Veel vragen voor burgemeester Lenferink tijdens de info-avond voor omwonenden van de Vrouwenweg. Ook uit Zoeterwoude. De Vrouwenweg is de enige fietsverbinding van Zoeterwoude Dorp naar Leiden. (Foto's: Chris de Waard).

Vrouwenweg zit niet te wachten op komst vluchtelingen

Bewoners van de Vrouwenweg vinden de mogelijke komst van 200 vluchtelingen naar de smalle strook weiland naast en achter hun huizen veel te veel van het goede. Dat bleek afgelopen avond tijdens een informatiebijeenkomst in het clubhuis van Volkstuinvereniging Cronesteyn waar tientallen omwonenden op af waren gekomen. Zo’n beetje alle bewoners van de Vrouwenweg en een handvol studenten die in het klooster wonen, wilden van burgemeester Lenferink horen wat nu precies de plannen en de gevolgen daarvan zijn.

Chris de Waard in gesprek met burgemeester Lenferink die vooral de angst voor de veiligheid die bij veel omwonenden leeft niet erg realistisch vindt. “Er gebeurt vrijwel niets rond soortgelijke opvanglocaties.”

Een bewoonster legde de vinger op de zere plek. “U heeft het over incidenten als er wel iets gebeurt. Je zal maar het slachtoffer in zo’n incident zijn. Ik ben gewoon bang. Ik moet elke avond als vrouw alleen over dit smalle weggetje met aan twee kanten water. Je kunt nergens heen als er wel iets gebeurt”. Het was de enige keer dat de hele zaal begon te applaudisseren. Hoewel veel mensen een sterke mening hebben over de eventuele komst van de statushouders, wilde na afloop van de bijeenkomst niemand wat zeggen voor de Sleutelstad-microfoon.  “Voor je het weet, word je uitgemaakt voor racist”, zo verklaarde één van de bewoners die terughoudendheid.

De Vrouwenweg telt 53 woningen en het klooster waar circa 85 studenten wonen. Secretaris Willem Otto Hazelhorst van de Vereniging Bewoners Vrouwenweg (VBV) vergelijkt de situatie met het 140 inwoners tellende Drentse dorp Oranje waar het rijk 1500 asielzoekers wilde huisvesten in een vakantiepark.

Chris de Waard in gesprek met secretaris Willem Otto Hazelhorst van de Vereniging Bewoners Vrouwenweg. Het bestuur van de bewonersvereniging lijkt onder strenge voorwaarden wel mee te willen werken, maar eerst volgt er eind van de maand nog een vergadering waarin de bewoners worden geraadpleegd. Die lijken in ruime meerderheid tegen bebouwing van het weiland achter en naast hun huizen. 

Nog lang niet alles is duidelijk, zo bleek al snel. Logisch ook, vond Lenferink, want de bewoners worden heel vroeg in het proces betrokken en veel moet nog worden uitgezocht. Als de gemeenteraad op 10 maart tenminste groen licht geeft voor het verder uitwerken van de bouw van tijdelijke woningen op deze locatie.

Ook aan het einde van de Vrouwenweg wil de gemeente statushouders onderbrengen. In de tuin van het klooster waar studentenhuisvester DUWO kamers verhuurd aan zo’n 85 studenten. Chris de Waard sprak met één van hen, Jos Moesman. De bewoners van het klooster hebben geen enkel bericht ontvangen van hun verhuurder.

Ook moet de gemeente overeenstemming bereiken met de eigenaar Niersman van de grond langs de Vrouwenweg. Daar wil het college 150 zogenaamde statushouders huisvesten in containerwoningen. Verderop, in de tuin van het Klooster, zouden er ook nog eens 50 een plek moeten krijgen. In het klooster verhuurt DUWO kamers en appartementen aan studenten en pas afgestudeerden. Die hebben nog niets van hun verhuurder gehoord over de mogelijke komst van de vluchtelingen. Daarom werd vanavond spontaan een klankbordgroep opgericht.

Voorzitter Jaap van Riet van de volkstuinvereniging Cronesteyn ziet meer voor- dan nadelen bij de komst van extra bewoners in het gebied.

Het is inmiddels overigens niet zeker meer dat er alleen vluchtelingen worden gehuisvest op de verschillende locaties die de gemeente in beeld heeft. Bij een eerdere bewonersavond in Leiden Zuid-West, daar wil de gemeente zo’n 180 mensen onderbrengen op een terrein langs de Voorschoterweg van het Hoogheemraadschap van Rijnland, werd geopperd om ook ‘gewone Leidenaren’ een plek te geven. Zo’n mix is goed voor de integratie. Dat idee wordt door burgemeester Lenferink vooralsnog omarmd en is momenteel in onderzoek. Als dat doorgaat worden de tijdelijke woningen via Woningnet Holland Rijnland verdeeld en kan iedereen die op de wachtlijst staat er op reageren.

Op 1 maart kunnen belanghebbenden inspreken tijdens een speciale commissievergadering die de gemeenteraad dan houdt. Twee dagen later buigen de raadsleden zich inhoudelijk over de voorgestelde locaties. Een week later, op 10 maart, moet de gemeenteraad over alle locaties een beslissing nemen. Die houdt nog niet meteen in dat er op zo’n voorgestelde plek ook echt vluchtelingen worden gehuisvest, maar de raad geeft het college dan al dan niet groen licht voor verder onderzoek. Valt dat positief uit, dan komen de eerste vluchtelingen er kort na de zomer te wonen. In eerste instantie voor vijf jaar. Met een mogelijke verlenging van nog eens vijf jaar. Overigens was er opvallend weinig belangstelling vanuit de Leidse gemeenteraad. Alleen drie raadsleden van D66 Leiden en de fractievoorzitter  van het CDA hadden de moeite genomen om de zorgen van omwonenden aan te horen.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×