ROC Leiden gaat op in ID College

bussemaker

Het ID College en het ROC Leiden hebben afspraken gemaakt over een structurele oplossing van de problemen bij het ROC Leiden. Het ID College zal de onderwijsverplichtingen van ROC Leiden op zich nemen. Het ROC Leiden zal in de huidige vorm ophouden te bestaan. Studenten van de school kunnen hun opleiding gewoon afmaken. Dat schrijft minister Jet Bussemaker vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Bussemaker spreekt in de brief haar vertrouwen uit in de oplossing die is gevonden om de studenten bij ROC Leiden niet de dupe te laten worden van de problemen bij deze instelling.

Het ROC Leiden verkeert in grote financiële problemen als gevolg van onverantwoorde vastgoedtransacties in het verleden. Het vastgoed is als een molensteen om de hals van de school, waardoor noodzakelijke investeringen in de kwaliteit van het onderwijs niet mogelijk zijn.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/190972332″ params=”color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false” width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

D66-wethouder Frank de Wit (onderwijs) reageert live in de studio bij Sleutelstad 93.7 FM op de gebeurtenissen bij het ROC Leiden.

De Wit denkt dat het ID College in de nieuwe situatie niet meteen afstand zal doen van de drie huidige panden: “Met de overname van de onderwijstaken van het ROC Leiden moeten we de komen periode kijken waar dat onderwijs plaats gaat vinden.” Het ID College heeft momenteel drie vestigingen in Leiden. Een week geleden werd gestart met de nieuwbouw aan de Breestraat. Daar zou één centrale vestiging voor het ID College Leiden komen. Door de overname van het ROC Leiden is dat gebouw straks lang niet groot genoeg. In plaats van 2.000 leerlingen krijgt het ID College er in Leiden nu 11.000. De twee ROC gebouwen bij Leiden Centraal en Leiden Lammenschans worden op termijn verlaten. Wat daarmee gaart gebeuren is volstrekt onduidelijk.

Bussemaker: “Als er nu niet wordt ingegrepen, lopen we het risico dat deze studenten jarenlang niet de kwaliteit van onderwijs krijgen waar zij recht op hebben. Niet uit te sluiten valt zelfs dat deze studenten straks, als het tot een faillissement zou komen, op straat komen te staan. De gevolgen strekken dan nog verder. ROC’s in de regio zouden dan op stel en sprong deze studenten moeten opnemen. In dat geval raakt deze situatie het onderwijs van tienduizenden mbo’ers in Leiden en de regio.”

Forensisch onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat bestuurders bij de bouw en de verwerving van de panden de wet hebben overtreden. Wel vindt Bussemaker dat er sprake is van onwenselijk en onverantwoord gedrag van de voormalige bestuurders. Ze baseert zich hierbij op de onderzoekers die de uitvoering van de plannen ‘naïef en amateuristisch’ noemen. Volgens de onderzoekers komt het beeld op ‘van een megalomaan project.’

Nader onderzoek moet onder andere uitwijzen of de juridische verplichtingen die bestuurders hebben tot behoorlijke vervulling van hun taak voldoende zijn. Ook wordt onderzocht of er een landelijk expertisecentrum moet komen waar onderwijsinstellingen hun nieuwbouwplannen kunnen laten toetsen door onafhankelijke experts.

riddervangaal

In november vorig jaar moest bestuursvoorzitter Jeroen Knigge het veld ruimen vanwege de problemen bij het ROC Leiden. Hij werd opgevolgd door Henk de Jong, de voormalige gemeentesecretaris van Amsterdam. Die werd tijdelijk aangetrokken om orde op zaken te stellen. De problemen zijn ontstaan onder Knigge’s voorganger Jacques van Gaal. Onder diens leiding werd een hele serie voormalige locaties van het ROC Leiden opgedoekt en verruild voor de twee enorme onderwijsgebouwen bij de stations Leiden Centraal en Leiden Lammenschans. Van Gaal ging in 2011 met pensioen. Bij zijn afscheid werd hij koninklijk onderscheiden.

Gezamenlijke verklaring ROC Leiden en ID College:

Overname ROC Leiden door ID College

ROC Leiden wordt overgenomen door ID College. ID College en ROC Leiden hebben afspraken gemaakt over een structurele oplossing van de problemen bij ROC Leiden. Het ID College zal de onderwijsverplichtingen van ROC Leiden op zich nemen.

Henk de Jong, voorzitter van het college van bestuur van ROC Leiden en Otto Jelsma, voorzitter van het college van bestuur van het ID College hebben in nauw overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) nader onderzocht om tot een overname te komen. De continuïteit van onderwijs is in deze aanpak gegarandeerd en er kan direct met kwaliteitsverbetering worden begonnen.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft de Tweede Kamer vanmiddag per brief geïnformeerd over de mogelijke overname. Zonder hulp van buitenaf kan ROC Leiden niet zelfstandig overleven. Enige mogelijke optie om de opleidingen van ROC Leiden overeind te houden, is te onderzoeken of ID College, ROC Leiden en het ministerie in gezamenlijkheid de bestaande problemen kunnen oplossen.

De komende weken zal de voorbereiding voor overname ter hand worden genomen. Daarvoor zullen verdere gesprekken worden gevoerd tussen ROC Leiden en ID College.

ROC Leiden heeft ruim 9.000 studenten en bijna 800 medewerkers. De onderwijsinstelling staat sinds de zomer van 2012 onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. ID College heeft ruim 11.000 studenten. Er werken 1.100 mensen. De school is gevestigd in zeven plaatsen: Alphen aan den Rijn, Gouda, Katwijk, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer.

Leiden knigge ROC locaties


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×