CDA en SP stelden vanavond vragen aan wethouder Laudy over het sloopbesluit van De Sleutels. (Foto: Chris de Waard).

Monumentenaanvraag leidt niet tot bescherming Oude Kooi

De aanvraag voor het verlenen van een gemeentelijke monumentenstatus aan de woningen in de centrale blokken in de Oude Kooi leidt niet tot een voorbescherming. Dat zei wethouder Laudy vanavond in de vergadering van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.

Chris de Waard sprak na afloop van de vergadering met Han Dirks (SP) en Moniek van Sandick (CDA) die de woningen willen behouden en met Frederik Zevenbergen (VVD) die begrip heeft voor het sloopbesluit van De Sleutels.

CDA-raadslid Moniek van Sandick wilde weten wanneer zo’n bescherming wel ontstaat. Haar partij is, net als bijvoorbeeld de SP, voor het behoud van de 123 woningen in het hart van de Oude Kooi. Volgens verantwoordelijk wethouder Laudy ontstaat zo’n bescherming pas als de gemeente een voorlopige aanwijzing tot monument zou doen en dat wil hij niet.

Laudy: “U zegt dat het niet overgaan tot een voorlopige aanwijzing een politiek statement is, maar wel aanwijzen is dat ook. Voor het college is maatgevend wat de bewoners zelf willen”. Wat die bewoners willen, wordt na de zomer duidelijk. Dan gaat De Sleutels een draagvlakmeting doen naar de sloopplannen. Dat is wettelijk verplicht. Als niet tenminste 70% van de zittende huurders instemt met de sloopplannen, gaan ze in principe niet door. “Overigens kan je monumenten ook slopen”, hield Laudy de raadsleden nog voor. Dat klopt weliswaar, maar de status van gemeentelijk monument maakt sloop wel een stuk ingewikkelder.

Directeur Gerda van den Berg van De Sleutels denkt dat de onlangs opgerichte Stichting Behoud de Oude Kooi de monumentenaanvraag heeft ingediend, omdat De Sleutels nu een sloopbesluit heeft genomen. “Het is in elk geval niet andersom. We hebben de wijk onlangs al van ons besluit op de hoogte gesteld en kort erna kwam die aanvraag.” Van den Berg hoopt dat het college de aanvraag snel afhandelt. Met de daarvoor geldende termijnen kan dat namelijk tot wel 24 weken duren. Twaalf weken voor een advies aan het college en twaalf weken voor het college om er over te beslissen. Dat zorgt volgens De Sleutels voor maanden extra onzekerheid voor de wijk.

Laudy herhaalde nog eens de argumenten die De Sleutels heeft voor sloop ten opzichte van renovatie. Nieuwbouw is zes miljoen goedkoper. Dat is maatschappelijk kapitaal waarvan de corporatie het in deze tijd niet verantwoord vindt om het extra uit te geven. Zeker niet nu blijkt dat nieuwbouw betere en goedkopere huurwoningen oplevert. “Het is een heroverweging van De Sleutels, niet van dit college. Als er voldoende draagvlak is, komt er nieuwbouw met veel beeldkwaliteit. Kijk maar eens naar de Noordelijke Blokken. Het is allemaal niet zwartwit.

Naast het CDA is ook de SP fel voorstander van het behoud van de woningen. Raadslid Han Dirks wil in eerste instantie graag de gespreksverslagen lezen van het overleg dat de corporatie heeft gevoerd met bijvoorbeeld de bewonerscommissie. Laudy gaat daarom vragen bij De Sleutels.

 

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×