(Foto: Sleutelstad).

Meer geld voor gemeentelijke ICT blijvend nodig

De gemeente Leiden trekt meer geld uit voor ICT-oplossingen binnen de eigen organisatie. Ook Servicepunt71 dat voor Leiden en de randgemeenten een hele serie taken gemeenschappelijk uitvoert, komt niet uit met het budget dat er tot nu toe beschikbaar was. “We hoeven ons geen zorgen te maken, maar de tijd van bezuinigen op ICT is echt wel voorbij,” zegt verantwoordelijk wethouder Damen.

Chris de Waard in gesprek met wethouder Marleen Damen over de computerveiligheid binnen de gemeentelijke diensten.

“Naarmate de samenleving digitaliseert en we meer afhankelijk worden van ICT-systemen, zit daar ook ons veiligheidsrisico,” zegt Damen nadat bleek dat in de gemeenteraad zorg was ontstaan over mogelijke achterstanden bij de gemeentelijke computersystemen en alle daarmee gepaard gaande risico’s.

Die risico’s zijn er overigens wel, maar die blijken vooral te maken te hebben met het gedrag van de medewerkers. De VNG heeft onderzoek gedaan bij de gemeente en daar is een hele lijst verbeterpunten gekomen. Die worden nu uitgevoerd. Damen: “Het gaat daarbij om vaak hele basale zaken. Log je uit als je van je plek af gaat, laat je informatie openbaar op je bureau liggen? Bewust omgaan met informatie van en over derden is cruciaal.”

“Daarnaast blijven ook alle vormen van toegang een speerpunt,” zegt Damen: “Kom je binnen in een pand van de gemeente? En zo ja, kan je dan gewoon achter een computer gaan zitten. En als dat zo is, kan je dan op het hoofdsysteem?” Damen benadrukt dat op al die punten veiligheidsschakels zijn ingebouwd, maar als een ingelogde pc onbeheerd achterblijft, is er een risico dat onbevoegden toegang krijgen. “We blijven werken aan het bewustzijn van al onze medewerkers op dat vlak. Mensen moeten zich er constant van bewust zijn dat dat kwetsbaar is.”

Extra geld voor de automatisering van met name Servicepunt71 is volgens de wethouder gewoon nodig omdat er steeds taken uitgevoerd moeten worden. “We hebben in 2011 bedacht wat het werk dat gedaan moet worden ongeveer zou kosten. We zijn nu zes jaar later. Er is enerzijds flink bezuinigd bij het servicepunt, maar we zijn ook voor nieuwe uitdagingen gesteld. De mate waarin niet alleen onze afhankelijkheid en daarmee ook de kwetsbaarheid van ICT toeneemt, dat vraagt echt veel meer investeringen.”

Damen benadrukt dat de gemeente niet zozeer achterstanden wegwerkt, maar gewoon mee gaat met de tijd: “En dat vraagt extra investeringen. De tijd dat we dachten te kunnen bezuinigen op ICT ligt echt wel achter ons. Het is zo’n wezenlijk onderdeel van ons bestaan, dat moet gewoon goed geregeld worden. En het toezicht erop ook. We doen daar onze stinkende best voor, we hebben er de juiste mensen voor in huis, maar je ziet toch altijd dat er nieuwe dingen bedacht worden om bijvoorbeeld systemen binnen te dringen. Bij dit onderwerp ben je nooit klaar.

Leiden Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×