Eén van de waterputten die is blootgelegd en veilig gesteld. (Foto: PR).

Delen van vroeg-middeleeuwse nederzetting blootgelegd bij aanleg Rijnlandroute

In het kader van de werkzaamheden rond de aanleg van de RijnlandRoute worden momenteel bij de A44, afslag Leiden West, delen van een Vroeg-middeleeuwse nederzetting opgegraven. Archeologen van de firma ARCHOL uit Leiden hebben hier onder meer enkele houten waterputten blootgelegd. De vindplaats maakt onderdeel uit van de grote nederzetting die tussen 2004 en 2010 is opgegraven.

Het lijkt erop dat de vindplaats in de zogenaamde westelijke oksel van afslag Leiden-West gelegen is op de twee zandige oevers van een geul. Een eerste blik op het gevonden aardewerk doet vermoeden dat dit deel van de nederzetting relatief jong is: mogelijk stamt de bewoning hier uit de Karolingische tijd (8e – 10e eeuw).

Begin volgend jaar zal ook de oostelijke oksel van de afslag Leiden-West worden opgegraven. Dit kan pas nadat op deze locatie het onderzoek naar mogelijke explosieven uit de Tweede Wereldoorlog is afgerond. De aangetroffen vondsten en sporen leveren nieuwe informatie op over de geschiedenis van de Vroeg-middeleeuwse bewoning langs de Rijn.

Na de opgraving worden de vondsten meegenomen voor nader onderzoek. De archeologen werken alle gegevens uit. Een specialist onderzoekt bijvoorbeeld hoe oud de vondsten precies zijn en welke bijzonderheden er aan te zien zijn. Alle bevindingen komen daarna samen in een rapport, dat de afsluiting vormt van het archeologisch onderzoek op deze locatie. De verwachting is dat dit rapport rond de zomer van 2018 verschijnt.

Vondsten die in het kader van de RijnlandRoute worden gedaan, worden op een later moment tentoongesteld. Uiteindelijk worden de vondsten bewaard in het archeologisch depot.

Leiden Maatschappij


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×