(Foto: Chris de Waard).

Leidse ijsverenigingen onderzoeken fusie

De vier Leidse ijsverenigingen voeren gesprekken die zomaar tot een fusie zouden kunnen leiden. Dat meldde woordvoerder Jeroen Straathof van de verenigingen dinsdagavond tijdens een bijeenkomst van de Leidse regiogemeenten over samenwerking. Straathof mocht daar een pitch houden voor de door de schaatsers in de regio zo gewenste nieuwe schaatshal.

Chris de Waard in gesprek met Jeroen Straathof over ijsvrij voor basisscholieren en een mogelijke fusie van de Leidse ijsclubs.

In de Toekomstvisie Leidse Regio 2027 waar Leiden met vier buurgemeenten aan werkt is via een burgerpanel in kaart gebracht wat inwoners van onze regio belangrijk vinden in hun woonomgeving. Sportvoorzieningen scoren daar hoog. Dat past precies in het straatje van de schaatsers uit Leiden en omgeving die hopen dat het met financiële hulp van de regiogemeenten alsnog mogelijk wordt om een nieuwe schaatshal te realiseren in Leiden.

Straathof hield op het podium in Corpus onder meer een pleidooi voor één dag ijsvrij voor alle basisscholieren in de regio. Een mooie manier om de schaatssport te stimuleren die bovendien meehelpt om de exploitatie van de hal dekkend te krijgen.

Politiek Regio Sport Schaatshal Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×