(Foto: Anne Reinke).

Universiteit Leiden voorbeeld in genderdiversiteitsbeleid

Rector magnificus Carel Stolker van de Universiteit Leiden mocht afgelopen week een onderscheiding in de vorm van een ‘Diamant’ in ontvangst nemen omdat de Universiteit Leiden een aansprekend voorbeeld is op het gebied van man-/vrouw-diversiteit. “Het is een kwestie van doorzetten,” zei Stolker bij die gelegenheid. “En dat levert resultaten op omdat het ons bijvoorbeeld lukt meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen.”

De Universiteit Leiden heeft het Charter Talent naar de Top ondertekend. Onderzoek toont aan dat de deelnemende organisaties beter diversiteitsbeleid voeren en een groter aandeel vrouwen in de top hebben. Wanneer de leiders van een organisatie genderdiversiteit ondersteunen en het organisatieklimaat diversiteitsvriendelijk is, zijn er veel minder opgelegde HR-maatregelen nodig. Zo kunnen quota worden voorkomen.

Athena’s Angels bewaken het bestuur
“De universiteit hangt vol met portretten van ‘dooie mannen’ en, hoe zeer we ook van ze houden, dit helpt de emancipatie natuurlijk niet,’ zegt Carel Stolker. “Veranderingen zitten hem vaak in kleine dingen en daarom heb ik er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de foto’s van Athena’s Angels in de collegekamer hangen. Ik geloof er in dat het bestuur onder het toeziend oog van deze vier krachtige vrouwelijke hoogleraren betere beslissingen neemt.”

Presentatie en uitreiking
Het rapport met de de resultaten van tien jaar Charter Talent naar de Top werd door voorzitter Caroline Princen van de commissie Monitoring aangeboden aan Tweede Kamer-voorzitter Khadija Arib. Daarbij krijgen vier charterorganisaties een ‘Diamant’ omdat zij het goede voorbeeld geven. Naast de Universiteit Leiden presteren ook Rabobank, Vodafone en Alliander bijzonder goed volgens de commissie.

Geleidelijke toename
De ondertekenaars van het Charter Talent naar de Top zijn gemiddeld succesvoller dan de rest van Nederland. Samen maken zij 10% van de Nederlandse arbeidsmarkt uit. Met 22% vrouwen in de Raad van Bestuur en 33,1% vrouwen in de Raad van Commissarissen presteren charterorganisaties veel hoger dan landelijk, waar het aandeel vrouwen slechts 9,6% in de RvB en 12,5% in de RvC is. De ondertekenaars boeken nu jaarlijks een winst van 1% per jaar, hiermee kan in acht jaar het streefcijfer van 30% vrouwen op topposities worden bereikt.

Diversity Office
De Universiteit Leiden heeft bewust ingezet op emancipatie en diversiteit, met name onder leiding van voormalig vice-rector magnificus in het College van Bestuur Simone Buitendijk. In 2014 werd het Diversity Office opgericht dat wordt geleid door Isabel Hoving. Binnen de hele universiteit zijn medewerkers in hun reguliere werk actief om vorm te geven aan diversiteitsbeleid voor studenten en medewerkers. Diversiteit in de brede zin van het woord krijgt daarmee veel aandacht.

Door het Charter Talent naar de Top te ondertekenen, committeren werkgevers zich vrijwillig, maar niet vrijblijvend aan een duurzaam en effectief m/v-diversiteitsbeleid. Sinds 2008 is het charter ondertekend door 261 organisaties. De commissie Monitoring Talent naar de Top monitort de jaarlijkse vorderingen van ondertekenaars, levert aan alle ondertekenaars een individueel jaarrapport, maakt de collectieve resultaten publiek en doet aanbevelingen aan de overheid, stichting Talent naar de Top en ondertekenaars om de doelstellingen van het charter te behalen. Het Charter Talent naar de Top wordt uitgevoerd door D&I Company.

Leiden Maatschappij Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×