Maandag is de introductieweek voor nieuwe Leidse studenten van start gegaan. (Foto's: J.P. Kranenburg, Reanne van Kleef en Emile van Aelst)

De nieuwe studenten zijn er!

Het oudere echtpaar, van een ijsje genietend, zat aardig in de buurt met hun “iets met studenten” als antwoord op de vraag of ze wisten waarin ze waren terecht gekomen. Middenin de drukte van de Infomarkt, één van de eerste onderdelen van de EL CID-week. Dat is de introductieweek voor eerstejaarsstudenten aan de universiteit en de hogeschool. Ruim 3400 eerstejaars is (weer) een record, wéér meer dan het jaar ervoor. Toch zullen ze niet allemaal Leiden als thuisbasis gebruiken; sinds enkele jaren slaat de universiteit de vleugels ook uit in het stevig aan de universiteit trekkende Den Haag. Maar vooralsnog zal het gros van ‘Leidse studenten’ ook echt in Leiden zijn te vinden, zeker tijdens deze introductieweek.

Grote verwachtingen
Het zal je gebeuren. De blijdschap van het behaalde eindexamen is net weggeëbd of je krijgt je nieuwe uitdaging voor de kiezen. De rector magnificus van de Universiteit van Leiden, Stolker, legde de lat voor de eerstejaars meteen ambitieus hoog. Hij wees op de (verschillende soorten) crises die de wereld teisteren en de reactie van velen daarop “dat zullen ‘ze’ vast gaan oplossen. Die ‘ze’ zijn de wetenschappers. Die ‘ze’ zijn jullie, de nieuwe generatie wetenschappers, ondernemers, politici”. Op een zonnige maandagmiddag in een Hooglandse Kerk in Leiden het lot in handen gelegd krijgen. Da’s nog ’s onbelast starten.


Zoals elk jaar verzamelden de nieuwe studenten en hun mentoren aan het begin van de eerste dag van de EL CID-week op de Beestenmarkt. De introductieweek is begonnen! Reanne van Kleef maakte een reportage op de Beestenmarkt.

Start in tweeën
Het startschot voor de El Cidweek werd twee keer gegeven, en dus spraken zowel de rector als de burgemeester twee keer, reed de politie-auto twee keer de kerk in en was er twee keer een loterij. Achteraf gezien had het wellicht ook allemaal in één keer gekund. De kerk was beide keren zo rond halfvol. Uit gesprekken op straat met eerstejaars bleek dat redelijk wat van hen zich had onttrokken aan dit officiële deel met redevoeringen. Mogelijk ook omdat de hogeschool tijdens deze gezamenlijke introductieweek opvallend genoeg niet aanwezig was met een welkomsttoespraak voor zíjn studenten. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die ook wel ietwat sleetse plekken vertoonden, alhoewel een begenadigd spreker als de burgemeester genoeg kwinkslagen op zak had “zet je fiets op slot…. maar niet als je er op zit”. Dat Leidenaren zinnen eindigen met ‘jûh’ en niet met ‘jêh’ is slechts een detail in zijn pleidooi om vooral écht Leidenaar te (willen) worden en dus ook ingeschreven te staan in deze stad (als je er woont).


Sleutelstadreporter Reanne van Kleef was ook aanwezig bij de opening in de Hooglandse Kerk en sprak na afloop met de voorzitter van de EL CID-commissie voorzitter Liza de Nijs, burgemeester Henri Lenferink, rector Carel Stolker en Alfred van der Klis van Defensity College.

Veel informatie
De informatiemarkt was wat overweldigend. Uit de toespraken was al gebleken wat een bruisende stad Leiden is met meer dan tweehonderd verenigingen en organisaties die voor studenten van belang zijn. Een deel daarvan bleek ook op de Informatiemarkt te staan. Een kakelbont gezelschap, variërend van de vanzelfsprekende studentenverenigingen en de typische studenten(sport)clubs tot en met de Leidse politieke partijen, de Leidse brandweer en het Rode Kruis. Maar ook stichting De Binnenvest was aanwezig met informatie over hun werk en, veelgepakte, notitieboekjes en kleurige markeerpost-its. Want dat is Leiden óók: méér dan alleen de universiteit of het studentenleven.


Tijdens de EL CID-informatieweek sprak Reanne van Kleef met vertegenwoordigers van VVD Leiden, Kano vereniging A.L.S.K.V. Levitas, Studenten met roze flamingo Fred, Dansvereniging SDA LeiDance, Hockeyvereniging Roomburg, D66 Leiden, Ben jij al donor?, Brandweer, PVDA Jonge Socialisten, Studenten krijgen gratis ijsje van Odessa, Frisbeevereniging Panic Ultimate Leiden, Bijbaan bij Van de Bron en De Binnenvest.

