Voorzitter Philip van der Post van de Warmondse IJsclub spreekt de leden toe tijdens de extra algemene ledenvergadering van de club. (Foto: WIJC).

Teylingse skeelerbaan achter Merenwijk gaat definitief door

Tijdens een extra algemene ledenvergadering hebben de stemgerechtigde leden van de Warmondse IJsclub (WIJC) vorige week unaniem ingestemd met de aanleg van een skeelerbaan in de Warmondse Veerpolder achter de Merenwijk. “We zijn als Warmondse IJsclub dolgelukkig dat we eindelijk kunnen beginnen met de aanleg van onze skeelerbaan,” meldt voorzitter Philip van der Post.

De Warmondse IJsclub is al jaren bezig met de plannen voor een skeerlerbaan die gaat bestaan uit een gecombineerde 200/300-meterbaan en een oefenplein voor de allerjongste skeeleraars. In de extra ALV werd door verschillende drijvende krachten achter de plannen van de club een toelichting gegeven op de technische en financiële onderbouwing van de skeelerbaan. Het streven van de WIJC is dat de skeelerbaan er op 1 november ligt.

 

Protest tegen skeelerbaan verstomd
De afgelopen jaren was er vooral vanuit de Leidse Merenwijk veel verzet tegen de mogelijke komst van een skeelerbaan. Bewoners van met name de Karpers en Forellen maakten zich ernstig zorgen over mogelijke overlast als er het hele jaar door gesport zou worden in hun ‘achtertuin’. Ook de aantasting van het groen in de Kagerzoom was hen een doorn in het oog. Na een bezwaarprocedure stapten de omwonenden naar de Raad van State, maar daar werden ze begin dit jaar in het ongelijk gesteld. Inmiddels zijn de partijen tot elkaar gekomen en is er een convenant getekend tussen de Merenwijk-bewoners, de ijsclub en de gemeente Teylingen.

Convenant
In het convenant dat vooralsnog ziet op de komende vijf jaar zijn nu door de drie partijen afspraken gemaakt over zaken als geluidshinder, overlast door kunstlicht en parkeerproblemen. Zo laat de gemeente Teylingen de komende tijd een lichthinder- en een geluidshinderonderzoek uitvoeren. Datzelfde geldt voor een onderzoek naar de parkeerbehoefte. Die wordt bovendien jaarlijks geëvalueerd. Daarbij wordt door Teylingen ook de gemeente Leiden betrokken.

Financiën
De plannen zijn financieel haalbaar door onder andere 125.000 euro subsidie van de gemeente Teylingen, een bijdrage van het Schipholfonds en ook enkele andere partijen die over de brug zijn gekomen. Tenslotte is een aanzienlijk bedrag als lening door de ‘Vrienden van de WIJC’ ingebracht. Tenslotte is voor de financiering van de skeerlerbaan een crowdfunding begonnen, waarmee de WIJC 16.000 euro bij elkaar wil halen. Daarvan is inmiddels iets meer dan 2.000 euro binnen.

Leiden Regio Sport kagerzoom


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×