Het aquaduct wordt niet verbreed. Ook komen er geen horizontale geluidsschermen over de tunnelbak van de RijnlandRoute. (Impressie: MTD Landschapsarchitecten).

Geen extra inpassingsmaatregelen bij aanleg RijnlandRoute

De gemeente Leiden schrapt de extra maatregelen die de afgelopen periode zijn onderzocht om de RijnlandRoute beter in te passen in de polder langs de Stevenshof. Verbreding van het aquaduct kan niet zonder aanpassing van het bestemmingsplan, zo is nu pas gebleken. Tegen zo’n aanpassing kan bezwaar worden aangetekend en dat levert dan vertraging op voor de aanleg van de hele weg. Zo’n vertraging kost rond de één miljoen euro per maand en dat risico wil Leiden niet nemen.

Chris de Waard spreekt met wethouder Robert Strijk over het schrappen van de extra maatregelen voor een betere inpassing van de RijnlandRoute bij de Stevenshof.

“Bovendien wilde de wijkvereniging die drie miljoen kostende verbreding niet,” zo zegt wethouder Robert Strijk. De Wijkraad Stevenshof pleit voor horizontale geluidsschermen over de tunnelbak, maar ook die komen er definitief niet. “Zulke schermen zorgen voor enorme krachten op de tunnelwand die daardoor veel zwaarder uitgevoerd zou moeten worden en dat kunnen we als Leiden niet betalen,” zegt Strijk die inmiddels ook de uitkomsten heeft van een geluidsrapportage. Daaruit blijkt dat de schermen sowieso geen effect zouden hebben.

“Het geluid van langsrijdende auto’s op de A44 even verderop is luider dan het geluid van de auto’s uit de tunnel. En geluid kan je niet optellen, dus het tunnelgeluid hoor je sowieso al niet. Als iemand staat te schreeuwen en ik fluiter er iets doorheen, dan kan je dat niet optellen, maar dan hoor je mij gewoon niet.”

 

 

Leiden Politiek Regio RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×