(Afbeelding: traffic-cam VID).

Extra maatregelen voor betere doorstroming A4 bij Leiden

Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen op de A4 tussen Burgerveen en Leiden om de afwikkeling van het verkeer te verbeteren. De bebording wordt aangepast zodat weggebruikers meer informatie krijgen en de markering op de weg wordt op enkele plekken aangepast. Daarnaast verschuift de ‘afstreping’ van 3 naar 2 stroken op de hoofdrijbaan van Amsterdam naar Den Haag zodat bestuurders meer tijd hebben om in te voegen.

De A4 is tussen Burgerveen en Leiden is de afgelopen jaren verbreed van 2×2 rijstroken naar een weg met een hoofdrijbaan van 2 rijstroken en een parallelbaan van 1 rijstrook met weefvakken. De wegverbreding heeft volgens Rijkswaterstaat weliswaar voor de nodige verlichting gezorgd, maar de kans op filevorming is in de ochtend- en avondspits groter dan gemiddeld gebleven.

Dit was voor minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) aanleiding om te onderzoeken of met een aantal aanpassingen aan de weg de doorstroming binnen de bestaande wegindeling verbeterd kan worden. Ze heeft de Tweede Kamer vandaag over de onderzoeksresultaten en maatregelen geïnformeerd. Bij het onderzoek heeft Rijkswaterstaat de ervaringen en ideeën van zo’n 400 weggebruikers en omwonenden benut.

Dit jaar worden de bebording en markering aangepast. De verschuiving van de afstreping gebeurt volgend jaar omdat daar eerst een omgevingsvergunning voor nodig is. De maatregelen moeten leiden tot een rustiger verkeersbeeld en een vermindering van het aantal plotselinge strookwisselingen. Het moet de doorstroming van het verkeer verbeteren en de kans op kop-staart aanrijdingen verkleinen.

Rijkswaterstaat heeft nog een laatste teleurstellende mededeling: “Met de maatregelen zullen de files tijdens de spits niet verdwijnen. Het is een druk traject en de hoeveelheid verkeer is flink toegenomen.”

Economie Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×