Geen kwijtschelding belasting voor hospice Issoria

De gemeente gaat de 46.500 euro Onroerend Zaakbelasting die hospice Issoria opgelegd heeft gekregen niet kwijtschelden. Dat zei wethouder Damen van financiën vanavond in de Leidse gemeenteraad waar de SP, D66 en de VVD aandrongen op zo’n regeling. Namens de drie partijen voerde SP-raadslid Ries van Walraven het woord over de belastingaanslag die Issoria voortaan jaarlijks 15.500 euro extra gaat kosten.

Kwijtschelden kan niet, legt wethouder Damen uit aan Chris de Waard.

Wethouder Damen stelt dat het hier niet ging om een naheffing, maar om een reguliere aanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Door de verhuizing van Issoria, enkele jaren geleden, is de BSGR-post jaren naar een verkeerd adres gestuurd. “Vandaar het opgelopen bedrag,” aldus Damen die geen wettelijke mogelijkheden heeft om tot kwijtschelding over te gaan.

SP-raadslid ries van Walraven gaat zich met D66 en VVD Leiden beraden op een alternatieve oplossing.

“Hospices zijn gewoon instellingen en geen woonhuizen,” zeggt Damen die verder ontkent dat Issoria eerder wel als woning werd aangeslagen. “Dat klopt niet. Maar ze zijn verhuisd naar een pand dat meer waard is dan het vorige pand aan de Plantage. Bovendien zijn ze nu ook eigenaar van het gebouw en in plaats van huurder. Daarom moet het hospice nu ook het eigenaarsdeel van de OZB betalen.” Die twee feiten verklaring volgens Damen de hogere belastingbedragen.

Kwijtschelden kan volgens Damen alleen bij natuurlijke personen en niet bij instellingen. Issoria tegemoet komen kan dus alleen door een subsidie te verlenen om het hogere OZB-bedrag te compenseren. Of dat ook gaat gebeuren is nog nieet duidelijk. Van Walraven gaff wel aan het er niet bij te laten zitten: “Wordt vervolgd!”

 

Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×