studenten van de school kunnen hun opleiding gewoon afmaken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bussemaker spreekt in de brief haar vertrouwen uit in de oplossing die is gevonden om de studenten bij ROC Leiden niet de dupe te laten worden van de problemen bij deze instelling.

Het ROC Leiden verkeert in grote financiële problemen als gevolg van onverantwoorde vastgoedtransacties in het verleden. Het vastgoed is als een molensteen om de hals van de school, waardoor noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van het onderwijs niet mogelijk zijn.

D66-wethouder Frank de Wit (onderwijs) reageert live in de studio bij Sleutelstad 93.7 FM op de gebeurtenissen bij het ROC Leiden.

De Wit denkt dat het ID College in de nieuwe situatie niet meteen afstand zal doen van de drie huidige panden: “Met de overname van de onderwijstaken van het ROC Leiden moeten we de komen periode kijken waar dat onderwijs plaats gaat vinden.” Het ID College heeft momenteel drie vestigingen in Leiden. Een week geleden werd gestart met de nieuwbouw aan de Breestraat. Daar zou één centrale vestiging voor het ID College Leiden komen. Door de overname van het ROC Leiden is dat gebouw straks lang niet groot genoeg. In plaats van 2.000 leerlingen krijgt het ID College er in Leiden nu 11.000. De twee ROC gebouwen bij Leiden Centraal en Leiden Lammenschans worden op termijn verlaten. Wat daarmee gaart gebeuren is volstrekt onduidelijk.

Bussemaker: “Als er nu niet wordt ingegrepen, lopen we het risico dat deze studenten jarenlang niet de kwaliteit van onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan. De gevolgen strekken dan nog verder. ROC’s in de regio zouden dan op stel en sprong deze studenten moeten opnemen. In dat geval raakt deze situatie het onderwijs van tienduizenden mbo’ers in Leiden en de regio.”

Forensisch onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat bestuurders bij de bouw en de verwerving van de panden de wet hebben overtreden. Wel vindt Bussemaker dat er sprake is van onwenselijk en onverantwoord gedrag van de voormalige bestuurders. Ze baseert zich hierbij op de onderzoekers die de uitvoering van de plannen ‘naïef en amateuristisch’ noemen. Volgens de onderzoekers komt het beeld op ‘van een megalomaan project.’

Nader onderzoek moet onder andere uitwijzen of de juridische verplichtingen die bestuurders hebben tot behoorlijke vervulling van hun taak voldoende zijn. Ook wordt onderzocht of er een landelijk expertisecentrum moet komen waar onderwijsinstellingen hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts.

riddervangaal

In november vorig jaar moest bestuursvoorzitter Jeroen Knigge het veld ruimen vanwege de problemen bij het ROC Leiden. Hij werd opgevolgd door Henk de Jong, de voormalige gemeentesecretaris van Amsterdam. Die werd tijdelijk aangetrokken om orde op zaken te stellen. De problemen zijn ontstaan onder Knigge’s voorganger Jacques van Gaal. Onder diens leiding werd een hele serie voormalige locaties van het ROC Leiden opgedoekt en verruild voor de twee enorme onderwijsgebouwen bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans. Van Gaal ging in 2011 met pensioen. Bij zijn afscheid werd hij koninklijk onderscheiden.

Gezamenlijke verklaring ROC Leiden en ID College:

Overname ROC Leiden door ID College

ROC Leiden wordt overgenomen door ID College. ID College en ROC Leiden hebben afspraken gemaakt over een structurele oplossing van de problemen bij ROC Leiden. Het ID College zal de onderwijsverplichtingen van ROC Leiden op zich nemen.

Henk de Jong, voorzitter van het college van bestuur van ROC Leiden en Otto Jelsma, voorzitter van het college van bestuur van het ID College hebben in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nader onderzocht om tot een overname te komen. De continuïteit van onderwijs is in deze aanpak gegarandeerd en er kan direct met kwaliteitsverbetering worden begonnen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Tweede Kamer vanmiddag per brief geïnformeerd over de mogelijke overname. Zonder hulp van buitenaf kan ROC Leiden niet zelfstandig overleven. Enige mogelijke optie om de opleidingen van ROC Leiden overeind te houden, is te onderzoeken of ID College, ROC Leiden en het ministerie in gezamenlijkheid de bestaande problemen kunnen oplossen.