Wonen
Informatie te over. Misschien wel teveel. Aan alle kanten word aan je getrokken als je met een El Cidtas voorbij komt. Bim en Pascal (beide 17, beide Biologie) kúnnen zelfs, zoals veel meer 18minners, geen lid worden van een studentenvereniging “Dus eerst maar lid worden van een sportvereniging”. Die combi noemen ook Niels en Lonis (17 en 18, geneeskunde) en ook Sipke (17, wiskunde) die ook nog ’s via Njord aan een kamer wil proberen te komen. Maar zij komen dan ook van ver buiten de Randstad. Wie de burgemeester hoorde, moet haast wel denken dat een kamer vinden tot de mogelijkheden hoort. Over enkele maanden zal duidelijk worden hoe realistisch dat is. Voorlopig zijn de studenten enthousiast over de stad “ze accepteren ons heel erg goed” en “Het is interessant, maar wel heel veel”.

Strategie
Iets gratis krijgen werkt in Nederland goed. Met dank aan het weer geeft Douwe Egberts met gemak zo’n 1500 ice coffee’s weg en café Odessa talloze ijsjes. Ook Knaeck doet goede zaken. De inschrijvingen voor de studentenkortingkaart (in combinatie met het aloude CJP) lopen gestaag door “zo’n vijfhonderd?! Net als verleden jaar, maar we hebben nog niets geteld”. En dan is er nog de stand waar “gratis de nieuwste studiebijbel” was te verkrijgen. Gayo (19), Lotte en Eveline (beide 18, alledrie Bio-informatica) en Isabelle (21, Communicatie) hebben dat aangekeken “iedereen krijgt links en rechts informatie en gaat dan later die hoeveelheid papier blijkbaar doorspitten”. Hun opzet is anders: “vrienden maken”. Keuzes maken, stellen zij nog even uit. “Wij zijn met de Blauwe Schuit een rondvaart gaan maken om de stad te leren kennen”.

Stád trekt
Sipke treft in zijn mentorgroep ook Michiel en Matthew (beide 18, beide Wiskunde) die de hoeveelheid informatie nog wel snappen “je kunt niet iets níet laten zien, en dan krijg je dus veel”. Iets verderop zitten drie andere mentorgroepsleden. Vera, Pien en Kim (19, 18 en 19) gaan Rechten studeren. Even in verwarring gebracht door de vraag of ze ook in Den Haag zouden willen studeren – “gaat dat gebeuren?” – antwoorden ze echter dat ze heel bewúst voor Leiden en de sfeer hebben gekozen, en níet voor Den Haag “Als dat gebeurt, ga ik naar Utrecht, denk ik”. Waarmee duidelijk is gemaakt dat ook de moderne student nog steeds veel waarde hecht aan ‘die typische studentensfeer’ in een stad als Leiden. Burgemeester Lenferink lijkt gelijk te hebben dat de tweedeling in ’towny’s en gowny’s’ grotendeels is achterhaald, maar dat weerhoudt jonge mensen er niet van juist vanwege de stád in Leiden te komen studeren.

De EL CID-week begint traditiegetrouw op de Beestenmarkt waar alle mentoren en nieuwe studenten elkaar proberen te vinden.

De commissie die volgend jaar de introductieweek organiseert staat al klaar in de startblokken. Deze week lopen ze mee om ervaring op te doen. Eén van hun belangrijke taken: de ballonnenboog van Leiden Centraal naar de Informatiemarkt brengen.

Quintus is ook klaar voor de EL CID-week.

In de Hooglandse Kerk wordt het officiële startschot gegeven. De EL CID-commissie wordt met een politiewagen en taxi de kerk binnengereden en de nieuwe studenten worden welkom geheten door onder meer de burgemeester en rector magnificus.

Op de informatiemarkt presenteren ruim tweehonderd Leidse organisaties zich aan de nieuwe studenten. Van sportclubs tot politieke partijen en gezelschapsverenigingen. Dat de sfeer er goed inzit laten VVD-wethouder Paul Laudy en D66-raadslid Peter Bootsma zien: ze komen erachter dat hun partijen precies dezelfde zonnebrillen (met een ander logo) uitdelen en wisselen gebroederlijk een bril uit. 

DSC02304

 

Bezoekers van de informatiemarkt konden met de hoogwerker van Proefpersoon 35 meter de hoogte in voor een prachtig uitzicht over Leiden.

Leiden Reportage elcid


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×