Alleen tijdens de bouw van de wijk Poelgeest lag er al eens een brug over de Haarlemmertrekvaart. Komende zomer start de procedure voor de aanleg van een definitieve tweede ontsluiting van de wijk. (Archieffoto: Jovanny Bos).

Brug naar Oegstgeester wijk Poelgeest zes ton duurder

Leiden en Oegstgeest hebben definitieve afspraken gemaakt over de bouw van een tweede brug ter ontsluiting van de wijk Poelgeest en het Trekvaartplein. Over de brug die de wijk via de Oegstgeesterweg moet ontsluiten wordt al vele jaren gesproken. Jaren geleden maakten Leiden en de buurgemeente al afspraken over de kosten, maar inmiddels zijn de wensen gewijzigd en is er extra geld nodig.

Chris de waard sprak over de nieuwe brug tussen Leiden en Oegstgeest met de Leidse wethouder Robert Strijk.

De brug over de Haarlemmertrekvaart met bijbehorende wegen wordt nu gecombineerd met een een fietsverbinding tussen Leiden en Teylingen. Om dat mogelijk te maken, moet de brug breder worden en ook hoger. Zodat er een fietspad onderdoor gemaakt kan worden. Extra kosten: Naar verwachting zo’n vijf à zes ton”, zegt wethouder Strijk. Daarvan neemt de gemeente Oegstgeest een ton voor haar rekening, Leiden een half miljoen. Dat bedrag kan voor Leiden lager uitvallen als Holland Rijnland bereid is om ook een bijdrage te leveren vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF).

Leiden Oegstgeest Politiek Brug Poelgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×