Over ruim twee weken vindt in Leiden de eerste burgertop plaats: L750 Burgertop. Dan kunnen 750 mensen zich buigen over 22 onderwerpen die de stad zouden moeten verbeteren. De L750 Burgertop staat open voor iedereen die zich vooraf inschrijft. (Foto: Rob Beurse Fotografie)

Honderden ideeën voor Burgertop op 22 maart

Laat u niet misleiden door de naam ‘burgertop’. Het is geen exclusieve bijeenkomst voor genodigden, noch iets voor ‘alleen maar slimme mensen’. U kunt meedoen. De L750 Burgertop, die op 22 maart in Leiden plaatsvindt, is een bijeenkomst waar 750 mensen ideeën voor de stad bespreken. Vanwege organisatorische redenen moet u zich wel opgeven. Dan moet u ook één van de tweeëntwintig gespreksonderwerpen kiezen, om dezelfde reden.

Honderden
Michiel Janssen heeft de coördinatie en verwerking van de geopperde ideeën op zich genomen “kwam m’n opleiding tot wiskundig ingenieur me toch nog van pas. Je ‘ziet’ de clusters aan onderwerpen”. Een vaardigheid die z’n vruchten afwerpt als je een paar honderd ideeën – “ik heb ze nooit precíes geteld” – voor je neus krijgt: rijp en groen, groots en klein, over uiteenlopende onderwerpen.

Nét anders
Dat is het mooie: “niet alleen dat we zoveel ideeën kregen” maar ook “gaaf om zo met elkaar in gesprek te gaan”; in gesprek ook over heel andere zaken dan de burgertop, gesprekken met buren en buurtgenoten. In 62 huiskamergesprekken hebben zo’n 500 mensen ideeën neergelegd over de stad. “Nee, er zat niet iets enorm onverwachts bij. Maar wel interessante meningen”. Zo lijkt het de Leidenaar minder uit te maken of het busstation stads- of zeezijde van het Centraal Station ligt “maar wél maken veel mensen opmerkingen over fietsen(stallingen) en ouderen over een beschút busstation”.

Spanning
Het zijn allemaal nog te bespreken onderwerpen. “Er zitten ook leuke spanningen in. Zoals de binnenstad. Daar is vaak van gezegd dat het geen Disneyland moet worden. Dat het geen binnenstad voor toeristen moet worden. Dat er leuke winkeltjes zouden moeten komen én grote ketens…. maar dan wel de leuke, voegt men dan toe”. De onderwerpen komen uit heel de stad “we hebben heel bewust niet de usual suspects opgezocht, maar via via gewone Leidenaars geprobeerd te vinden”. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, zo bleek. Jongeren vinden en mee in gesprek gaan, bleek moeilijker “Dat hebben we via King for a day gedaan. Via het Leonardo College hebben we met jongeren gesproken, en we hebben kunnen spreken met ‘jongeren met een gedragsvlekje’ “daar werd nooit iets aan gevraagd. Wat zou jij veranderd willen zien in de stad?”.

Buurtcentrum
“Natuurlijk zie je verschillen. Jongeren hebben andere ideeën dan mensen in verpleeghuizen. In de buitenwijken loopt men tegen andere dingen aan dan de mensen in en direct rond de binnenstad”. ‘Meer groen’ is een veelgehoorde opmerking, en ook ‘meer verbinding met en in de wijk’: “wie ken je nog in je portiek?”. Ook leuk: een jongerencentrum, of een eigen (beheerd) buurtcentrum (in plaats van een wijkcentrum in beheer van een instelling, red.). Hóe dat te doen, is onder meer onderwerp van gesprek op 22 maart. “We hebben zoveel mogelijk voorkomen dat de huiskamergesprekken klaaggesprekken werden. Waar in Leiden ben je tróts op, was de eerste vraag. Dan krijg je eerder verbéter-ideeën in plaats van alleen maar kritiek”.

Neutraal
En hoe zit het met de lijst ideeën? De lijst bestaat uit – achteraf altijd makkelijk gezegd – haast voorspelbare onderwerpen: van stationsplein tot Haarlemmerstraat, maar ook deeleconomie – buurtauto’s – en huurfietsen bij parkeergarages. De vraag is of het echt álle ideeën zijn. “Ja”, zegt Michiel “want de lijst is openbaar en op 22 maart na te kijken. Maar ik vertrouw op de gespreksleiders. Die zijn getraind in het oppikken van álle ideeën. Dat is, denk ik, ook gelukt”. Mogelijk dat een enkel idee er tussendoor is geglipt, maar de lijst laat duidelijk zien dat er niet is gestuurd naar gewenste onderwerpen “de gemeente heeft bijvoorbeeld 0% invloed, en ook geen informatie gekregen over de onderwerpkeuzen”.

Burgerbegroting
Woensdag 22 maart is geen eindpunt. Eerder is het een tussenstart. Ná de 22ste gaan groepen inwoners aan de slag met de resultaten van de huiskamergesprekken en de L750 Burgertop. Er moeten immers wel concrete, realiseerbare plannen komen. Die zullen eind van het jaar beschikbaar moeten zijn. Dat wordt spannend. Dan moet blijken welke onderwerpen realiseerbaar zijn, welke sporen met gemeentelijke mogelijkheden – of anders gezegd: niet in regelrechte tegenspraak daarmee zijn – en hoe die te financieren “in dat verband is het interessant te weten dat Leiden denkt over een ‘burgerbegroting’: apart gezet geld voor realisatie van bij voorbeeld ideeën uit de L750 Burgertop”.

Interview Leiden Nieuws Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×