Leiden wil wachtlijst wegwerken: Extra schoollokalen voor vluchtelingenkinderen

LDVIn de Leidse regio gaan circa 100 kinderen van vluchtelingen niet naar school. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar van zogenaamde statushouders. Dat zijn vluchtelingen die inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen, waardoor ze ook recht op onderwijs hebben. De gemeente Leiden werkt de bestaande wachtlijst nu in één klap weg door ruim een kwart miljoen te steken in de uitbreiding van de huisvesting ten behoeve van de Internationale Schakelklas van het Leonardo da Vinci College. In het Kanaalpark worden zes klaslokalen ingericht in een leegstaand gebouw vlakbij het Leonardo. Dat kan op zeer korte termijn, omdat de ruimtes eerder ook al in gebruik zijn geweest als schoollokaal.

Burgemeester Lenferink in gesprek met Chris de Waard over de uitbreiding van onderwijshuisvesting voor kinderen van statushouders.

In die schakelklas krijgen kinderen van migranten in eerste instantie les in de Nederlandse taal. Zodra ze die in voldoende mate beheersen, kunnen ze doorstromen naar regulier onderwijs. In de schakelklas van het Leonardo is eigenlijk plek voor 180 leerlingen. Er wordt nu al les gegeven aan 200 vluchtelingenkinderen. Daarnaast is er de afgelopen periode een wachtlijst ontstaan van 100 kinderen die recht hebben op onderwijs.

Burgemeester Lenferink denkt dat een deel van de kosten die Leiden nu maakt, zullen worden vergoed door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen  (OCW). Gesprekken daarover zijn al gaande, maar het is nog onduidelijk wat daar precies uit komt. Leiden wil daar niet op wachten, omdat de gemeente het van het grootste belang acht dat de kinderen zo snel mogelijk Nederlands leren en volwaardig mee kunnen gaan doen in de samenleving.

De kinderen om wie het gaat komen uit Leiden en directe omgeving. In de Duin- en Bollenstreek spelen soortgelijke problemen. Daar zijn zo’n 150 kinderen van vluchtelingen verstoken van onderwijs. Een schrijnende situatie vindt burgemeester Lenferink: “Ik heb ook nog geen signalen gezien die erop wijzen dat er wordt gewerkt aan een oplossing.”

Leiden Onderwijs Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×