Ook Leiderdorp gaat vluchtelingen opvangen

Ook Leiderdorp gaat vluchtelingen opvangen op crisisopvanglocaties. Vorige week vrijdag vingen Leiden en Voorschoten allebei circa 120 vluchtelingen op in sporthallen. Die verhuizen morgen naar respectievelijk Oegstgeest en Zoeterwoude. In Leiderdorp wordt onderzocht of de gymzalen van het voormalige ROC-gebouw aan de Leidsedreef geschikt zijn voor noodopvang van vluchtelingen. Mocht dat niet het geval zijn, dan overweegt Leiderdorp om sporthal De Bloemerd of sporthal De Does in te zetten voor de opvang. Dat zijn de twee bestaande crisisopvanglocaties van de gemeente Leiderdorp.

De voorkeurslocatie van de gemeente Leiderdorp is het ROC aan de Leidsedreef. Dat gebouw staat leeg en opvang daar gaat dus niet ten koste van bijvoorbeeld sportverenigingen die tijdelijk hun oefen- of wedstrijdruimte verliezen als een sporthal wordt ingezet. Het gebouw van het voormalige ROC is echter niet in eigendom van de gemeente. Ook is nog onduidelijk hoe de staat van het gebouw is.

Ook voor de huisvesting van mensen die al een verblijfsvergunning hebben, is de gemeente Leiderdorp in gesprek met de eigenaren van leegstaande gebouwen in de gemeente. Het gaat daarbij om gebouwen die in potentie op korte termijn verbouwd kunnen worden voor bewoning. De gemeente denkt daarbij bijvoorbeeld aan de zusterflat bij Leythenrode en het Statenhof bij de Winkelhof. Ook wordt gesproken met woningcorporatie Rijnhart Wonen.

 

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest , Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen. Door de grote toestroom van vluchtelingen in Nederland vinden de gemeenten het belangrijk dat mensen die al een verblijfsvergunning hebben en nu nog in een AZC verblijven, aan huisvesting worden geholpen zodat de noodzakelijke ruimte voor de nieuwe asielzoekers ontstaat. De gemeenten in de Leidse regio zoeken gezamenlijk naar mogelijkheden om vergunninghouders in een hoog tempo te huisvesten. Voor sommige kan dat een definitieve plek zijn, anderen kunnen ook te maken krijgen met een tijdelijke situatie, maar zij blijven in ieder geval wel in de regio.

 

112 Sleutelstad Leiderdorp Regio Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×