Wethouder Strijk tijdens de conferentie in februari waar de hoogleraren Journalistiek en Nieuwe Media het tussenrapport presenteerden van hun onderzoek naar de stand van de Leidse journalistiek. (Archieffoto: Chris de Waard).

Leids college kiest voor lokaal mediafonds

Het Leidse gemeentebestuur kiest voor het instellen van een lokaal mediafonds. Een voorstel om het eerder door de gemeenteraad gereserveerde kwart miljoen in te zetten voor de versterking van de Leidse journalistiek wordt nu naar de gemeenteraad gestuurd. Wethouder Robert Strijk wilde eerder een veel hoger bedrag in de Leidse pers steken, namelijk vier jaar lang steeds 250.000 euro. Later werd ervoor gekozen om eerst een proef te doen. Er wordt door de gemeente wel met verschillende partijen gesproken om ook een duit in het zakje te doen, waardoor het bedrag nog zou kunnen stijgen.

Chris de Waard spreekt met wethouder Strijk over het lokale mediafonds.

Het stimuleringsfonds voor de lokale journalistiek moet helpen om het voortbestaan van een pluriform lokaal medialandschap te waarborgen. “Hoe beter inwoners, ondernemers en instellingen ge├»nformeerd zijn over wat er lokaal speelt, hoe meer zij ook zullen participeren en zich zullen inzetten voor de stad”, zegt Robert Strijk, wethouder media en communicatie.

“Nu zit de perstribune nog regelmatig vol, maar we maken ons zorgen of de lokale media met het huidige verdienmodel deze taak de komende jaren vol kan blijven houden. Journalisten moeten de tijd krijgen om soms ook langer aan een onderwerp te kunnen werken, onderzoek te doen en een netwerk te kunnen opbouwen binnen de stad. Daarom stelt het college voor een lokaal mediafonds op te richten. Een cruciale voorwaarde is dat het fonds onafhankelijk van de gemeente het geld kan besteden aan journalistieke projecten”, aldus de wethouder.

Het doel van het fonds is het bevorderen van kwaliteitsjournalistiek in de zin van onderzoeksjournalistiek en achtergrond, factchecking, onderbelichte onderwerpen en doelgroepen, zodat inwoners beter ge├»nformeerd kunnen worden over wat er speelt in Leiden. Aanvragen door journalisten moeten als het aan het college ligt gedaan worden bij een een aparte stichting die speciaal hiervoor wordt opgericht. “Dat garandeert de onafhankelijkheid van het fonds”, zegt Strijk. “Dit betekent dat er geen ambtenaren of gemeentelijk bestuurders zitting kunnen nemen in het bestuur.”

Leiden Politiek Leids Mediafonds


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×