Een schrikbeeld voor de groene Oostvlietpolder dat nu definitief tot het verleden behoort. (Fotobewerking: Vereniging Vrienden Oostvlietpolder).

Ondernemers trekken Raad van State-procedure om Oostvlietpolder in

Er komt vandaag geen uitspraak van de Raad van State over het al dan niet mogelijk maken van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. Het bedrijfsleven in de regio Rijnland ging eerder bij de Raad van State in beroep tegen het bestemmingsplan voor de groene polder, maar heeft dat op het allerlaatste moment ingetrokken.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Robert Strijk over bedrijventerreinen in de Leidse regio.

Strijdbijl

De gemeente Leiden en Bedrijfsleven Rijnland hebben de strijdbijl begraven en trekken voortaan weer samen op in hun zoektocht naar beschikbare en geschikte hectares in de Leidse regio ter compensatie van de grond die in de polder nu niet meer voor een bedrijventerrein beschikbaar komt. Dat er behoefte is naar zulke terreinen erkent de gemeente na onderzoek.

Chris de Waard in gesprek met voorzitter Frank Ponsioen van Bedrijfsleven Rijnland over ruimte voor bedrijventerreinen.

 Nulmeting

De actuele vraag naar bedrijventerreinen is de afgelopen periode in kaart gebracht en daaruit volgt dat er in de regio nog steeds behoefte is aan ruimte voor gemengde bedrijventerreinen. Met name in de as Leiden-Katwijk. Daar wordt nu ook gekeken naar het realiseren van zulke terreinen. Bijvoorbeeld bij het voormalige Vliegkamp Valkenburg en achter het terrein van Nalco Europe bij het A44 Transferium. Binnen Leiden zelf komen ook extra meter bedrijventerrein beschikbaar. Het gaat daarbij met name om het verdichten van bestaande terreinen.

Transformatie

In Leiden worden de komende jaren ook meters bedrijventerrein getransformeerd naar bijvoorbeeld woonruimte. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebied ’tussen Rijn en rails’ (Wernink) de Zoeterwoudseweg waar onder andere de Praxis en Carpetright gaan vertrekken om plaats te maken voor woningen. De twee bedrijven verkassen op termijn naar de Lammenschansweg. Ook bij zulke besluiten belooft de gemeente Leiden voortaan nadrukkelijk het belang mee te wegen van het bedrijfsleven. Wethouder Strijk kan zich bijvoorbeeld voorstellen dat over tien of vijftien jaar industrieterrein De Waard deels wordt getransformeerd naar een woongebied: “Maar dan moet je dat verlies aan bedrijfsruimte eerst oplossen op andere locaties.”

Commitment van gemeenteraad

Frank Ponsioen is namens het gezamenlijke bedrijfsleven blij met de nieuwe afspraken. “Eindelijk wordt er ook weer mét ons gesproken in plaats van alleen over ons. Wat we ook belangrijk vinden is dat de afspraken worden gedragen door de gemeenteraad. een convenant met de gemeente is leuk, maar nauwelijks afdwingbaar. Een opdracht van de raad aan het college geeft veel meer zekerheid.” Blijkbaar heeft wethouder Strijk zich achter de schermen weten te verzekeren van een raadsmeerderheid voor zijn afspraken over ruimte voor bedrijventerreinen.

Economie Leiden Politiek Regio Oostvlietpolder


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×