De Stichting Ruimte Onderzoek Nederland is nu nog gevestigd in Utrecht, maar verhuist over enkele jaren naar een nieuw gebouw in Leiden. (Foto: M.M. Minderhout).

Komst SRON naar Leiden past in rijtje recente ontwikkelingen

Ruimteonderzoeksinstituut SRON verhuist over enkele jaren naar het Bio Science Park Leiden. De organisatie is nu nog gevestigd in Utrecht, maar de huisvesting daar voldoet niet meer. De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het bestuur van SRON hebben hun voorkeur uitgesproken voor het gezamenlijke bid van de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Chris de Waard sprak met de wethouder Robert Strijk over de komst van SRON naar Leiden.

De Leidse wethouder Robert Strijk toont zich verheugd over de keus van SRON en signaleert dat het past in een rijtje ontwikkelingen die zich de afgelopen maar maanden in snel tempo opvolgen. Hij somt op:  “TNO concentreert een aantal extra onderzoeksgroepen in Leiden, Het europees geneesmiddelenbureau EMA komt naar de regio, in 2022 is Leiden host van EuroScience Open Forum (ESOF) en mag zich daardoor dat jaar ook European City of Science noemen en nu kiest opnieuw een prestigieus instituut voor Leiden.”

NWO en SRON zijn verheugd over de nieuwe locatie op de campus van de Universiteit Leiden naast het Huygens Laboratorium. die plek biedt volgens de twee organisaties volop mogelijkheden voor samenwerking in de wetenschap, technologieontwikkeling en instrumentbouw.

Het voorgenomen besluit van NWO en SRON ligt de komende maanden nog ter advies bij de ondernemingsraad van SRON en van NWO. Na advies van de ondernemingsraden volgt in de loop van 2018 een definitief besluit over de verhuizing naar Leiden.

 

Leiden Regio Science


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×