Op de grens van Leiden en Warmond wil de gemeente Teylingen een skeelerbaan toestaan. Dat is tegen het zere been van de Merenwijk-bewoners. (Foto: PR).

Bewoners Merenwijk willen uitstel aanleg skeelerbaan

De wijkvereniging en drie bewonerscomité’s in de Merenwijk willen dat er geen skeelerbaan achter de wijk wordt aangelegd voordat de gemeente Teylingen een integrale visie voor de Veerpolder en Kagerzoom heeft ontwikkeld en goedgekeurd. Een meerderheid van de Leidse gemeenteraad steunt dat standpunt.

De plannen van de Warmondse IJsclub om een professionele skeelerbaan aan te leggen op de plaats van de huidige landijsbaan zorgen voor forse onrust in de Merenwijk.

De gemeente Teylingen werkt op dit moment aan een gebiedsvisie voor de Veerpolder en wil in 2017 een integraal plan maken voor de groene ontwikkeling van de Kagerzoom binnen het project de Ommelanden. De landijsbaan ligt op de grens van deze twee gebieden.

Desondanks gaf de gemeente Teylingen de Warmondse IJsclub onlangs alvast groen licht voor aanleg van een professionele skeelerbaan. Komende maanden zou dan 7.500 m2 asfalt in het huidige groene gebied worden gelegd.

Overhaaste besluitvorming

De Merenwijk-bewoners zijn ronduit verbaast over het feit dat de gemeente Teylingen de besluitvorming rond een skeelerbaan in datzelfde gebied naar voren trekt en deze zelfs al ruim voor goedkeuring van beide visies wil aanleggen. Ook plaatsten ze vraagtekens bij de snelheid en zorgvuldigheid van de besluitvorming.

De bewoners zijn bang voor een toename van overlast, zeker gezien de ambitieuze plannen van de ijsclub, die met de nieuwe baan wil uitgroeien tot een van de meest toonaangevende Zuid-Hollandse schaatsverenigingen.

Eerst integrale visie ontwikkelen

“Aanleg van de skeelerbaan is een onomkeerbare ingreep in het gebied”, stelt vice-voorzitter Michel Vorenhout van de wijkvereniging. “We verzoeken de gemeente Teylingen daarom om eerst in samenspraak met de Merenwijk te komen tot een integrale visie met heldere randvoorwaarden voor het gehele gebied. Een zorgvuldig traject is nodig om problemen in de toekomst te voorkomen.”

De Merenwijkers zijn blij met de steun vanuit de Leidse politiek. “De Leidse fracties van CDA, PvdA, Groenlinks, SP, Partij van de Dieren en Leefbaar Leiden delen onze zorgen en ook de VVD Leiden wil dat er in goed overleg met de bewoners van de Merenwijk en de gemeente Leiden een oplossing wordt gevonden die rekening houdt met alle belangen in dit gebied”, zo schrijven de bewoners in een bericht aan de media.

Onderlinge afhankelijkheden

“Keuzes die worden gemaakt rond Kagerzoom en de Veerpolder hebben een bredere impact”, stelt Henk Schouten van de Stichting Broek- en Simontjespolder die zich inzet voor behoud van het polderlandschap in de Kagerzoom. “Er is sprake van onderlinge afhankelijkheden tussen verschillende voorzieningen. In de beide gebiedsvisies worden plannen in samenhang afgewogen. Het is erg onlogisch om besluitvorming over een skeelerbaan dan opeens naar voren te trekken en deze alvast aan te leggen.”

Geliefd ommetjesgebied

Het polderpark Kagerzoom langs de noordrand van de Merenwijk is een ‘ommetjesgebied’ voor duizenden Merenwijkers en trekt ook veel bezoekers uit de rest van Leiden en omliggende gemeenten. In een enquête van de gemeente Teylingen gaf 96% van de respondenten vorig jaar aan naar Kagerzoom te komen voor rust, ruimte en natuur. In 2010 was de Kagerzoom ook al toneel van massaal protest vanuit de Merenwijk en wijdere omgeving, toen de gemeente Teylingen hier een jachthaven wilde vestigen.

 

Leiden Politiek Regio kagerzoom


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×