Medewerkers ROC Leiden geïnformeerd over ontslaggolf

Het personeel van het ROC Leiden heeft vandaag persoonlijk te horen gekregen of zij door de reorganisatie worden getroffen of niet. Vorige maand kondigde het ROC Leiden al aan dat er een reorganisatie op handen was. Door teruglopende leerlingenaantallen, heeft het ROC Leiden teveel personeelsleden. De reorganisatie raakt vooral medewerkers met een tijdelijke aanstelling.

Eerder deze maand heeft de ondernemingsraad een positief advies uitgebracht over de reorganisatieplannen en vorige werd ook met de vakbonden een akkoord bereikt over het sociaal plan. Dat wordt volgende week met een positief advies aan de vakbondsleden voorgelegd.

Sociaal Plan

In het sociaal plan is geregeld dat medewerkers die hun baan verliezen zoveel mogelijk van werk naar werk worden begeleid. “Sommige medewerkers van ROC Leiden hebben vandaag al een passende functie aangeboden gekregen. Om alle collega’s op weg te helpen naar een nieuwe baan of functie hebben we een Loopbaan- en Mobiliteitscentrum opgericht,” vertelt collegevoorzitter Ricardo Winter van het ROC Leiden. De personeelsleden die er niet in slagen om tijdig een nieuwe baan vinden, staan per 1 augustus volgend jaar op straat. Tijdelijke contracten van de medewerkers van wie het ROC Leiden afscheid neemt, worden niet verlengd en lopen van rechtswege af.

Loopbaanadvies

Medewerkers krijgen vanuit het Loopbaan- en Mobiliteitscentrum van het ROC Leiden loopbaanadvies en kunnen daarnaast deelnemen aan sollicitatietrainingen en netwerkbijeenkomsten. Het centrum voorziet medewerkers van ondersteuning en advies als het gaat om nieuwe kansen binnen het ROC Leiden of elders op de arbeidsmarkt.

Vrijwillig en verplicht

Het sociaal plan bestaat uit een vrijwillige en een verplichte fase. De vrijwillige fase loopt drie maanden vanaf 1 juni aanstaande. In deze fase kunnen medewerkers vrijwillig gebruikmaken van de diensten van het Loopbaan- en Mobiliteitscentrum. In de vervolgfase is deelname aan alle mobiliteitsactiviteiten verplicht. Boventallige medewerkers worden dan per 1 april 2017 in principe niet meer ingezet binnen hun eigen team en worden voor 50% van hun tijd vrijgesteld van werk om zich te richten op het vinden van een nieuwe baan.

Leerlingen

Het ROC Leiden heeft vandaag ook alle studenten geïnformeerd over de voortgang van de reorganisatie en de gesprekken die met medewerkers hebben plaatsgevonden.

 

Leiden ROC locaties


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×