De provincie heeft een speciale 'Bolfoto' online gezet op de website. Daar kan iedereen inzoomen op stukken van het tracé en de huidige situatie vergelijken met de nieuwe situatie. Op de afbeelding de nieuwe Lammebrug.

RijnlandRoute naar uitvoeringsfase

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben woensdag ingestemd met het provinciaal inpassingsplan voor de aanleg van de RijnlandRoute. Het besluit geeft groen licht voor het project, het wordt nu echt uitgevoerd.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt is blij met de stemming in PS. “Met driekwart van de stemmen voor is het inpassingsplan ruim aangenomen. Na jarenlang intensief samenwerken en praten met onder andere gemeenten, belangenorganisaties en bewoners is het laatste besluit voor de aanleg van de Rijnlandroute genomen en kunnen we ons gaan richten op de realisatie.”

De RijnlandRoute is een provinciale oost-west verbinding van Katwijk naar de A4. De weg moet de huidige knelpunten oplossen en de doorstroming in de regio Holland Rijnland verbeteren. ook moet de RijnlandRoute bijdragen aan de ontwikkeling van de economische potentie van de regio.

Het plan bestaat uit een combinatie van rijkswegen en provinciale wegen. Voor het provinciale deel is het provinciaal inpassingsplan nu vastgesteld. Voor het rijksdeel stelt de minister een zogeheten tracébesluit vast, de verwachting is dat dit besluit in december wordt genomen.

Verzet

De RijnlandRoute heeft in de afgelopen jaren op veel verzet kunnen rekenen. Eind augustus was er nog een demonstratie tegen de RijnlandRoute. Sinds het begin van het project zijn de plannen al door de nodige veranderingen gegaan. Het plan wordt met het besluit van de Provinciale Staten nu in uitvoering gebracht.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×