De komende weken zal de voorbereiding voor overname ter hand worden genomen. Daarvoor zullen verdere gesprekken worden gevoerd tussen ROC Leiden en ID College.

ROC Leiden heeft ruim 9.000 studenten en bijna 800 medewerkers. De onderwijsinstelling staat sinds de zomer van 2012 onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. ID College heeft ruim 11.000 studenten. Er werken 1.100 mensen. De school is gevestigd in zeven plaatsen: Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Delen

13 reacties

 1. een Leids burger op

  Inderdaad is vooral dat laatste zeer merkwaardig.
  Citaat:”Wel vindt Bussemaker (PvdA) dat er sprake is van onwenselijk en onverantwoord
  gedrag van de voormalige bestuurders.” Zo zo, begint er nu dan toch eindelijk een
  belletje te rinkelen bij de PvdA. Eén van die bestuurders was Jacques van Gaal.Nu zou
  je denken dat zo’n voormalig bestuurder dan wel eerder zou zijn afgestraft. Maar nee
  hoor:
  http://sleutelstad.nl/2011/06/10/koninklijke-onderscheiding-voor-oud-roc-voorzitter-van-gaal/
  De omgekeerde wereld dus:lever die onderscheiding maar gauw weer in, zou ik zeggen.
  Maar goed, het is op zich prima dat het ID-college het ROC nu gaat helpen.

  • Het is maar de vraag of het ID College deze enorme toename van studenten en medewerkers aan kan….
   Bovendien waren we toch wel klaar met die onderwijs” mastodonten” ?

 2. Studenten? Kom nou!
  Wat gaat er straks met de nu door het ROC gebruikte gebouwen gebeuren? Leegstand?
  Zullen de stromen leeringen naar en van het nieuwe pand van het ID-college niet voor problemen in de Breestraat of aan de Boommarkt zorgen?

 3. een Leids burger op

  Wat er met die gebouwen zal gebeuren is nu nog niet duidelijk. Ook is nog niet duidelijk of het tot een faillissement zal komen als het ROC haar verplichtingen niet kan nakomen.Het zou natuurlijk “van de gekke” zijn als men de huidige ROC-gebouwen nu opeens niet meer zou (kunnen) gebruiken. Het probleem zit hem vooral bij gebrek aan geld om te kunnen investeren in goed onderwijs. Dat gebrek aan geld om te kunnen investeren in goed
  onderwijs is immers eerder verkwanseld aan die peperdure ROC-gebouwen. Juist bij het onderwijs gaat het ID-college het ROC nu helpen (of overnemen).Hopelijk maakt het ID-college niet dezelfde fout als het ROC…..

 4. Die gebouwen gaan snel leeg. De kosten zijn zo hoog dat het niet rendabel is om te blijven. Tenzij de raad voor miljoenen de panden overneemt.. dan kunnen ze blijven

  • Voor de vastgoedbeheerder is het anders ook niet slim om de gebouwen nu te ontruimen. Leegstand. Bovendien kunnen de studenten niet op straat gezet worden volgens de wet. De studenten en het personeel zal nog een tijd in het gebouw blijven.

 5. Ineke Tunderman op

  Het ID-College is al begonnen met dezelfde fout te maken als het ROC Leiden. Waarom moet er weer zo’n duur gebouw worden neergezet in de Breestraat als er dadelijk 2 gebouwen van het ROC Leiden leeg staan?
  Heeft men op het ministerie van OCW zitten slapen toen de vergunning voor het bouwen van het grote ID-College in de Breestraat werd afgegeven. Zo gaat ons belastinggeld wel heel snel op. Je kunt er de klok op gelijk zetten dat het gebouw in de Breestraat dadelijk natuurlijk ook te duur is in onderhoud.
  Een woedende burger.

