Op het bio Science Park Leiden is sinds kort het bedrijf InnoSer Laboratories BV  gevestigd. InnoSer houdt zich bezig met het fokken van proefdieren en het uitvoeren van dierproeven. In december is daarvoor de vergunning verleend. (Foto: InnoSer).

Animal Rights boos om nieuwe vergunning dierproeven

Proefdierfokker InnoSer heeft zich gevestigd op het Bio Science Park in Leiden. Vorige maand kreeg het uit Lelystad afkomstige bedrijf een vergunning voor het fokken van proefdieren en het uitvoeren van dierproeven. De nieuwe stichting Animal Rights is woedend en trekt aan de bel.

“Het afgeven van een nieuwe vergunning aan InnoSer om dierproeven te mogen doen staat haaks op het overheidsbeleid om dierproeven terug te dringen. Wij zijn voorstander van het terugdringen van het aantal bestaande proefdiercentra en het uitfaseren van dierproeven,” aldus directeur Robert Molenaar van Animal Rights.

Aan de vergunning van InnoSer zijn extra voorwaarden verbonden. “Indien een proef gepaard kan gaan met ernstig ongemak dat langer dan 7 dagen zal aanhouden, alsmede als geen verdoving zal worden toegepast dient daarvan bij de kennisgeving mededeling te worden gedaan,” zo staat er te lezen in de vergunning.

Animal Rights is sinds 1 januari 2015 actief en komt voort uit de voormalige Anti Dierproeven Coalitie.

Leiden proefdier


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×