D66 en GroenLinks in Leiden willen informatie over dempingslaag onder kunstgrasvelden

9

Nadat het televisieprogramma Zembla een jaar geleden al eens uitgebreid aandacht besteedde aan de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden, doken de programmamakers afgelopen week in met name de milieurisico’s van de rubberen laag die vaak onder kunstvelden blijkt te worden aangebracht.

Zo’n dempingslaag is gemaakt van een mengsel van stukken autoband en lava of zand. De brancheorganisatie stelt dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is, ondanks de aangetoonde verhoogde concentraties van zink en kobalt die mogelijk ook in het grond- en oppervlaktewater komen.

D66-raadslid Anneloes Wassenaar, haar collega duoraadslid Bart borst en GroenLinks-raadslid Yvonne van Delft willen weten of ook onder Leidse voetbal-, hockey- en korfbalvelden zo’n rubberen dempingslaag met autobandresten zijn aangelegd en zo ja waar.

Ook vragen de raadsleden zich af of het college bekend is met de milieu- en gezondheidsrisico’s van dit type dempingslaag en willen ze een onderzoek naar mogelijke verontreiniging van de bodem en het grond- en oppervlaktewater als gevolg van water en slib dat terecht komt in afwateringskanalen in de omgeving van kunstgrasvelden.

Ook de kosten baren de partijen zorgen. elders is het land zijn al dure saneringen geweest van vervuilde grond onder kunstvelden en het is maar de vraag of daar bij het berekenen van de vervangingsinvesteringen rekening mee is gehouden.

D66 en GroenLinks dringen tenslotte aan op een gezamenlijke aanpak waarbij naast de buurgemeentes ook het Hoogheemraadschap van Rijnland en de Provincie Zuid-Holland worden betrokken. Er zou overleg moeten volgen om de potentiële bodemverontreiniging en de gezondheidsrisico’s voor bewoners en bezoekers in kaart te brengen.

 

Delen
Venetië van het Westen - waterpendel

9 reacties

 1. Heel verstandig om hierover meer informatie te krijgen. Het is van groot belang om te weten of wij onze jeugd nu blootstellen aan hoge concentratie zink en kobalt. Daarnaast is het van belang om van tevoren te weten welke kosten gemoeid zijn met vervanging.

 2. Waarom zouden gemeenten en wellicht andere overheidinstanties, dus de burgers, moeten opdraaien voor de kosten van eventuele bodemsaneringen en vervangende velden? De leveranciers van de gifvelden zijn toch verantwoordelijk voor de gevaarlijke rotzooi die ze verkopen? Dat neoliberale yuppen van D66 het prima vinden om deze bedrijfskosten af te wentelen op de gemeenschap valt nog te begrijpen. Maar GroenLinks wil dit toch niet, of toch?

 3. Vreemd dat de Draaikontenpartij van de voormalige RebellenMieren66 zich zo druk maken om wat bandensnippers onder de sportvelden. Want laten we wel zijn, even wat off topic, ze zadelen over een paar jaar de jeugd in de Stevenshof met enorme hoeveelheden kankerverwekkende fijnstof, stikstofoxiden en zware metalen op door de bijna criminele inpassing van de band/roetriool Rijnlandroute. Mogen de kinderen van de Stevenshof dit B&W en hun “sorry” vrienden dadelijk voor de rechter dagen en na berechting in de kerkers onder de Bree schoppen. Door de longenfyseem, leerachterstand en andere kwalen hoeft de jeugd in de Stevenshof niet meer te sporten op dit soort kunstgrasvelden. Zij zijn dadelijk buiten adem.
  Natuurlijk heeft de autobanden versnipper lobby zich met gewiekste lulverhalen weten vrij te pleiten. Terwijl er duidelijke aanwijzingen waren dat de normen overschreden werden. En natuurlijk hebben de neoliberale bestuurders in stad en land onder het mom van “zelfregulering” even de andere kant opgekeken.

  https://www.nu.nl/gezondheid/4331545/kunstgrasvelden-mogelijk-gevaarlijk-gezondheid.html

 4. Eric van 't Groenewout op

  De realiteit is dat de jeugd in de Stevenshof geen noemenswaardige nadelige gevolgen van Rijnlandroute zal ondervinden. Langs de drukke N206 met dagelijkse files, bevinden zich op korte afstand (veel korter dan de afstand tussen de buitenste ring van de Stevenshof en de mooie Rijnlandweg) diverse scholen. Er is geen sprake van leerachterstanden of gezondheidsproblemen. Pal naast de door files geteisterde N206/Churchilllaan wordt een nieuwe woonwijk gebouwd: de a.s. bewoners staan te trappelen om erin te trekken, nadat de eerste serie opgeleverde huizen ook al in een vloek en een zucht waren verkocht. Ook in Roomburg, dichterbij de A4 dan de Stevenshof tot de straks rustiger Rijnlandweg, is een populaire woonwijk, waarbij tussen A4 en woningen nog een hele drukke rondweg is. Niemand die erover klaagt.
  De bewoners langs de Stevenshofdreef worden nu met meer lawaai en fijnstof geconfronteerd dan straks de bewoners aan het uiterste randje van de Stevenshof. Kan “Hubert” niet eens zelf politici voor de rechter dagen i.p.v. steeds anderen op te roepen dit te doen met z’n even gemakzuchtige als laffe kretologie? “longenfyseem” bestaat trouwens niet, maar de hoofdoorzaak van longemfyseem is … roken (ruim 95%).

