De Voorschotense burgemeester Bouvy- Koene heeft certificaten leerlingmediatie uitgereikt aan leerlingen van openbare basisschool De Vos in Voorschoten locatie Ter Lips. (Foto: PR).

Leerlingmediatie op Voorschotense basisschool De Vos

De Voorschotense burgemeester Bouvy- Koene heeft certificaten leerlingmediatie uitgereikt aan leerlingen van openbare basisschool De Vos in Voorschoten. Deze zogenaamde ‘Vreedzame school certificaten’ behelzen een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap.

Het programma beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen.

Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. Onderdeel daarvan is de leerlingmediatie. De kinderen bemiddelen dan bij ruzies of bij pesten in de klas of op het schoolplein.

Maatschappij Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×