GroenLinks en CDA bezorgd over tekort aan stageplekken

Afgelopen week organiseerde de Gemeente Leiden in samenwerking met ProDemos voor enkele MBO-klassen gastlessen over de lokale democratie. Dit bleek een groot succes: leerlingen, docenten en raadsleden wisselden volop ideeën uit. Een veel gehoorde zorg van zowel leerlingen als docenten vanuit het  MBO is het groeiende gebrek aan (goede) stageplekken. Met name verschillende MBO-studenten van het niveau 1 en 2 hebben moeite goede stageplekken binnen Leiden te vinden. Zowel bedrijven als instellingen zouden minder behoefte hebben aan deze groep leerlingen.

Recente onderzoeken van Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) wijzen ook op een groeiend tekort aan stageplekken voor MBO’ers. Zo is het aantal stageplaatsingen in Holland Rijnland de afgelopen jaren flink gedaald. Daarnaast toont SBB aan dat er in onze regio bij verschillende opleidingen MBO 1 en 2 grote tekorten aan stageplekken zijn. Dit baart GroenLinks en het CDA zorgen.

Stageplekken zijn essentieel voor de ontwikkeling van deze groep en tevens van belang om een goede kans te maken op de arbeidsmarkt. Leiden (HollandRijnland) kent een relatief lage jeugdwerkloosheid en heeft een goede naam in het begeleiden van leerlingen naar werk. De Leidse ROC’s spelen hier een cruciale rol in. En dit moet zo blijven.

GroenLinks en het CDA willen van het college weten of zij onze zorgen delen en welke maatregelen zij willen gaan nemen om het aantal stageplaatsen op peil te houden. De fracties hebben gezamenlijk vragen gesteld aan het college.

Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×