Politiek en dierenrechtenactivisten samen op de barricade tegen proefdierfokker

13

dick de vos

Vrijdagmiddag gaan dierenrechtenactivisten demonstreren voor de deur van proefdierfokker InnoSer op het bio Science Park Leiden. Ook raadsleden van de Partij voor de dieren, GroenLinks en de SP hebben aangekondigd dat ze zich aansluiten bij de actie op de Zernikedreef. Op zich vreemd. Dick de Vos van de PvdD zei onlangs nog niet te gaan demonstreren, maar veranderingen via de gemeenteraad te willen bereiken.

“Meer proefdieren op het Bio Science Park is in strijd met eerder gemaakte gemeentelijke afspraken om juist in te zetten op duurzame innovatieve en dierproefvrije technieken,” stelt directeur Robert Molenaar van de Stichting Animal Rights. Hij doelt daarmee op een motie die eerder in de Leidse raad werd aangenomen. Daarin wordt het stadsbestuur opgeroepen om juist ruim baan te geven aan bedrijven die alternatieven voor dierproeven ontwikkelen.

Met spandoeken, protestborden en toespraken zal Animal Rights vanaf 15.00 uur een manifestatie houden voor de ingang van InnoSer. Molenaar: “Dierproeven is zo’n onderwerp waar veel maatschappelijke onvrede over bestaat. Vaak zeer jonge proefdieren worden opzettelijk ziek gemaakt of zelfs verminkt. Maar liefst 1 miljoen proefdieren zijn in Nederland jaarlijks de dupe. Weer een nieuw proefdierenbedrijf in Leiden is de bekende druppel.”

Delen

13 reacties

 1. Eric van 't Groenewout op

  De recente doorbraken op het gebied van o.a. darmkanker door bijv. Prof. Dr. Hans Clevers, zijn te danken geweest aan de inzet van proefdieren. De raadsleden die betrokken zijn bij deze demonstratie, gun ik een gezond, gelukkig en lang leven, maar ik vermoed dat als er bij een van hen onverhoopt darmkanker of een andere ernstige ziekte wordt geconstateerd, zij toch maar al te graag gebruik maken van de diensten van het LUMC of een ander gespecialiseerd ziekenhuis waar moderne behandelingswijzen worden aangeboden, die zonder uitzondering zijn gebaseerd op (helaas) het gebruik van dierproeven. En dat geeft al direct aan hoe hypocriet deze demonstratie is.
  Dankzij dierproeven is er voor diverse ernstige ziekten immers inmiddels kans op genezing. Geen raadslid zal zo’n dankzij dierproeven ontwikkelde behandeling weigeren. Als SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren consequent zijn, leggen zij ook een verklaring af waarin wordt aangekondigd dat zij bij ziekte niet willen worden opgenomen, behandeld en verpleegd in een ziekenhuis waar dankzij dierproeven behandelingen en medicijnen worden aangeboden die kans van slagen hebben.
  Als het nu ging om dierproeven voor de cosmetische industrie, had ik me de demonstratie kunnen voorstellen.

 2. Eric heeft gelijk. De meeste nieuwe medische therapeutische behandelingen zijn eerst op proefdieren uitgeprobeerd, voordat de toepassing daarvan op patienten werd toegestaan. De Wet Medisch Onderzoek stelt dat ook als wettelijke verplichting. Geen enkel nieuwe medicatie mag voor een studie bij mensen worden ingezet als er geen toxicologisch en therapeutisch proefdieronderzoek aan is vooraf gegaan.
  Dat weet iemand als Prof. Huub Schellekens ook. Hij heeft zijn leerstoel als hoogleraar farmacologie vooral aan proefdierenonderzoek te danken. Dan is het wel erg hypocriet om tegen proefdiergebruik te zijn zodra de buit binnen is. Medisch proefdier onderzoek is aan strenge regels onderworpen. Daarvoor moet iedere onderzoeker eerst middels uitgebreid onderwijs een licentie voor halen. Ook biotechnisch personeel belast met de uitvoering heeft een uitgebreide opleiding nodig, voordat er met het uitvoeren van proefdierexperimenten mag worden begonnen. Dan is er per instituut ook nog een onafhankelijke Dierexperimentencommissie (DEC) die er streng op toeziet, dat het dierlijk leed/ongerief opweegt tegen het medische belang.
  Daarmee wil ik niet zeggen dat we maar onbeperkt door moeten gaan met proefdier gebruik. Ook het misbruiken van proefdieren door de cosmetische industrie zou aan banden moeten worden gelegd. Er zijn nu vele nieuwe technieken waarvoor proefdieren niet meer nodig zijn. Het screenen van nieuwe medicaties en cosmetische verbindingen kan nu ook met genen chips en met grootschalige geautomatiseerde celkweek systemen, waarin tienduizenden nieuwe verbindingen getest kunnen worden. Daarmee kunnen jaarlijks duizenden proefdieren worden uitgespaard. De DEC weet dat ook en weegt de toelating van nieuwe dierproeven af tegen deze nieuwe technieken. Bij de cosmetische industrie zijn ze echter nog niet zo streng.
  Bij het bedrijf InnoSer waar het hier over gaat, heeft vooral als taak om proefdieronderzoek uit te voeren voor cardiovasculaire ziekten (hartinfarct door suikerziekte, hoge bloeddruk, of hoog cholesterol). Daar zijn weinig ethische bezwaren tegen in te brengen.

