Onder andere door transformatie van oude kantoorgebouwen daalt de leegstand. Bij Leiden Centraal is nog wél plek voor nieuwe kantoorgebouwen.

Kantorenleegstand in regio daalt licht

De leegstand van kantoren in Holland Rijnland is dit jaar voor het tweede jaar op een rij licht gedaald. In de regio staat 14,8% van de kantoorruimte leeg, terwijl landelijk de leegstand tussen 2014 tot 2015 verder toenam van 16,5% naar 17,2%. Dat blijkt uit het Feitenblad kantoren Holland Rijnland 2015. Het verschil met de landelijke cijfers is nog een paar procent hoger omdat in de leegstandsberekening van Holland Rijnland ook de kantoren zijn opgenomen die niet actief op de markt worden aangeboden.

De daling van de leegstand komt vooral doordat veel kantoren op slechte plekken worden getransformeerd naar bijvoorbeeld woonplekken. In 2014 kreeg 42.500 m2 zo een andere bestemming. Overigens is de leegstand nog steeds zorgwekkend hoog. In een gezonde kantorenmarkt bedraagt de leegstand ongeveer 5%.

Tseard Hoekstra (portefeuillehouder economie Holland Rijnland): “Steeds meer beleggers kiezen eieren voor hun geld en besluiten hun leegstaande kantoren te transformeren. In de kantorenstrategie van Holland Rijnland hebben de samenwerkende gemeenten afgesproken om transformatie maximaal te faciliteren. Bijvoorbeeld door mee te werken aan een andere bestemming. Dit werkt, er wordt nu meer getransformeerd dan nieuw gebouwd, en dit zal de komende jaren doorzetten”.

Holland Rijnland kijkt samen met de provincie Zuid-Holland hoe de nieuwbouw van kantoren kan worden beperkt. Bijvoorbeeld door kritischer te kijken of nieuwbouwplannen nog realistisch zijn en of die bij de marktvraag passen. Een complete nieuwbouwstop is niet aan de orde. De vraag naar hoogwaardige kantoren nabij de grote stationsgebieden neemt bijvoorbeeld toe. Het stationsgebied in Leiden is zo’n gebied dat in de toekomst mee kan draaien in de subtop van Nederland.

Holland Rijnland brengt elk jaar de cijfers over de kantorenmarkt in Holland Rijnland, in samenwerking met de gemeente Leiden, in beeld. Het feitenblad kantoren 2015 is hier te downloaden.

Economie Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×