De twee wijkverenigingen rond de Kaasmarkt vrezen ontoelaatbare overlast als Leiden Culinair daar komende zomer neerstrijkt. (Archieffoto: Sleutelstad).

Wijken rond Kaasmarkt tegen komst Leiden Culinair

Buurtvereniging Maredorp de Camp en wijkvereniging Pancras-West zijn mordicus tegen de komst van Leiden Culinair naar de Kaasmarkt. De besturen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanvraag van de evenementenvergunning die het foodfestival heeft ingediend. Leiden Culinair kan de komende jaren niet op de Garenmarkt terecht in verband met de bouw van de tweede ondergrondse parkeergarage.

De besturen van de wijkverenigingen schrijven dat ze de bezwaren tegen de komst van het evenement zo groot achten dat ze de Kaasmarkt als locatie afwijzen. “Temeer omdat door ons voorgestelde alternatieve locaties, zoals bijvoorbeeld het terrein bij de Meelfabriek of rond Volkenkunde door Leiden Culinair op niet ter zake doende argumenten werden afgewezen,” aldus wijkvoorzitters Arthur Elias en Jaap van Meijgaarden. Het belangrijkste argument voor Leiden Culinair is dat de deelnemers die plekken niet zien zitten.

Als belangrijkste argument noemen de wijkverenigingen het verlies van 150 parkeerplaatsen en negen invalidenplekken op een moment dat ook de Garenmarkt niet voor parkeren beschikbaar is. Daardoor wordt grote overlast verwacht voor bewoners, bezoekers en winkeliers in de wijken.


Reanne van Kleef sprak met voorzitter Rob van Marwijk van Leiden Culinair over de bezwaren tegen de komst van het festival naar de Kaasmarkt. Volgens hem zijn de voorgestelde alternatieven goed onderzocht, maar geen optie omdat de deelnemers van Leiden Culinair dat niet zien zitten. “En dan houdt het snel op”, zegt hij. Van Marwijk geeft ook aan dat de organisatie serieus omgaat met de zorgen omtrent het parkeren en al naar oplossingen kijkt. Volgende week wordt duidelijk of de gemeente de vergunning voor het foodfestival op de Kaasmarkt zal verlenen.

De parkeerdruk op de Kaasmarkt en in de directe omgeving is ook nu al erg hoog, zo stellen de wijkverenigingen. “Als dan ook nog de Kaasmarkt een volle week voor parkeren niet beschikbaar zal zijn vanwege de opbouw, het evenement zelf en de afbraak van Leiden Culinair, ontstaat er een situatie die ons inziens de grenzen van het aanvaardbare verre overschrijdt.”

Als Leiden Culinair wordt gehouden is de parkeergarage aan de Lammermarkt inmiddels wel open. Die wordt naar verwachting in de eerste week van april in gebruik genomen. Elias en Van Meijgaarden vinden dat echter geen realistisch alternatief voor het parkeren op de Kaasmarkt. “Veel te ver weg.”

Naast het parkeren vrezen de wijkverenigingen ook voor overlast van licht en geluid. “Een VIP-tent op een boot in de Oude Rijn en tenten vlak naast de woonhuizen leiden in combinatie met de openingstijden van Leiden Culinair tot een onevenredige last voor omwonenden.” Verder vrezen de omwonenden voor wildplassers, zwerfvuil en het overal neergooien van scooters, bromfietsen en fietsen.

De wijkverenigingen vragen nu aan de gemeente om de vergunning voor de Kaasmarkt niet te verlenen en samen met de organisatie van Leiden Culinair op zoek te gaan naar een andere plek in de stad. Mocht de gemeente niet aan de wensen van de wijkverenigingen tegemoet komen dan willen de omwonenden in ieder geval dat zowel Leiden Culinair, als de gemeente zich tot het uiterste inspannen om negatieve effecten tegen te gaan.

De wijkbestuurders denken daarbij aan het zonder extra kosten openstellen van alternatieve parkeerplaatsen in de directe omgeving voor vergunninghouders. Bijvoorbeeld in de Breestraat- en de Haarlemmerstraatgarage. Bezoekers zouden verder verwezen moeten worden naar de Lammermarktgarage vanwaar ze met shuttlebusjes van en naar de Kaasmarkt gebracht moeten worden. Ook extra afvalvoorzieningen en het uitbreiden van het toezicht door de gemeentelijke handhavers staan op het verlanglijstje van de wijken.

Tenslotte pleiten de wijkvoorzitters voor een uiterste sluitingstijd van 23.00 uur. “Omdat het om een culinair gebeuren gaat, zien wij niet in waarom dat op vrijdagavond tot 24.00 uur en zaterdagavond tot 01.00 uur open zou moeten blijven. Na 23.00 uur zal er van dineren naar onze mening geen sprake meer zijn, maar ontaardt het evenement in een drankgelag met alle nare gevolgen van dien voor de omgeving.”

 

Advertentie

Cultuur Economie Leiden Leiden Culinair


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×