Op de plek waar nu nog de Westwoudschool in Zoeterwoude-Dorp staat, komen voorlopig toch geen appartementen. Die ontwikkeling is verplaatst naar de plek van het oude Zorgcentrum Emmaus. (Foto's: Robbert Beurse).

Voorlopig geen nieuwbouw op locatie Westwoudschool

In een brief aan de omwonenden van de Westwoudschool in Zoeterwoude-Dorp heeft de Stichting Samenscholing laten weten af te zien van de nieuwbouwplannen op de schoollocatie.

De Westwoudschool zal volgend schooljaar op gaan in een (nog te bouwen) Brede School. Op de vrijgekomen locatie zouden 20 tot 24 appartementen worden gerealiseerd voor ouderen. Het voornemen leidde tot protesten in de wijk. Met name de extra parkeerdruk zette een aantal bewoners ertoe zich te verenigen en een handtekeningenactie tegen de plannen te starten.

Recentelijk is de Stichting Samenscholing een samenwerking met ontwikkelaar Herkon aangegaan. Herkon verzorgde begin dit jaar de ontwikkeling van de nieuwbouw van de Stichting Wijdezorg (ouderenzorg). In de brief laat Samenscholing weten dat de relatie met Herkon tot een nieuw inzicht heeft geleid: de appartementen voor 50-plussers zouden ook goed passen op de plek van het oude Zorgcentrum Emmaus, pal naast de nieuwbouw van de Stichting Wijdezorg.

“Uit onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen,” zo stelt de Stichting Samenscholing, “is gebleken dat locatie Wijdezorg betere mogelijkheden biedt.” De appartementen zullen dan ook op die locatie worden gerealiseerd.

Wat er na augustus 2018 op de locatie van de Westwoudschool gebeurt is nog onduidelijk. De gemeente belooft bewoners tijdig te informeren en te betrekken bij de nieuwe ontwikkelingsplannen.

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×