De raad stemde vanavond unaniem in met de plannen voor de herontwikkeling van Nieuweroord aan de Rijnsburgerweg.  (Archieffoto: Chris de Waard).

Bebouwen tennisbaan bij Nieuweroord toch niet uitgesloten

Een opmerkelijke move vanavond van D66 Leiden. De partij verzet zich niet meer tot het uiterste tegen bebouwing van de tennisbaan bij Nieuweroord. Vorige week nog voerde D66-raadslid Peter Bootsma de tegenstanders van bebouwing aan en kwam daarmee hard in aanvaring met wethouder Laudy die stelt dat het onbebouwd laten van die tennisbaan tot een extra tekort leidt van 1,3 miljoen euro op een project waarop de gemeente toch al 3,5 miljoen euro toelegt. D66 was niet onder de indruk en hield voet bij stuk. Maar dat was vorige week.

2015-06-18 20.56.41Peter Bootsma (D66) verwoordt het aangepaste standpunt van zijn partij.

Inmiddels is Bootsma een stuk minder stellig: “We willen nog steeds dat de tennisbaan niet bebouwd wordt, alleen de manier waarop we dat willen bereiken is veranderd.” In het nieuwe voorstel, ingediend door de PvdA met steun van de hele raad, blijft de tennisbaan deel uitmaken van de ‘ontwikkelvlek’ zoals het mogelijk te bebouwen terrein bij Nieuweroord met een lelijk woord genoemd wordt. Als er tegen de tijd dat het project tot uitvoering moet komen plannen ingeleverd worden door ontwikkelaars, moeten die verplicht ook een financieel sluitende variant indienen waarbij de tennisbaan niet wordt bebouwd. Zo luidde althans de ingediende motie.

[soundcloud url=”https://api.soundcloud.com/tracks/211075745″ params=”auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&visual=true” width=”100%” height=”450″ iframe=”true” /]

Chris de Waard sprak nadat het besluit was gevallen achtereenvolgens met PvdA-fractievoorzitter Gijs Holla, CDA-raadslid Moniek van Sandick, D66-raadslid Peter Bootsma, Partij voor de Dieren fractievoorzitter Dick de Vos, voorzitter Ruud Stam van de projectgroep Nieuweroord (namens de omwonenden) en wethouder Laudy.

Omdat niet bebouwen de voorkeur heeft als er een goed plan ligt dat geen tekort oplevert, leek dit een compromis waar niet alleen een raadsmeerderheid, maar ook de omwonenden – verenigd in de werkgroep Nieuweroord – mee konden leven. Wethouder Laudy gelooft er niet in: “Wat u nu voorstelt is nou juist wat niet kan. Dat hebben we al geconstateerd. Niet bebouwen levert een tekort op van negen ton tot 1,3 miljoen.” Laudy stelde daarom voor om bij de uitvraag aan de markt nadrukkelijk te vragen om plannen zonder bebouwing van de tennisbaan. De raad kan dan tegen die tijd – bij het uitvoeringsbesluit – alsnog kiezen uit verschillende opties. “Maar dat gaat dan wel meer kosten,” zo waarschuwde de wethouder. De raad denkt dat marktpartijen wel degelijk in staat zullen zijn met een sluitend alternatief te komen.

Bootsma is volgens verschillende andere partijen hard teruggefloten door zijn eigen fractie. Zelf zegt hij met de nieuwe lijn alleen te willen voorkomen dat zijn fractie dekking moet zoeken voor de 1,3 miljoen euro die niet bebouwen volgens het college kost. Dat is nu het probleem van de toekomstige ontwikkelaar. Het gesloten compromis voorziet overigens niet in een scenario waarbij marktpartijen op basis van de nu vastgestelde voorwaarden geen haalbaar plan kunnen maken. Bijstellen van het plan en alsnog bebouwing van de tennisbaan toestaan ligt dan voor de hand.

Het nu bereikte compromis lijkt overigens verdacht veel op een voorstel dat de PvdA en de ChristenUnie al deden tijdens de behandeling in de raadscommissie. Die partijen stelden toen al voor om bebouwing van de tennisbaan niet uit te sluiten, om niet het risico te lopen op een extra tekort van 1,3 miljoen euro. Omdat ook die partijen de tennisbaan liever onbebouwd willen laten, stelden ze voor om ontwikkelaars meer punten toe te kennen als ze met een plan komen waarbij die bebouwing niet nodig is. Lukt dat niet, dan mag er alsnog gebouwd worden. Ook wethouder Laudy zag die variant wel zitten.

Het CDA paste het eerder ingenomen standpunt overigens ook aan. De partij wil nog steeds niet dat de tennisbaan wordt bebouwd en diende daar samen met GroenLinks, de SP en  de PvdD ook een – overigens verworpen – wijzigingsvoorstel voor in, maar vindt het niet langer nodig om het terrein van de tennisbaan ’terug te geven’ aan het naastliggende Bos van Bosman. Een motie van het CDA om dat bos toegankelijk te maken voor mensen in een rolstoel haalde het wel. Alleen D66 stemde tegen.

Dick de Vos van de Partij voor de Dieren diende een motie in voor behoud van het Bos van Bosman. Veel partijen waren bang dat de gemeente het bos zo wil aanpassen dat het een soort park wordt. “Dan verdwijnen veel bijzondere planten en dieren, bijvoorbeeld de zeldzame groene specht,” aldus De Vos. Een motie om het bos toch vooral een bos te laten, werd aangenomen, ook al zei wethouder Laudy nooit van plan geweest te zijn om van het bos een park te maken. Hij wijdt die beeldvorming aan de grote openheid in de planvorming. Daarbij zijn verschillende denkrichtingen gedeeld met de buurt. Zo’n ‘verparking’ was een denkrichting, maar die is eerder al afgevallen.

Het bouwplan voor de voormalige buitenplaats Nieuweroord voorzien globaal in duurdere koopappartementen en 20% huurappartementen. Die behoren wel tot de duurdere categorie. Sociale woningbouw komt er niet in het plan. Dat is eigenlijk wel een harde afspraak bij elk nieuwbouwplan, maar in dit geval kiest de raad ervoor om dat elders te compenseren.

Leiden Politiek nieuweroord


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×