Lakenvelder runderen bij de boerderij in de Boterhuispolder in Warmond. (Foto: Niek de Willigen).

Open Boerderijdag in Boterhuispolder

Op zaterdag 5 september is de jaarlijkse Dag van de Lakenvelder. Door het hele land zijn boerderijen geopend waar dit bijzondere oud-Hollandse koeienras wordt gehouden. Het lakenvelderrund met de witte band om de buik is nog altijd een bezienswaardigheid. Sinds 2014 loopt er ook een kudde Lakenvelders in de Boterhuispolder. Hier is de familie De Willigen gestart met een fokprogramma. Inmiddels bestaat deze kudde uit ruim 25 dieren. Ze zijn op 5 september tussen 11 en 17 uur te bekijken aan de Zijldijk 8 in Warmond.

Lakenvelder Boerderij Boterhuispolder is een kleinschalige fokkerij van Lakenvelder runderen ten behoeve van ambachtelijke vleesconsumptie. De koeien staan in de zomer buiten in de wei en in winter in de ligboxenstal. De kudde in de Boterhuispolder bestaat uit rode en zwarte lakenvelders. De kalveren die geboren worden blijven bij hun moeder en maken deel uit van de kudde.

De geschiedenis van de Lakenvelder gaat ver terug. Aan het eind van de middeleeuwen zijn er al vermeldingen te vinden van hun bestaan. Vanaf de 17e eeuw wordt er gericht gefokt met de dieren, die vooral te vinden zijn bij buitenplaatsen en landgoederen, waar ze fungeren als sierrund. In 1918 werd er een Lakenvelder stamboek opgericht, maar ondanks dat loopt de populatie aanzienlijk terug. Pas sinds de oprichting van de Stichting Zeldzame Huisdieren in 1976 is er weer meer aandacht voor het ras. Tegenwoordig mogen Lakenvelders zich verheugen in een groeiende populariteit. Van oudsher is de Lakenvelder een dubbeldoelkoe. Dit wil zeggen dat het ras zowel geschikt is voor melkveehouderij als voor vleesconsumptie.

Tijdens de open dag is er ook biologische kaas te koop. Voor de kinderen worden er ritten met de ponykar gemaakt. Een bijzondere toevoeging aan deze open dag komt van erfbewoner Anjet van Linge die een beeldententoonstelling maakt in en om de stallen. Haar steenhouwersatelier op het terrein van de boerderij is geopend voor publiek. Anjet van Linge is zelf aanwezig om informatie te geven over haar kunstwerken.

Op www.boterhuispolder.nl staat alle informatie over het programma.

Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×