In december ligt er net als vorig jaar een drijvende kerstmarkt op de Nieuwe Rijn. Zelfs iets groter dan een jaar geleden. (Archieffoto: Marja van Tilburg).

Rederij Rembrandt verliest rechtszaak bij Raad van State: kerstmarkt gaat door

Het beroep tegen de vergunningverlening voor de ijsbaan en kerstmarkt op de Nieuwe Rijn, dat Rederij Rembrandt had ingesteld bij de Raad van State, is in het voordeel van de gemeente Leiden beslecht. De stadsreder wilde opnieuw voorkomen dat er van begin december tot begin januari een drijvende ijsbaan en kerstmarkt op de Nieuwe Rijn zouden komen. Volgens de rederij is daardoor het mooiste stukje Leiden onbereikbaar voor hun rondvaartboten als die een ‘wintervaart’ door Leiden maken.

De gemeente Leiden en Rederij Rembrandt liggen al jaren met elkaar overhoop over het periodiek afsluiten van het water van de Nieuwe Rijn ten behoeve van evenementen. Daarom besloot de gemeenteraad om het bestemmingsplan voor het water te veranderen, zodat de evenementen niet steeds apart vergund hoeven te worden. Dat besluit werd nu opnieuw aangevochten door het rondvaartbedrijf. 

De voorzieningenrechter oordeelt dat de kans groot is dat in een bodemprocedure het bestemmingsplan definitief goedgekeurd zal worden. Daarom is er volgens de Raad van State geen reden om nu de ijsbaan en de kerstmarkt te verbieden. Daarbij heeft de rechter ook meegewogen dat Rembrandt de vorige rechtszaak ook heeft verloren. “Nu niet is gebleken dat de feiten en omstandigheden ten tijde van het thans bestreden besluit in relevante mate zijn gewijzigd, ziet de voorzieningenrechter voorshands geen aanleiding voor het oordeel dat de Afdeling in de hoofdzaak hier anders over zal oordelen,” aldus de Raad van State in de uitspraak van vandaag.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×