Leidse politiek wil opheldering over ontruiming noodopvang vluchtelingen

Nadat vanmorgen bijna de hele Leidse gemeenteraad al een boze brief stuurde naar de directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers over de plotselinge ontruiming van de noodopvang aan de Wassenaarseweg, hebben dezelfde acht partijen, de VVD Leiden en Groep Kok scharen zich niet achter het protest, nu ook het Leidse college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd over de gang van zaken.

Chris de Waard in gesprek met Walter van Peijpe over de ontruiming door het COA van de noodopvang in Leiden.

De partijen willen weten waarom het COA in allerijl tot ontruiming van de noodopvang heeft besloten en ook of het stadsbestuur op de hoogte was van die naderende ontruiming. Ook vragen de raadsleden het college of er door de gemeente een ruimere periode is bepleit zodat de vluchtelingen ten minste afscheid hadden kunnen nemen van Leiden en hun inmiddels gevormde netwerk.

Chris de Waard in gesprek met VVD-fractievoorzitter Frederik Zevenbergen die uitlegt waarom zijn partij de brieven van acht andere fracties over het COA niet heeft ondertekend.

Tenslotte willen de raadsleden weten of het gebouw de komende maanden opnieuw door het COA in gebruik genomen zal worden voor het opvangen van nieuwe groepen vluchtelingen.

Woordvoerder Jeanette Scholten van het COA laat desgevraagd weten dat het overplaatsen van de vluchtelingen naar een AZC de gebruikelijke gang van zaken is. “Deze mensen hebben inmiddels allemaal duidelijkheid over hun situatie. Bovendien hebben we in een asielzoekerscentrum meer faciliteiten dan in een noodopvang. Dat alle circa 250 bewoners van de noodopvang in Leiden nu in een keer zijn overgeplaatst, heeft er volgens haar mee te maken dat er in Petten een nieuw AZC is geopend, waardoor er extra ruimte is ontstaan.

Over de noodopvang aan de Wassenaarseweg heeft het COA tot oktober van dit jaar afspraken met de gemeente. Tot die tijd zal het in gebruik blijven voor de opvang van vluchtelingen die aan de voorkant van hun procedure zitten. “Als we langer gebruik willen maken van het gebouw, moeten daar nieuwe afspraken over gemaakt worden met de gemeente. Dat is nu nog niet aan de orde”, aldus Scholten.

Leiden Politiek Vluchtelingen


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×