Schets van ontwerp brug Poelgeest. (Bron: gemeente Leiden).

Blijdschap en teleurstelling bij besluit brug Poelgeest

Na jarenlange strijd is de kogel door de kerk en kunnen Leiden en Oegstgeest een brug over de Haarlemmertrekvaart leggen naar de wijk Poelgeest. Woensdag 4 december besliste de Raad van State in het voordeel van de gemeenten. De omwonenden die bezwaar maakten hebben het nakijken, al kregen ze deels gelijk en zijn de ontwerpen voor de brug aangepast om geluidsoverlast en lichthinder voor omwonenden te verminderen.

Toen rond de eeuwwisseling de wijk Poelgeest werd gebouwd, werd in eerste instantie gedacht aan een tunnel richting de Merenwijk als tweede manier om de wijk in en uit te komen, maar dat plan werd in 2006 afgeschoten. Sindsdien wordt er gesproken over een tweede brug. Maar het traject verliep niet zonder horten of stoten. Omwonenden maakten bezwaar, de kostenramingen liepen op en de komst van de brug hing aan een zijden draadje. Maar nu is er het verlossende woord van het hoogste bestuursorgaan de Raad van State. De brug mag gebouwd worden.

De brug Poelgeest wordt aangelegd over de Haarlemmertrekvaart, ter hoogte van de ijsbaan aan de Oegstgeesterweg in Leiden en de Hugo de Vrieslaan in Oegstgeest. De gemeenten zeggen dat de brug een busroute door de wijk Poelgeest mogelijk maakt en een fietsverbinding tussen de Boterhuispolder en het Bio Science Park. Peter Glasbeek, verantwoordelijk wethouder gemeente Oegstgeest is blij met de uitspraak. “Het was een erg lange procedure en het is van groot belang dat we nu kunnen toewerken naar de aanleg van deze brug, die een belangrijke schakel vormt in het netwerk aan wegen en (fiets)paden in en naar Oegstgeest. Inwoners van de wijk Poelgeest kunnen hun woning straks sneller en gemakkelijker bereiken, ook met het openbaar vervoer. Ik zie ernaar uit om samen met buurgemeente Leiden verder te werken aan dit project.”

Zijn Leidse evenknie wethouder Ashley North sluit zich daarbij aan. “Ik ben blij met deze uitspraak. Leiden en Oegstgeest kunnen nu samen door met belangrijke verbeteringen voor de bereikbaarheid van de regio. Ook voor de fietser is dit positief nieuws.”

De omwonenden die bezwaar maakten tegen de bouw van de brug zijn teleurgesteld. Een van hen zei dat hij graag nog in gesprek wil met de gemeente Oegstgeest om te praten over de wenselijkheid van de brug. “Dit heeft echt impact op ons leefklimaat. Er zijn wel aanpassingen gemaakt aan het ontwerp van de brug om geluidsoverlast en lichthinder te verminderen, maar wij willen liever helemaal geen brug.” De bezwaarmakers bestrijden de noodzaak van de brug, volgens hen geven de verkeersmodellen van de gemeente verkeerde informatie en wordt het verkeer twee keer zo groot geschat als het in werkelijkheid is. En ook maken ze zich zorgen over de verkeersveiligheid in de wijk. “We hebben onze zorg over bijvoorbeeld het sluipverkeer niet hard genoeg kunnen maken bij de rechter, maar we denken echt dat het een probleem gaat worden.”

Nu de Raad van State heeft gesproken is er juridisch gesproken een eind gekomen aan de strijd, maar de bezwaarmakers geven nog niet helemaal op. “Er zal straks nog een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden en dan gaan wij zeker kijken wat daarbij onze mogelijkheden zijn.” De Leidse SP zullen ze daarbij aan hun zijde vinden. Fractievoorzitter Antoine Theeuwen staat bekend als een tegenstander van deze brug. In het verleden heeft hij al betoogd dat volgens hem de brug niet nodig is en dat die omwonenden veel overlast zal geven. In reactie op het oordeel van de Raad van State laat Theeuwen weten dat hij niet goed weet hoe het besluit van de Raad van State geïnterpreteerd moet worden. “Het bestemmingsplan is vernietigd en toch mag er een brug gebouwd worden. Op basis van welk bestemmingsplan gebeurt dat dan? Ik ga het college vragen mij uit te leggen hoe ik het besluit van de Raad van State moet lezen. Meer kan ik er nu nog niet over zeggen.”

Binnenkort organiseren de gemeente Leiden en Oegstgeest een informatieavond over de brug voor omwonenden en andere belanghebbenden. Naar verwachting wordt de brug in 2021 aangelegd.

 

 

 

Advertentie

Leiden Oegstgeest Politiek Brug Poelgeest


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×