De aanleg van de Skeelerbaan Teylingen is begonnen. (Foto's: Warmondse IJsclub).

Merenwijkbewoners ruziën over bezwaar tegen skeelerbaan

De Vereniging van Eigenaren van de Karpers en Forellen in de Merenwijk zijn boos op een aantal van hun buren. De VvE maakte de afgelopen tijd namens de bewoners van de buurten aan de rand van de Merenwijk bezwaar tegen de aanleg van een skeelerbaan in het gebied Kagerzoom in de gemeente Teylingen dat grenst aan de Leidse Merenwijk.

Het terrein van de landijsbaan waar een skeelerbaan wordt aangelegd. (Foto: Bert Breed).

Ze vreesden geluid-, licht- en parkeeroverlast, maar begin vorige maand werd de vrede getekend in de vorm van een convenant tussen VvE, gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub. die laatste is initiatiefnemer van de skeerlerbaan in de Veerpolder waarvan de aanleg nu dus ook de instemming heeft van de Leidse omwonenden. Overigens pas nadat juridische pogingen om de aanleg ervan tegen te houden waren gestrand bij de Raad van State.

Deel omwonenden eist stopzetten werkzaamheden
Groot was dan ook de verbazing bij alle betrokken partijen bij de serie onderlinge afspraken zijn betrokken toen vorige week bij de gemeente Teylingen en bij het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland een brief op de mat plofte van Milieudefensie Leiden en omgeving en enkele bewoners van de Karpers en Forellen waarin ze eisen dat voor met de werkzaamheden voor de aanleg van de skeelerbaan wordt begonnen eerst aanvullend natuuronderzoek wordt uitgevoerd.

“De overlast van de geplande grote ontgravingswerkzaamheden bestaat uit het toebrengen van onherstelbare en onomkeerbare schade aan de natuur in het betreffende gebied, het ontgronden van een gebied ter grootte van circa 5.500 vierkante meter zonder dat het noodzakelijke natuuronderzoek is uitgevoerd op de aanwezigheid van strikt beschermde soorten, zoals vleermuizen, holenbroeders, en de mogelijke aanwezigheid van pad, bruine kikker en rugstreeppad. Ook de aanwezigheid van de buizerd wordt bedreigd.”

De briefschrijvers hebben het provinciebestuur gevraagd om handhavend op te treden tegen de inmiddels begonnen aanleg van de skeelerbaan. Die voldoet volgens hen niet aan het geldende bestemmingsplan Bedrijventerrein Teylingen en de Wet Natuurbescherming. In hun verzoek verwijzen ze naar gevalideerde en gedocumenteerde waarnemingen van de beschermde rosse vleermuis en een buizerd. Bovendien zouden in de directe omgeving watervleermuizen, de ruige dwergvleermuis en de gewone dwergvleermuis zijn waargenomen.

Naast genoemde soorten wijzen Milieudefensie en een vijftal bewoners er in hun handhavingsverzoek aan de provincie op dat het gebied in verschillende stukken van de gemeente Teylingen wordt omschreven als beschermde natuur. “Het fungeert als groene buffer tussen Leiden en Teylingen; het groene hart is juist hier op zijn smalst. Door de aanleg van de grote geasfalteerde skeelerbaan zal deze groene buffer tot 0 worden gereduceerd.”

 

Dit bericht bekijken op Instagram

 

🤩 Vanochtend zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de skeelerbaan uitgevoerd. Er zijn proefsleuven gegraven om de juiste positie van de drainage te bepalen. . Dat betekent nog niet dat het hele veld op de schop gaat. Er zijn immers nog zomertrainingen én het veld wordt nog een keer gebruikt voor een schoolsportdag. De start van het ‘echte’ werk staat voor medio september op de planning. Het streven van het bestuur van de WIJC is dat op 1 november de skeelerbaan klaar is. 🏁 . En wie ons nog wil steunen? Check de link in onze bio voor de crowdfundingsactie waarmee we de top van deze investering in de toekomst van onze club willen afhalen. Op dit moment hebben ruim 50 personen al bijna 3.500 bij elkaar gedoneerd, waarvoor dank!! 🙏🏼 . . #skeelerbaan #skeelerbaanteylingen #sportinteylingen #inlineskaten #inline #speedskating #rollenofstilstaan #schaatsen #training

Een bericht gedeeld door Warmondse IJsclub (@warmondseijsclub) op

VvE vierkant achter afspraken aanleg skeelerbaan
Het bestuur van de VvE KArpers en Forellen heeft weinig begrip voor de actie van een handvol leden. “Dit raakt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid VvE Karpers & Forellen,” zo meldt het bestuur in een bericht aan de achterban.

“Zoals bekend heeft het bestuur van de VvE onlangs een driepartijen convenant ondertekend met de gemeente Teylingen en de Warmondse IJsclub. Het bevat goede afspraken om overlast van de skeelerbaan voor omwonenden te beperken en communicatie tussen de drie partijen te verbeteren. U bent steeds over alle stappen en resultaten geïnformeerd.”

De overgrote meerderheid van de leden van de VvE stemde al in 2017 in met de afspraken die recent op papier werden gezet. Het bestuur van de VvE distantieert zich daarom nadrukkelijk van de brief die door enkele bewoners naar de gemeente Teylingen is gestuurd. “Het betwist niet het recht om op persoonlijke titel een verzoek aan een gemeente te richten. Wel dat in de media de indruk wordt gewekt dit namens ‘bewoners’ te doen. Dit tast de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van de VvE en haar leden aan en bemoeilijkt de samenwerking en uitwerking van het convenant in de nabije toekomst. Dit kunnen we niet accepteren.”

Het bestuur van de VvE KArpers en Forellen benadrukt dat het merendeel van de leden blij is dat er afspraken zijn gemaakt. “Er ligt een driepartijen convenant met goede afspraken, zoals het overgrote deel van de VvE leden dit wilde. Alle juridische en democratische procedures zijn doorlopen en afgerond. Rechters, Raad van State, leden van de VvE en de Warmondse IJsclub hebben gesproken. We betreuren dat enkele bewoners zich hier niet bij neer kunnen leggen. Dit blijft voor onrust zorgen.”

Leiden Maatschappij Regio kagerzoom


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×