 3. Ik ben het eens met Eric en Emile. Dat de PvdD vooral uit zonderlinge mafkezen en wereldvreemde zwevers bestaat was al bekend. Waarom maakt de SP zich in Leiden niet meer druk over sociale onderwerpen, zoals de zorg (voor ouderen, gehandicapten, chronisch zieken, jeugd), het sociaal beleid (participatiewet en zo), de sociale woningbouw of het gebrek daaraan, en dergelijke? En GroenLinks? Ach, ze hoorden ergens een klok luiden maar konden de klepel al weer niet vinden.
  Het is zoals Eric schreef: “Als SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren consequent zijn, leggen zij ook een verklaring af waarin wordt aangekondigd dat zij bij ziekte niet willen worden opgenomen, behandeld en verpleegd in een ziekenhuis waar dankzij dierproeven behandelingen en medicijnen worden aangeboden die kans van slagen hebben.” Voor hen is er vast wel ergens een kruidenvrouwtje of aderlater te vinden.

 4. Eric van 't Groenewout op

  @Emile en Frank71: in feite bepleiten de Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks niets minder dan de sluiting van het Bio Science Park en een einde aan het merendeel van het medisch / wetenschappelijk onderzoek aan het LUMC.
  Hopelijk zien vooral SP en GroenLinks heel snel in hoe stupide ze hier bezig zijn.
  De klappen voor de werkgelegenheid en de geloofwaardigheid van de universiteit zullen immens zijn. Er vindt hier toponderzoek door honderden hooggekwalificeerde wetenschappers plaats: SP en GroenLinks willen dat kennelijk graag de nek omdraaien.
  Nu zullen de raadsleden zich wel gaan hullen in uitvluchten, namelijk dat een proefdierenkwekerij in Leiden niet mag, maar dat dit belangrijke medische onderzoek uiteraard wel moet worden gecontinueerd. Een proefdierenkwekerij elders mag dan kennelijk weer wel, als zo’n bedrijf zich maar niet in Leiden bevindt… Hoe hypocriet kun je zijn?

  Bijvoorbeeld de diabetici die dankzij de belangrijke verbeteringen die sinds 2009 dankzij het baanbrekende LUMC-onderzoek weer een goed leefbaar leven hebben, weten in ieder geval waarop ze niet moeten stemmen: als het aan SP en GroenLinks had gelegen, waren die belangrijke medische doorbraken – die alleen konden plaatsvinden door (helaas) onderzoek op proefdieren – er dus kennelijk nooit gekomen. SP en GroenLinks spelen hier letterlijk met mensenlevens. Het is de domheid ten top als ze aan deze demonstratie meedoen.

 5. een Leids burger op

  Al véél eerder heb ik gewezen op het feit dat bij de ontwikkeling van nieuwe medicijnen lang niet in alle gevallen er goede alternatieven voor dierproeven zijn. En dat dus dierproeven voorlopig helaas nodig zullen blijven.
  http://sleutelstad.nl/2015/01/13/animal-rights-boos-om-nieuwe-vergunning-dierproeven/#comment-238784

  Maar goed, hier moet je alles 666 keer herhalen voordat het nog steeds niet is
  doorgedrongen……..Zelfs de Dickste Vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn PvdD-streken.En nu sluiten de SP en Gl zich daarbij aan. De PvdD heb ik spottend wel eens genoemd de Partij voor de Dieren maar tegen de mensen.
  Uiteraard was dit niet letterlijk zo bedoeld, maar maakt wel duidelijk dat het belang van de dieren blijkbaar bij die partij, in sommige gevallen, boven dat van de (zieke) mensen gaat. De stellingname van de PvdD bij dierproeven lijkt dit nu nog eens te bevestigen.

 6. Vreemd dat een net opgericht bedrijf (InnoSer) de wereld moet redden van alle menselijke kwalen. Dat zijn al die andere laboratoria niet gelukt met jaarlijks een half miljard proefdieren wereldwijd. Hoe die menselijke kwalen vaak tot stand komen doet niet ten zake (Cholesterol en suikerziekte bijv.). Het is duidelijk in bovenstaande reacties dat dierenleed een irrelevant argument is in de discussie. Het leed van proefdieren wordt gebagatelliseerd. Dat er geen kant en klare oplossingen zijn voor heel veel maatschappelijke problemen wil niet zeggen dat je er niet tegen mag ageren. Het voeren van het debat is relevant. Daar hoort juist de politiek bij.