 5. Ha, onze jazz ondernemers 12/13 swingt er weer op los. Zonder noemenswaardige dossierkennis. Wat vindt u eigenlijk van de banden snippers op, langs en onder kunstgras. In de Stevenshof zien wij ook bij kinderspeelplaatsen de nodige zwarte snippers liggen. Kinderen rapen dat op en kauwen erop. Een mening hierover? Gemeente mening hierover? Of anderen natuurlijk.

  ….

  Off topic dan maar weer.
  De Stevenshofdreef verwerkt nu zo’n 16000 auto’s per dag bij max. 50 km/uur. Afstand huizen – weg 10 – 30 m. De Rijnlandroute verwerkt dadelijk 50.000 auto’s en dieselende vrachtwagens per dag bij max. 80 km/uur. Moeten fors optrekken van tunnelmond naar tunnelbak en onder de Veenwatering. Lekker gassen en fijnstoffen na 2,5 km tunnel maar! Afstand huizen – weg 80 – 200 m. Misschien dat de nieuwe minister Cora Nieuwenhuizen volgens VVD traditie de snelheid wel naar 100 km/uur wil ophogen. Gesteund door Wiepie op Economische Zaken en een nog onbekende VVD’ er op ja ja ja ja ja ja KLIMAAT. Haar onzichtbare Asfalt en Milieu voorgangster zit gelukkig voorlopig achter de geraniums aan de Vliet. En kan geen verder schade meer aanrichten.
  De bewoners van de Stevenshof zijn opgescheept met de Balans is Zoek variant, ’t is niet anders, maar willen ‘m gewoon niet horen, niet zien en niet ruiken. Volgens afspraak met B&W en Raad. Helaas zijn deze lieden uiteraard onbetrouwbaar. Zeker de Draaikont66 w.h. Bereikbaarheid. Wat een koehandelaar. Sorry zeggen helpt niet meer.
  De bewoners van de Stevenshof hebben de rechter inderdaad al een paar keer opgezocht. RvS en bij de kaalslag rond de wijk. En blijven dat doen. Tot het bittere einde.

 6. Eric van 't Groenewout op

  Wanner stap je zelf eens naar de rechter ipv je achter anderen te verschuilen cq anderen op te hitsen? Ik herhaal: 95% van de Stevenshofbgewoners zal niets merken van de Rijnlandweg.
  Heb de dossiers doorgenomen m.b.t. MER. Verslechtering van de luchtkwaliteit is marginaal en blijft langs het gehele tracé onder de gelukkig strenge EU-normen. Met verdere afname van diesel, en toename van hybride auto’s, zal de luchtkwaliteit hopelijk stijgen. Hoe minder fijnstof, hoe beter. Bij een betere doorstroming van de N206, ontstaat hopelijk een situatie waarbij de summiere toename t.g.v. de Rijnlandweg, wordt gecompenseerd door de afname van fijnstof (middenin woonwijken!) langs de N206.
  Wat een onzin over het fors optrekken van tunnelmond naar tunnelbak.
  Bij 80KM hoeft de uitstoot per definitie niet hoger te zijn dan bij 50KM, dat hangt ook af van de versnelling/toeren en zelfs windrichting. Vraag het die Stevenshofmeneer Kroon maar die het “nieuwe autorijden” overal bepleit, maar op z’n teentjes getrapt wordt als er op 100 meter afstand van z’n huis een 80KM-weg wordt aangelegd. Veel hypocrieter kun je het niet krijgen.

 7. Eric van 't Groenewout op

  Enfin, lang leve de democratie. De kiezer heeft nu al drie verkiezingen achter elkaar in overstelpende meerderheid op pro-Rijnlandwegpartijen gestemd. Dat zal de volgende keer niet veel anders zijn, zeker niet nu Jesse Klaver het er lelijk bij heeft laten zitten en de toekomstperspectieven erg goed zijn.

  • Pinnocchio Bestrijder! op

   De heer vtg is een voorbeeldig ondernemer met een snelle babbel. Beetje zoals de heer Aptroot en zijn B.V.. Lees maar na. Alleen zat Aptroot niet in de muziekwereld, maar werd beroemd als Pinocchio met zijn 130 km/uur als norm op de autobahn. Maar er lopen meer Pinnocchio’s rond zo te zien ;))
   Waar het om gaat is dat kunstgrasvelden een laag rubber snippers hebben die uit oude banden komen. In die rubbers zitten roet, zwaar metaal en andere troep. We zien dit soort rommel ook op kinderspeelplaatsen die zachte rubbers bij schommels etc hebben om de val te brengen. De snippers stinken en komen al of niet in de mond van kinderen. Daarom moet de politiek/gemeente niet alleen de kunstgras velden bekijken, maar ook de kinderspeelplaatsen.
   By the way: uitspraak RvS: RR moet er komen voor het algemeen belang, maar erkent dat het leefklimaat verslechtert. De SH zal moeten leren leven met deze door de neoliberalen VVD66 doorgedrukte roetriool, maar zorg dan dat we ‘m niet horen, niet zien en niet ruiken. Geven en nemen. En roet uit de lucht en uit de sportterrein.

 8. Dat het rubberen rommel is staat buiten kijf.
  Maar de heer De Vos van de Dierenpartij stelt bovenstaande vragen al jaren aan B & W.
  Waarom GL en D66 nu ineens met de zelfde vragen komen is een raadsel.
  Waarom het autowiel opnieuw uitvinden ? Het lege groenprofiel voor 21 maart 2018 even bijtanken ?

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Je bent nu offline