Voorschotense politiek eist maatregelen tegen geluidsoverlast A4

2

Eind vorige maand sprak fractievoorzitter Monique Lamers van GroenLinks in Voorschoten namens de Voorschotense gemeenteraad in bij de Provincie Zuid Holland. Ze hield daar namens de raad een pleidooi voor maatregelen tegen de geluidsoverlast van de A4.

Zulke maatregelen zijn hard nodig vinden veel partijen in Voorschoten. “Al jaren klagen veel inwoners van Voorschoten over geluidsoverlast van het autoverkeer van de A4 ter hoogte van de Vlietlanden,” zegt raadslid CDA Esmee van Herk. “Sinds een aantal maanden is het zelfs nog erger geworden door de massale bomenkap die er heeft plaatsgevonden. Het geluid weerkaatst over het water van de Vlietlanden heen de woonwijken in. De verdwenen strook bomen langs de A4 fungeerde op natuurlijke wijze als een zicht- en geluidsbuffer tussen het snelwegverkeer en het natuur- en recreatiegebied Vlietland en Voorschoten. De extra geluidsoverlast wordt door de provincie goedgepraat met de motivatie dat ze streven naar snelwegpanorama’s.”

Daarnaast wijst de provincie op rekenmodellen over geluidsbelasting. “Maar het is voor de duizenden mensen die de overlast daadwerkelijk ervaren onbegrijpelijk dat verderop op dezelfde A4 bij midden Delfland er alles aan gedaan is om het geluid van en het zicht op de snelweg weg te werken met kostbare constructies,” vervolgt Van Herk. “Bij Voorschoten wordt doodleuk het tegenovergestelde gedaan. We hebben het gevoel niet serieus genomen te worden, terwijl er door de aanleg van de Rijnlandroute en de extra rijstroken bij de A4 alleen maar meer verkeer en geluidsoverlast te verwachten is.”

VVD-fractievoorzitter Sjoerd van den Dool constateert dat in de begroting van de provincie een ruim budget voor nieuwe projecten is opgenomen: “Er is dan ook alle reden om daarin ook een geluidsscherm bij Voorschoten op te nemen. De overlast is onbegrijpelijk en niet uit te leggen. Duizenden inwoners en gezinnen kunnen verlost worden van overlast.”

De provincie heeft volgens Van den Dool in het verleden laten zien dat voor grote projecten het verminderen van overlast een prioriteit is waar veel geld aan wordt besteed: “Dan kan dat ook voor Voorschoten. We zijn formeel dan wel geen grondgebonden partij, maar wel degelijk partij in de overlast en doen daarom wij graag actief mee. Bijvoorbeeld in het aantonen van de overlast door bijvoorbeeld metingen en hoe die zo effectief mogelijk bestreden kan worden.

Ook de SP vroeg recent aandacht voor de overlast van de snelweg. Wethouder Binnendijk beloofde metingen uit te gaan voeren om de mate van overlast in kaart te brengen.