 7. een Leids burger op

  Natuurlijk kan dit bedrijf (InnoSer) niet de mensen redden van ALLE kwalen.
  Of het leed van proefdieren wordt gebagatelliseerd. Denk ik niet:immers al er goede alternatieven zijn voor dierproeven heeft dat, zoals eerder aangegeven, mijn voorkeur. Dus uiteraard geen onnodig proefdieren gebruiken. Maar in niet alle gevallen zijn er alternatieven voor proefdieren. En over DIE situatie had ik het dus en zijn dierproeven niet altijd te vermijden. [ medicijnen moeten ook uitgetest worden.]

  Dierenleed is dus niet irrelevant, maar het is ook hier een kwestie van wat men
  bij gebrek aan alternatieven belangrijker vindt: ontwikkeling van medicijnen die veel mensenlevens zou kunnen redden tenkoste van dierenleed of de prioriteit geven aan het voorkomen van dierenleed waardoor de ontwikkeling van sommige medicijnen geblokkeerd of ernstig vertraagd zal worden. Ik kies dan toch voor het eerste.

 8. De partij voor de dieren zou zich beter kunnen richten op de geplande bezuinigingen bij de dierenpolitie. Door de personele reorganisaties bij de nationale politie heeft preventie van dierenmishandeling door particuliere dierenbezitters helemaal geen prioriteit meer. Het landelijk expertisecentrum Dierenwelzijn is intussen al wegbezuinigd. Als deze vorm van handhaving helemaal wegvalt, krijgen dierenbeulen vrij spel.
  De inzet van proefdieren voor biomedisch onderzoek is wettelijk heel streng geregeld en wordt continu gecontroleerd. De handhaving van dierenwelzijn door particuliere bezitters van huisdieren verdient meer aandacht.

 9. Eric van 't Groenewout op

  Robert Molenaar kan niet goed lezen. Door niemand wordt beargumenteerd dat dierenleed irrelevant is.Integendeel. Wat mij betreft wordt er niet alleen in Nederland maar wereldwijd een verbod op gebruik van proefdieren voor ander dan medisch onderzoek afgekondigd.
  Het gebruik van proefdieren is gereglementeerd en mag alleen plaatsvinden als er geen alternatief mogelijk is. Molenaar schetst een karikaturaal beeld van de werkelijkheid. En ageren tegen het gebruik van proefdieren voor medisch onderzoek staat eenieder vrij, maar het is wel ontzettend dom als nota bene een partij met bestuursverantwoordelijkheid als SP daaraan meedoet. Een verbod op proefdieren voor medisch onderzoek in Leiden, komt neer op het wegvegen van het bestaansrecht van veel bedrijven in Leiden (de SP is kennelijk tegen werkgelegenheid) en het onmogelijk maken van onderzoek aan een van de belangrijkste Nederlandse medische onderzoeksinstituten: het LUMC.
  Ook dat is slecht voor de werkgelegenheid, slecht voor de volksgezondheid, en slecht voor de positie van Leiden als centrum van innovatief onderzoek.
  Politiek bedrijven betekent m.i. dat je pas maatregelen kunt bepleiten, als je weet dat de schadelijke effecten ervan kunnen worden gecompenseerd. Helaas valt stamcelonderzoek enz. niet op madeliefjes en paardebloemen uit te proberen. Als dat wel het geval was geweest, was er waarschijnlijk wel een Partij voor de Planten en een ‘Stichting Botanical Rights’ geweest om daartegen te ageren…
  Meneer Molenaar: als er bij u kanker wordt geconstateerd, laat u zich dan behandelen in bijv. het LUMC of de Anthony van Leeuwenhoek of bent u zo principieel tegen dierproeven voor medisch onderzoek dat u ervoor kiest om u niet te laten behandelen?

 10. Nou Eric, die keuze wordt hem misschien bespaard. De mogelijkheid hangt namelijk af van de polisvoorwaarden van zijn ziektekostenverzekering:
  “Kankerpatiënten met de budgetpolis van Zilveren Kruis Achmea kunnen sinds dit jaar niet meer naar alle gespecialiseerde ziekenhuizen, zoals het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam. Dat meldt NRC Handelsblad vandaag. Verzekeraar Achmea heeft geen contract afgesloten met dit ziekenhuis en alle academische medische centra in de Randstad.” (NRC Handelsblad, 24 januari 2015).
  Zo heeft de regering dus een nieuwe tweedeling in de zorg mogelijk gemaakt. Daar hebben we de SP, GroenLinks en de PvdD nog niet over gehoord.

 11. een Leids burger op

  Met budgetpolissen is de keuzevrijheid(voor volledige vergoeding) beperkt.Goedkoop(goedkope premie) kan dus uiteindelijk duurkoop blijken te zijn. Dieren hebben sowieso geen budgetpolis maar Animal Rights en de PvdD.
  ——————————————————————————————-
  On-topic:Als proef”dier” zou ik toch ook niet graag willen tekenen. Maar mensen gaan voor mij toch boven dieren.
  NU al een proefdiervrije wereld is toch echt een illusie.
  Toch zijn er gelukkig wel bepaalde onderzoeken die proefdiervrij kunnen, maar helaas is dat nog lang niet bij alle onderzoeken zo.
  http://www.proefdiervrij.nl/nieuws/nieuws_item/t/proefdiervrije_wereldkankerdag

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline