De sgrafitto van de Amsterdamse kunstenaar Lex Horn die in het trapportaal van het inmiddels gesloopte Clusius laboratorium hing is in 2015 gered. (Foto: Linda Horn).

Leiden brengt monumentale kunst in kaart

Er zijn nog circa vijftig ‘monumentale kunstwerken’ uit de wederopbouwperiode in Leiden, zo blijkt uit onderzoek van Erfgoed Leiden. Dit zijn kunstwerken die onderdeel zijn van bestaande gebouwen. De gemeente Leiden heeft door de inventarisatie als een van de eerste gemeenten in Nederland de monumentale kunst goed in beeld.

Reanne van Kleef sprak met wethouder Robert Strijk over monumentale kunst in Leiden.

Monumentale kunst is gebouw-gebonden kunst. Een kunstvorm uit de periode van de wederopbouw, waarbij architect en kunstenaar samenwerkten. Gebouwen werden met kunstwerken verfraaid om de wereld een beetje mooier en beter te maken. De overheid stimuleerde en subsidieerde deze kunst vanuit de zogeheten percentageregeling. In het hele land – en ook in Leiden – zijn dit soort kunstwerken nog te vinden, in bijvoorbeeld scholen, kerken en (semi)-openbare gebouwen.

Steeds meer naoorlogse gebouwen verliezen op enig moment hun functie. Met het verdwijnen van het gebouw verdwijnt dan vaak ook de kunst. De gemeente Leiden is daarom blij met de rapportage van architectuur- en kunsthistoricus Yteke Spoelstra, die in opdracht van Erfgoed Leiden en in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Leiden tot stand is gekomen.

Wethouder Robert Strijk (Cultuur): “Als college willen we het behoud van – en een zorgvuldige omgang met – deze kunst graag stimuleren. Vroeger is er per ongeluk wel eens kunst verloren gegaan, omdat mensen simpelweg niet wisten dat er een bijzonder kunstwerk in hun gebouw zat. Doordat we nu in kaart hebben laten brengen welke kunstwerken er nog zijn, kunnen we eigenaren informeren over kunst in hun panden. Zo hopen we dat ook zij oog zullen hebben voor dit bijzondere erfgoed.”

Voor kunst in gemeentelijke eigendommen is het college van plan om in de toekomst steeds te onderzoeken of een dergelijk kunstwerk bij sloop behouden kan blijven en een nieuwe plek kan krijgen. “Wellicht blijkt herplaatsing dan alsnog niet altijd mogelijk, maar dan hebben we er in elk geval wel goed naar gekeken,” aldus Strijk.

Leiden is, met ruim 2800 monumenten, een echte monumentenstad. De 48 kunstwerken die nu geïnventariseerd zijn bevinden zich niet in monumenten. Al deze kunstwerken worden in het gemeentelijk erfgoedregister en in de cultuurhistorische atlas van Leiden opgenomen. Dat heeft geen formele status, maar hiervan zal bij toekomstige ontwikkelingen een signaalfunctie uit gaan. Het resultaat van het onderzoek naar de Monumentale kunst en het voornemen van het college wordt nog voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuurhistorie Leiden.

Alle kunstwerken zijn vanaf nu te zien via de website van Erfgoed Leiden.

Cultuur Leiden Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×