Delen
Zomerbiervaart

2 reacties

 1. De rekenmodellen van RWS en PZH zijn geen knip voor de neus waard. Theorie, theorie.
  Bovendien is deze provincie een uiterst onbetrouwbaar partner in de samenwerking met haar regiogemeenten rond de aanleg van deze neoliberale asfaltstrip.
  Alle maatregelen om de inpassing van de Rijnlandroute bij de Stevenshof en OVP zo optimaal te doen zijn zijn onder het bewind van de lakonieke, arrogante, neoliberale asfalt VVD´er Floor Vermeulen in Gedeputeerde Staten teniet gedaan. Afspraken die gemaakt zijn met Ingrid deBondt, de voormalige Gedeputeerde met een Civiel Ingenieursdiploma. Neoliberaal, mannetje VVD minister, maar technisch behoorlijk capabel. En die begreep de haalbaarheid van goede inpassingsmaatregelen. En maakte hierover afspraken.
  De kaalslag langs de A4, de OVP en de Stevenshof is hemeltergend. De geluidsoverlast is duidelijk toegenomen en zal nog jaren duren. De compensatiemaatregelen zullen nog niet de helft van het uitlaatgas zuiverende, geluidswerende en het dieselgate blik maskerende groen terugbrengen.
  Wel gaat de bovengenoemde VVD 32 jarige carriere yup voor een “automobilisten panorama”, dus uitzicht voor de autoverslaafden op de OVP en Vlietlanden. En dus geen geluidsscherm langs de A4 bij Voorschoten en in de OVP. En de recreanten en omwonende mogen genieten van lawaai en kankerverwekkende dieselgate gassen. Criminele VVD’ers!
  De geluidsnormen bij de Stevenshof zijn in de modellen zogenaamd meer dan voldoende. De beroepsleugenaar en in een randwijk gehate Robert Strijk verdedigt zich graag met de”gefingeerde “expert opinions” van de provincie. Deze theoretische alpha academicus zou eens de kwadratenwet op licht, geluid en andere media op wikipedia moeten bestuderen. En leren dat geluidsschermen, stil asfalt e.d. wel degelijk de 3 miljoen + een beloofde bijdrage van de provincie meer dan waard zijn. Want hoe verder van de bron met afscherming des te minder de overlast. Kwaliteit van leefomgeving, de recreatie en natuur!
  Maar in een provincie, Leiden en Voorschoten met doortrapte, groeiverslaafde, autominnenden neoliberalen van VVD66 op het pluche wordt met lulverhalen alles onder de mat geschoven. En geld bespaard voor andere asfaltprojecten in de maak. De provincie hanteert een 30% veiligheidsmarge op de kosten van de roetriool, normaliter 6% in andere projecten, maar niet bij de Rijnlandroute. Er is geld zat voor een veel betere inpassing!
  Voorschotenaren en Leidenaren trekken op om de waarheid boven water te krijgen en de leugenaars en bedriegers ter verantwoording te roepen. Ook als zij geen politici meer zijn. Want al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Achter slot en grendel dit liberale tuig!

 2. Beste Voorschotenaren,
  Na het bekijken van onze commissie L&B hopen wij dat u tijdig bij uw college groen krijgt om de Provincie, met name de neoliberaal en asfaltfanaat Floor Vermeulen flink aan te pakken.


  De Stevenshoffers staan inmiddels voor paal. Voor de tweede keer. Eerst geen verlengde tunnel, maar een roetbak, dan geen aanpassingen aan die roetbak. Nee, lawaai en kankerverwekkende uitlaatgassen. Dankzij ons college! Dankzij onze volksvertegenwoordigers!
  Voor de voltallige Leidse Raadscommissie L&B was het n.l. duidelijk dat het duo wethouders Damen en Strijk de Stevenshof aan het lijntje gehouden hebben, voorgelogen en belazerd. En de commissie onjuist voorgelicht. Politieke doodzonde!! Met name de manipulaties en het vuile spel van wethouder Strijk zijn onvergeeflijk! Politieke doodzonde.
  VVD en PvdD zullen mogelijk nog een motie van wantrouwen kunnen indienen tegen de onzorgvuldigheid van de wethouder Financiën. Terecht. De excuses van Damen achteraf zijn NIET genoeg. En ook het gesprek met deze wijk zal weinig meer bijdragen. De Stevenshoffers EISEN het aftreden van het duo Strijk en Damen wegens het ernstig schaden van het vertrouwen in de politiek. En benadelen van hun eigen burgers wat betreft gezondheid, leefgenot en woonkwaliteit.
  Modellen, z.g. “worstelingen” met tekorten in gelden voor de wijken, het wegmoffelen van drie miljoen euro voor een betere inpassing, waarbij de wethouder Bereikbaarheid er alles aan gedaan heeft om die inpassing ONMOGELIJK te maken. Schandalig deze manier politiek van met name de neoliberale fracties in deze Raad. Wij zeggen per onmiddelijk het vertrouwen op in dit achterbakse, oneerlijk neoliberale college.
  Maart 2018 volgt hopelijk de keiharde afrekening van dit college dat het vertrouwen van de burger in de politiek zeer ernstig heeft geschaad.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de Leidse gemeentepolitiek en bericht daar over.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.