In Leiden groeit het animo om eigen auto's te verhuren, denkt het grootste platform SnappCar. (Foto: archief)

In Leiden groeit autodeler Snappcar

In de week dat in Leiden werd gesproken over zelfrijdende auto’s bracht SnappCar het bericht naar buiten dat in 2015 steeds meer inwoners van Leiden ervoor kozen om hun eigen auto te delen met iemand in de straat of wijk. Vooral in Marewijk hebben tientallen Leidenaren de smaak van het zogenaamde ‘peer2peer’ autodelen te pakken. Naast een stijging in het aantal autodelers, worden de auto’s ook vaker gedeeld. Met de populariteit van autodelen treedt Leiden in de voetsporen van Amsterdam en Utrecht waar ook steeds meer auto’s worden gedeeld.

Meer autodelers
Leiden heeft de smaak van het autodelen te pakken: 1096 inwoners van Leiden doen via SnappCar aan autodelen. Ten opzichte van 2014 is dat een stijging met 75%. Niet alleen het aantal inwoners dat een auto deelt stijgt, ook de frequentie van het autodelen neemt toe. Tot dusver werd in 2015 al bijna 650 keer een auto gedeeld, een stijging ten opzichte van 2014 van maar liefst 62%. Uit de gegevens van SnappCar blijkt dat die groei vooral wordt veroorzaakt doordat mensen elkáár enthousiast maken voor autodelen: wanneer iemand in een straat of wijk begint met autodelen maakt hij of zij buurtgenoten enthousiast die zich ook weer inschrijven en andere mensen aansporen om hun auto te verhuren of huren.

Autodelen en de toekomst van mobiliteit
Het onderzoek van SnappCar is vooral interessant vanwege de link naar de toekomst van onze mobiliteit. Eén van de belangrijke vragen daarover is in welke mate Nederlanders bereid zijn spullen, auto’s, te delen. Hoe beperkt ook – het onderzoek is niet representatief voor heel Nederland noch Leiden – geven de gegevens wel degelijk indicaties.

Sociale aspecten belangrijk
Een auto staat gemiddeld 23 uur per dag stil en is daarmee erg kostbaar. Uit een enquête van SnappCar onder de meest actieve verhuurders blijkt het terugverdienen van autokosten voor verhuurders (81%) een belangrijke reden is om te starten met autodelen. Toch doen zowel huurders als verhuurders niet alleen mee om het financiële voordeel. Voor ruim een derde (36%) van de huurders en de helft (50%) van de verhuurders vormen ook de sociale aspecten als ‘een ander helpen’ en ‘andere mensen leren kennen’ een belangrijke motivatie. In het onderzoek zegt Pascal Ontijd, mede-oprichter van SnappCar: “We signaleren dat mensen veelal starten met autodelen omdat zij het zonde vinden dat hun kostbare auto zo lang stil staat. Echter, in de praktijk blijkt dat als mensen eenmaal zijn gestart met autodelen, het sociale aspect aan belang wint. Mensen ervaren hoe leuk het is om andere mensen uit de buurt te leren kennen en hen te helpen door hun auto beschikbaar te stellen.”

Onbezorgd autodelen
Je eigen auto delen is echt iets anders de auto uit lenen aan een bekende. Ook dan heb je al te maken met zaken als wie aansprakelijk is voor schade en wat te doen als die bekende met echt komt te staan. Leen je de auto, tegen een zelf te bepalen bedrag, uit aan een ónbekende verandert de zaak. Er wordt huur betaald en dat brengt verplichtingen met zich mee. Intermediaire organisaties als SnappCar faciliteren ook die aspecten. Verzekering, schadebemiddeling, pechhulp, aandachtspunten voor de potentiële autodeler. Volgens SnappCar horen daar ook de sociale aspecten bij: je leert je huurders, vaak buurt- of stadgenoten, kennen. In een samenleving waarin sociale netwerken belangrijker zijn geworden, een relevanter argument dan je op het eerste gezicht zou denken.

Economie Leiden Nieuws


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×