Het weiland tussen de Europaweg en de Vrouwenweg is een van de plekken die het stadsbestuur op het oog heeft. Er zouden volgens burgemeester en wethouders 150 statushouders terecht kunnen.

Geringe opkomst bij inspraakdemonstratie Groep Kok

Het gebeurt niet vaak dat enkele dagen van te voren al bekend is hoe de opkomst zal zijn bij een nog te houden demonstratie, maar voor de inspraakdemonstratie van de Groep Kok die voor aanstaande dinsdagavond is aangekondigd, hebben zich weinig tot geen mensen gemeld.

Dinsdagavond 1 maart is er een gecombineerde vergadering van de raadscommissies Onderwijs en Samenleving en Stedelijke Ontwikkeling. Daar worden alle insprekers gehoord van de locaties die het college van burgemeester en wethouders op het oog heeft voor de tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nu nog in asielzoekerscentra op een woning wachten.

Door op tijdelijke locaties extra woningen te realiseren voor de circa 600 zogenaamde statushouders wil Leiden de wachtlijst in een keer wegwerken. Door voor die versnelde huisvestingsopgave extra – tijdelijke – woningen te realiseren op een achttal locaties die voor vijf tot tien jaar worden ingericht voor het huisvesten van vluchtelingen gaat dat niet ten koste van de reguliere wachtlijsten. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat het draagvlak voor de vluchtelingenopvang wegvalt.

Tot en met vandaag konden deelnemers voor de inspraakdemonstratie van de Groep Kok zich bij fractievoorzitter Tomas Kok melden. Zijn lokale anti-islampartij wilde, door dinsdag met een grote groep insprekers aan te komen, het proces rond de besluitvorming frustreren. Dart lijkt er niet van te komen. “Ik verwacht weinig insprekers”, zo geeft Kok na het sluiten van de deadline toe. “Ik heb veel mensen gesproken, maar de meeste durven zich niet publiekelijk uit te spreken. Ze zijn bang voor het verliezen van hun baan of voor de veiligheid van hun kinderen.”

Het zal dinsdag alsnog wel laat worden bij de commissievergadering. Omwonenden van de nu aangewezen plekken zullen ook zonder Kok van zich laten horen. Er worden enkele insprekers per locatie verwacht die allemaal drie minuten krijgen om de raadsleden toe te spreken. Vervolgens worden er vaak nog verduidelijkende vragen gesteld.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×