Het begin van het boerenlandpad in de grote Polder. (Foto's: Mirjam Ates).

Bedrijven Grote Polder adopteren boerenlandpad in Zoeterwoude

De eerste adoptie voor het beheer van een boerenlandpad is een feit. Het wandelpad in de Grote Polder van Zoeterwoude wordt voor tenminste vier jaar geadopteerd door het bestuur van de BIZ vereniging van het Bedrijventerrein Grote Polder in dezelfde gemeente.

“Al jaren bestaan er wandelpaden in een aantal polders en bollengebieden, die geen échte paden zijn, maar waar je wel mag wandelen. Het Landschapsfonds Holland Rijnland heeft twee jaar geleden bij haar oprichting 100.000 euro ontvangen van de gemeenten in Holland Rijnland om het beheer en onderhoud van boerenlandpaden te financieren. Maar als we alleen geld uitgeven, dan is het geld over zes of zeven jaar op en dat is niet onze bedoeling,” aldus Ates. “We willen ook gelden genereren, zodat het beheer van de paden voor langere tijd is veiliggesteld. Het is een mooi begin dat het bestuur van het Bedrijventerrein Grote Polder voor vier jaar een stuk boerenlandpad wil adopteren.”

Wandelen op grond van ondernemers
Voorzitter Henk Prins van de BIZ vereniging van bedrijventerrein Grote Polder vertelt dat hij meteen enthousiast was toen hij van het initiatief hoorde. “Ik ken het idee van wandelen over grondgebied van particulieren al langer vanuit Engeland. Het adopteren van een boerenlandpad dat zo dicht bij ons bedrijventerrein ligt, sluit mooi aan bij onze inspanningen als bedrijvenvereniging om meer en aantrekkelijker, bloeiend groen op het terrein te organiseren. En dat het pad door de groene Grote Polder loopt, is een leuke bijkomstigheid.”

De bedrijvenvereniging heeft voor het adopteren van een stuk boerenlandpad in ieder geval 4.000 euro uitgetrokken: “Daar kan het pad in de Grote Polder voorlopig van onderhouden worden.”

Het Landschapsfonds Holland Rijnland heeft heel noordelijk Zuid-Holland als werkgebied. “Wij hebben als fonds diverse acties om gelden te genereren. Het adopteren van een boerenlandpad is er slechts één van. We zijn gestart met het benaderen van bedrijven in het gebied rondom Leiden,” zegt Ates. “Het komende jaar breiden we dit uit met de Duin & Bollenstreek en het Plassengebied.”

Naast adopteren van een stuk landschpa, kan er ook gewoon gedoneerd worden voor het groen in de regio. “Een ondernemer noemde het gekscherend ‘ons geweten groenwassen’ lacht Ates die ook nog even wijst op de spaarpottenactie die het fonds is gestart. “Die spaarpotten zijn bedoeld voor ondernemers in het gebied met een winkel(tje). De Streekwinkel Boer en Goed, bij De Poort Groene Hart, waar boerenlandproducten worden verkocht, heeft er ook een. Daar ontvingen we kortgeleden al ruim honderd euro van. Donaties van klanten.” Ook boeren met een winkel aan huis kunnen een spaarvarkentje aanvragen voor op de toonbank. “Het blijkt dat mensen die de boerenlandpaden kennen en wat kunnen missen er graag wat voor over hebben.”

Via de website www.landschapsfondshollandrijnland.nl kan ook digitaal gedoneerd worden. Ook is daar meer informatie te vinden over het fonds dat als goede doelen-stichting ook de ANBI-status heeft.

 

Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×