Locatie waar brug moet komen. (Bron: Google maps).

Oegstgeest en Leiden mogen brug Poelgeest bouwen

De brug tussen Leiden en Oegstgeest bij de wijk Poelgeest mag er komen. Dat heeft de Raad van State besloten. De bezwaren van omwonenden tegen het bestemmingsplan dat de gemeenten twee jaar geleden voor dat gebied maakten zijn wel gegrond verklaard, maar nadere uitleg over de verkeerssituatie heeft de Raad van State overtuigd van het gelijk van de gemeenten.

Omdat de Raad van State wel vindt dat de gemeenten in eerste instantie in gebreke waren gebleven, werden de bestemmingsplannen waartegen bezwaar was gemaakt wel vernietigd. De twee gemeenten zijn veroordeeld tot het betalen van de proceskosten.

Omwonenden die bezwaar maakten tegen de komst van de brug zijn teleurgesteld. “We hebben eerder op een aantal punten gelijk gekregen met onze bezwaren tegen de geluidsoverlast en lichthinder en daarop hebben de gemeenten het ontwerp voor de brug aangepast,” aldus een van de bezwaarmakers die liever niet met naam genoemd wil worden. “Maar eigenlijk willen we natuurlijk geen aanpassingen, wij willen geen brug. Die brug heeft echt impact op ons leefklimaat.”

Een ander bezwaarpunt van de omwonenden is dat het sluipverkeer in de wijk gaat toenemen. “Dat bezwaar heeft de Raad van State niet gehonoreerd, we hebben dat onvoldoende hard kunnen maken. Verder verwachten we dat de kruising Anne Weber-van Bosselaan met de Hugo de Vrieslaan drukker en onveiliger zal worden. De gemeente voert bovendien aan dat de brug een betere en snellere fietsverbinding mogelijk maakt, maar is niet van plan een veilige oversteekplaats te maken bij aansluiting van de brug op de Oegstgeesterweg.”

Prestigeproject
De bezwaarmakers hopen dat de gemeenten toch nog eens goed gaan nadenken of de brug wel wenselijk is gezien de kosten en de baten. “De verkeersmodellen die gebruikt zijn bij de planning van de brug kloppen niet. Die modellen voorspellen een twee keer zo grote verkeersstroom dan er werkelijk is. Dat zet de noodzaak voor deze brug in een ander daglicht. Wij denken dat deze brug een prestigeproject is. ”

SP-raadslid Antoine Theeuwen laat in een eerste reactie weten dat zijn fractie nog wel gaat kijken of de bouw van de brug alsnog tegengehouden kan worden. “Er is natuurlijk nog een politiek proces. Als er een uitvoeringsbesluit voor komt liggen gaan we daar zeker nog naar kijken.”

Er wordt al meer dan tien jaar gepraat en ruzie gemaakt over een tweede brug naar Poelgeest. Een alternatief met een tunnel richting de Merenwijk werd al in een eerder stadium afgeblazen. De gemeenten betoogden dat het voor de ontsluiting van de wijk Poelgeest noodzakelijk is. Ook om de wijk goed bereikbaar te houden voor hulpdiensten. Daarnaast zou de brug over de Haarlemmertrekvaart de andere verbinding via de Lange Voort ontlasten waar nu vaak files staan. Ook biedt een tweede brug nieuwe mogelijkheden voor busroutes en fietsverbindingen, zo staat in de plannen van de gemeenten.

Leiden Oegstgeest Politiek Brug Poelgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×