In januari kwamen de leden van de gemeenteraadscommissie bijeen in de Kooi om de veranderde plannen van De Sleutels aan te horen. Ook wethouder Laudy (bouwen en monumenten) kwam zijn oor te luisteren leggen. (Archieffoto: Chris de Waard).

Nieuwe stichting wil monumentenstatus voor Oude Kooi

De centrale blokken in De Kooi zouden gemeentelijk monument moeten worden om ze voor sloop te behoeden. Dat heeft de Stichting Behoud de Oude Kooi vandaag gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders. “Het gaat om cultuurhistorisch erfgoed dat wordt bedreigd”, zo schrijft de stichting in hun aanvraag aan de gemeente. Ook de corporatiewoningen aan de Lage Rijndijk zouden volgens de stichting gemeentelijk monument moeten worden.

De stichting is opgericht door een aantal bezorgde wijkbewoners. De buurt kwam een jaar geleden in aanvaring met woningcorporatie De Sleutels. Die kwam toen terug op eerder gemaakte afspraken met de wijk waarin werd beloofd dat de 123 woningen in de centrale blokken zouden worden gerenoveerd als de buurt akkoord ging met sloop en nieuwbouw in de zogenaamde Noordelijke Blokken.

De Sleutels zegde het akkoord eenzijdig op en wil nu alsnog overgaan tot sloop en nieuwbouw. Volgens directeur Gerda van den Berg is dat miljoenen goedkoper en levert het bovendien betere en grotere woningen op.

oudekooiAfgelopen december gingen SP en CDA al de wijk in om hun steun te betuigen voor het behoud van de beeldbepalende woningen in de centrale blokken.

De gemeente erkende eerder zelf ook de grote waarde van de betreffende huizenblokken en noemde ze beschermenswaardig. Dat er destijds geen monumentenstatus aan werd gegeven, had te maken met het ontbreken van de noodzaak. De Sleutels had immers aangegeven ze te zullen renoveren. Nu De Sleutels alsnog wil slopen is plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst alsnog op zijn plaats schrijft de Stichting Behoud de Oude Kooi aan monumentenwethouder Laudy: “Zo kan worden voorkomen dat Leiden, haar bewoners en haar bezoekers voor altijd beroofd worden van het kostbaar en onvervangbaar cultuurhistorisch erfgoed: De Oude Kooi”

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×