Voorschoten trekt raadsbreed aan de bel bij de provincie Zuid-Holland. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan de geluidsoverlast van het verkeer op de A4 die enorm is toegenomen door de kap van duizenden bomen voor de aanleg van de Rijnlandroute. (Foto: Chris de Waard).

Voorschotense politiek eist maatregelen tegen geluidsoverlast A4

Eind vorige maand sprak fractievoorzitter Monique Lamers van GroenLinks in Voorschoten namens de Voorschotense gemeenteraad in bij de Provincie Zuid Holland. Ze hield daar namens de raad een pleidooi voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4.

Zulke maatregelen zijn hard nodig vinden veel partijen in Voorschoten. “Al jaren klagen veel inwoners van Voorschoten over geluidsoverlast van het autoverkeer van de A4 ter hoogte van de Vlietlanden,” zegt raadslid CDA Esmee van Herk. “Sinds een aantal maanden is het zelfs nog erger geworden door de massale bomenkap die er heeft plaatsgevonden. Het geluid weerkaatst over het water van de Vlietlanden heen de woonwijken in. De verdwenen strook bomen langs de A4 fungeerde op natuurlijke wijze als een zicht- en geluidsbuffer tussen het snelwegverkeer en het natuur- en recreatiegebied Vlietland en Voorschoten. De extra geluidsoverlast wordt door de provincie goedgepraat met de motivatie dat ze streven naar snelwegpanorama’s.”

Daarnaast wijst de provincie op rekenmodellen over geluidsbelasting. “Maar het is voor de duizenden mensen die de overlast daadwerkelijk ervaren onbegrijpelijk dat verderop op dezelfde A4 bij midden Delfland er alles aan gedaan is om het geluid van en het zicht op de snelweg weg te werken met kostbare constructies,” vervolgt Van Herk. “Bij Voorschoten wordt doodleuk het tegenovergestelde gedaan. We hebben het gevoel niet serieus genomen te worden, terwijl er door de aanleg van de Rijnlandroute en de extra rijstroken bij de A4 alleen maar meer verkeer en geluidsoverlast te verwachten is.”

VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool constateert dat in de begroting van de provincie een ruim budget voor nieuwe projecten is opgenomen: “Er is dan ook alle reden om daarin ook een geluidsscherm bij Voorschoten op te nemen. De overlast is onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Duizenden inwoners en gezinnen kunnen verlost worden van overlast.”

De provincie heeft volgens Van den Dool in het verleden laten zien dat voor grote projecten het verminderen van overlast een prioriteit is waar veel geld aan wordt besteed: “Dan kan dat ook voor Voorschoten. We zijn formeel dan wel geen grondgebonden partij, maar wel degelijk partij in de overlast en doen daarom wij graag actief mee. Bijvoorbeeld in het aantonen van de overlast door bijvoorbeeld metingen en hoe die zo effectief mogelijk bestreden kan worden.

Ook de SP vroeg recent aandacht voor de overlast van de snelweg. Wethouder Binnendijk beloofde metingen uit te gaan voeren om de mate van overlast in kaart te brengen.

Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×