De ene na de andere inspreker kwam de raadsleden gisteren vertellen dat het cultuurhistorische erfgoed in de Kooi behouden moest blijven. Alleen de laatste inspreker had een andere boodschap. Dat was directeur Van den Berg van De Sleutels. (Foto's: Chris de Waard).

Politieke steun voor renovatie Oude Kooi groeit

Ondanks oproepen van bouwwethouder Paul Laudy en directeur Gerda van den Berg van De Sleutels aan de Leidse gemeenteraad om nu geen uitspraken te doen over al dan niet slopen van de zogenaamde Centrale Blokken in de Kooi, houdt een ruime raadsmeerderheid vast aan de oproep om alsnog tot renovatie over te gaan. De steun voor de motie die volgende week in stemming gebracht wordt, groeide zelfs. Ook de fractie van de ChristenUnie is nu mede-ondertekenaar. Samen met D66, CDA, GroenLinks en de SP.

Gisteravond boog de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling zich over een door de PvdA opgestelde motie waarin het college van burgemeester en wethouders wordt opgeroepen om geen besluiten te nemen die sloop dichterbij brengen. Ook moet bouwwethouder Laudy in gesprek met De Sleutels om te praten over renovatie.

Laudy vindt de oproep ontijdig. Hij wees erop dat er inmiddels door drie verschillende organisaties een aanvraag is gedaan om de betreffende woningen, ontworpen door architect Jesse, de status te geven van gemeentelijk monument. “Daar gaan deskundigen zich dus nog over buigen. Laten we afwachten of de huizen inderdaad zo waardevol zijn voor we verder praten.” Ook De Sleutels wil dat advies graag afwachten. Ook wees Van den Berg er fijntjes op dat de monumentenstatus in 2009, toen haar corporatie met de buurt afsprak om de woningen te gaan renoveren, onder meer niet was aangevraagd, omdat dan ook gewenste aanpassingen niet meer zouden kunnen.

Van den Berg herhaalde nog maar eens dat renovatie veel duurder is dan sloop en nieuwbouw. “Het verschil van zes miljoen euro komt voor rekening van onze huurders. dat zijn er 7500 dus rekent u maar uit. Dat is 800 euro per huurder.” GroenLinks fractievoorzitter Walter van Peijpe rekende snel uit dat dat dus om 40 euro per jaar ging bij een afschrijving van twintig jaar. “Of twintig euro als u het in 40 jaar afschrijft. Is dat nou zo veel?”

De hoeken en de poorten zijn bijzondere elementen die De Sleutels ook bij nieuwbouw wil terug laten komen.

Van den Berg bleef er bij dat het hoe dan ook geld is van de huurders waar bij renovatie niks anders van kan worden gedaan. “We zijn niet blind en doof voor de signalen uit de stad, maar we zijn er voor onze huurders en voor de woningzoekenden. Elke uitgave moet maatschappelijk verantwoord zijn.” Overigens gaat de corporatie ook bij sloop en nieuwbouw wel voor behoud bijzondere elementen. Sleutels-directeur Gerda van den Berg: “Bijvoorbeeld de wand langs het Kooipark willen we ‘terugrenoveren’. Dat komt er in praktijk waarschijnlijk op neer dat het wordt gesloopt en weer opgebouwd met oude materialen. “Renoveren vanuit de put heet dat”, aldus Van den Berg.

De Sleutels-directeur hield de raadsleden verder voor dat het opengebroken renovatie-akkoord over meer ging dan alleen sloop of renovatie. “Er zat veel meer in dat pakket van 2009. Het had ook als gevolg dat we tot wel 40% vrije sector huurwoningen zouden realiseren en dat ook in de sociale sector vooral dure woningen zouden komen.”

Ondanks het keiharde nee van de politiek zet De Sleutels de plannen vooralsnog gewoon door. Na de zomer komt er eerst een draagvlakmeting onder de zittende huurders. “Want die bewoners missen we tot nu toe in de discussie”, vond Van den Berg. “En die zijn voor ons het belangrijkste.” Er ligt momenteel een voorstel voor een sociaal plan voor advies bij de bewonerscommissie. Daarna wil de corporatie de gevolgen daarvan uit gaan leggen aan de bewoners en ze om instemming vragen voor nieuwbouw.

Een van de partijen die de motie vooralsnog niet steunt is de VVD Leiden. Raadslid Juliette Gilissen vindt de oproep veel te star: “De motie sluit te definitief alles uit, terwijl alles nog open ligt.” De VVD wil daarom het liefst de draagvlakmeting afwachten en ook pleit de partij voor een second opinion over sloop versus renovatie.

PvdA-raadslid Helma Baart die de motie opstelde wil vooral borgen dat er geen enkel besluit wordt genomen dat sloop dichterbij brengt. Daar wil ze ook dat wethouder Laudy bijvoorbeeld met het advies van de monumentencommissie naar de raad komt en niet zelf een beslissing neemt. Dat zou op zich wel kunnen, want wel of geen plaatsing van een pand op de gemeentelijke monumentenlijst is op zich een collegebevoegdheid. Laudy beloofde dat: “We zijn niet gek. We gaan echt niet iets anders beslissen dan wat u wilt.”

De Noordelijk Blokken zijn al gesloopt. De nieuwbouw daar vordert inmiddels. Ook hier worden bijzondere details teruggebouwd. Bijvoorbeeld torentjes en de achthoekige raampjes.

Wij zijn als college ook niet de vijand hè, zo gaf hij wat weer van de in zijn ogen heersende sfeer: “Ik wil ook niet per se de Kooi slopen. Maar ik ga nu niet tegen De Sleutels zeggen dat sloop niet mag. Het is te vroeg, zo gaan we niet met elkaar om. De Sleutels is een hele belangrijke partner in de stad.” Laudy nam ook nog een heersende angst weg. Veel mensen zijn bang dat De Sleutels straks het draagvlak gaat meten onder allemaal tijdelijke huurders die geen band hebben met de wijk. “Dat gaat we niet doen”, zei Laudy. De tijdelijke huurders tellen we namelijk niet mee.”

In principe wordt de motie volgende week in de Leidse raad alleen in stemming gebracht en dan dus aangenomen. Tenzij het voorstel van de VVD wordt overgenomen. Die partij vroeg of er bij wijze van uitzondering toch ook in de raad nog een debat kon plaatsvinden over het voorstel.

 

Leiden Politiek Oude Kooi


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×