Onder veel kunstvelden blijkt een dempingslaag te liggen die is gemaakt van een mengsel met stukken autoband. In het materiaal zijn elders verhoogde concentraties zink en kobalt aangetroffen.

D66 en GroenLinks in Leiden willen informatie over dempingslaag onder kunstgrasvelden

Nadat het televisieprogramma Zembla een jaar geleden al eens uitgebreid aandacht besteedde aan de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden, doken de programmamakers afgelopen week in met name de milieurisico’s van de rubberen laag die vaak onder kunstvelden blijkt te worden aangebracht.

Zo’n dempingslaag is gemaakt van een mengsel van stukken autoband en lava of zand. De brancheorganisatie stelt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is, ondanks de aangetoonde verhoogde concentraties van zink en kobalt die mogelijk ook in het grond- en oppervlaktewater komen.

D66-raadslid Anneloes Wassenaar, haar collega duoraadslid Bart borst en GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft willen weten of ook onder Leidse voetbal-, hockey- en korfbalvelden zo’n rubberen dempingslaag met autobandresten zijn aangelegd en zo ja waar.

Ook vragen de raadsleden zich af of het college bekend is met de milieu- en gezondheidsrisico’s van dit type dempingslaag en willen ze een onderzoek naar mogelijke verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater als gevolg van water en slib dat terecht komt in afwateringskanalen in de omgeving van kunstgrasvelden.

Ook de kosten baren de partijen zorgen. elders is het land zijn al dure saneringen geweest van vervuilde grond onder kunstvelden en het is maar de vraag of daar bij het berekenen van de vervangingsinvesteringen rekening mee is gehouden.

D66 en GroenLinks dringen tenslotte aan op een gezamenlijke aanpak waarbij naast de buurgemeentes ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland worden betrokken. Er zou overleg moeten volgen om de potentiële bodemverontreiniging en de gezondheidsrisico’s voor bewoners en bezoekers in kaart te brengen.

 

Leiden Maatschappij Politiek Regio


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×