 6. Inkeke, het onderwijs er tegenwoordig toch voor de managers en de bestuurders? Als hun ego’s worden bevredigd, deze baantjesjagers ruimschoots beloond worden en ze zelfs een lintje kunnen krijgen is hun missie geslaagd. Leerlingen, studenten, onderwijs, leraren, docenten, toekomst? Mensen, waar hebben jullie het toch over? Dat is allemaal zo achterhaald, helemaal niet meer van deze tijd.

 7. “De opleidingen van ROC Leiden vertrekken op termijn, na de overname door ROC ID College, uit de twee megalomane gebouwen bij de stations Centraal en Lammenschans. De panden, speciaal gebouwd voor mbo-onderwijs, zijn daar totaal ongeschikt voor, concluderen de twee mbo-instellingen” en “Waar een behoefte bestond van 37.000 vierkante meter werden twee gebouwen ontwikkeld van 80.000 vierkante meter”(bron: Leidsch Dagblad 13-02-2015)

  Twee enorme nieuwe schoolgebouwen voor een mbo-instelling totaal ongeschikt voor mbo-onderwijs? En de verantwoordelijken komen ermee weg, een kreeg er zelfs een lintje voor? De gevangenis in en kaalplukken dat tuig!

 8. Weer een voorbeeld van de doorgeslagen marktwerking in het onderwijs. Een speeltuin voor de megalomane hobbies van bestuurders met dubieuze kontakten in de politiek en bouwwereld. De kwaliteit van het onderwijs stond nooit centraal bij dit incapabele “manager” soort, nu zitten studerende jongeren met de gebakken peren. Maar zoals in vele andere schandalen komen de bestuurders met de schrik en fikse bonus vrij. Die bonus is natuurlijk een liberale wenskindje, want bestuurders moeten natuurlijk marktconform beloond worden.

 9. Het is nog maar de vraag wat er gaat gebeuren.

  “De overname van ROC Leiden door het ID College betekent niet dat de school af is van de veel te dure panden. De scholen voeren op dit moment ingewikkelde onderhandelingen met eigenaar Green Real Estate. Vooralsnog lijkt het een moeilijk te ontwarren kluwen waarin de scholen verstrikt zitten. Een oplossing lijkt ver weg.[…]
  Als het ID College de vastgoedverplichtingen van ROC Leiden overneemt, dan sleept ROC Leiden het ID College mee in de val.”

  De rekening zal wel bij de overheid terechtkomen, terwijl de ROC-bestuurders vrijuit gaan.

  Zie verder hier:

  http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article27319000.ece

 10. een Leids burger op

  Citaat uit dat LD-artikel:
  “Bestuursvoorzitter Henk de Jong vermoedt dat de school nog twee tot drie jaar in de huidige panden blijft zitten.” [Einde citaat.] Dat is niet uitgesloten, maar het ID-college moet natuurlijk niet het ROC met al haar (financiële) verplichtingen gaan overnemen. Dat zou immers alleen maar een verplaatsing van het probleem zijn en geen oplossing. Als blijven zitten in de huidige panden niet meer kan kan het ID-college een deel van die 9000 leerlingen overnemen en dus helpen bij het onderwijs Want dáár hoort de prioriteit te liggen!
  De anderen leerlingen zouden dan elders in de regio herplaatst moeten worden. Vroeger heb ik mij wel eens even afgevraagd waarom veel leerlingen toen in relatief slechte vieze gebouwen zaten. Maar ik had al snel door waarom dat zo was: die bestuurders hadden tenminste nog besef waar de prioriteit hoorde te liggen:bij het onderwijs! Dat was weliswaar ook geen ideale situatie maar tegenwoordig lijkt men doorgeslagen te zijn naar de andere kant. Welke gevolgen deze grootschaligheid en marktwerking in het onderwijs heeft kan iedereen nu (gaan) zien terwijl er al jaren
  voor gewaarschuwd was hoor……

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline