Alle woningen in de oude Kooi die met sloop worden bedreigt, krijgen de status van gemeentelijk monument. Dat heeft het college vandaag besloten. (Archieffoto: Chris de Waard).

Centrale blokken Kooi worden gemeentelijke monumenten

Het college van burgemeester en wethouders is van plan om het advies op te volgen van de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden. Deze commissie heeft begin september geadviseerd om de woonblokken aan de Parkstraat, de Atjehstraat, de Javastraat en de Lokbokstraat aan te wijzen als gemeentelijk monument.  Ook twee huizenblokken aan de Lage Rijndijk en twee blokken aan het Kooizicht worden gemeentelijk monument.

De cultuurhistorische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige waarden geven de doorslag voor het college. Ook de cultuurhistorische ensemblewaarde wordt onderkend. Naast de waarde van de bebouwing zelf vindt ook het college dat de oude Kooi een icoon is van de hechte gemeenschap die al sinds het ontstaan kenmerkend is voor de wijk.


Reanne van Kleef in gesprek met wethouder Paul Laudy over het voorgenomen besluit om de monumentenstatus toe te kennen.

Het voorgenomen besluit wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Pas daarna volgt een definitief besluit. De gemeenteraad was eerder al in meerderheid voor het behoud van de woonblokken en riep het college op geen besluiten te nemen die sloop dichterbij brengen.


Reanne van Kleef vroeg directeur Gerda van den Berg van De Sleutels of sloop nu definitief van de baan is.

De zogenaamde centrale blokken en de woningen aan de Lage Rijndijk zijn eigendom van woningcorporatie De Sleutels. Die aan het Kooizicht zijn van Portaal.

De aanwijzing tot monument komt na een serie aanvragen van achtereenvolgens de speciaal voor dat doel opgerichte Stichting Behoud de Oude Kooi, de Historische Vereniging Oud Leiden, Erfgoedvereniging Heemschut en de Stichting Cuypersgenootschap.


Reanne van Kleef sprak met vice-voorzitter Gerard Kramer van Historische Vereniging Oud Leiden over monumentenstatus centrale blokken Oude Kooi.

Zowel Portaal als De Sleutels hebben er bij de gemeente Leiden op aangedrongen om de woonblokken geen monumentenstatus te verlenen en pleiten voor het van toepassing verklaren van een beschermd gemeentelijk stadsgezicht. Daarbij is veel meer mogelijk dan bij een monument. Het college legt die oproep naast zich neer. Het doet volgens burgemeester en wethouders geen recht aan de in de maatschappij levende gevoelens.

 

 

 

Leiden Politiek Oude Kooi


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×