D66 Leiderdorp trekt aan de bel over uitspraken burgemeester over zelfstandigheid

In de toespraak bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiderdorp sprak burgemeester Laila Driessen de wens uit dat Leiderdorp nog lang zelfstandig zou mogen blijven. Om dat te bereiken moet er volgens haar wel zoveel mogelijk met andere gemeenten worden samengewerkt. “Hiermee impliceert de burgemeester dat samenwerking met regiogemeenten tot doel heeft zelfstandig te blijven”, signaleert D66 Leiderdorp. De partij die fusie op termijn best ziet zitten is verbaasd over deze uitspraken, die volgens D66 ook in de regio tot gefronste wenkbrauwen hebben geleid.

Lijsttrekker Jeroen Hendriks: “In mei 2017 formuleerde de gemeenteraad van Leiderdorp een zienswijze waarin een ruime meerderheid van vijf van de zes partijen heeft uitgesproken dat een fusie tussen de vijf regiogemeenten ‘uiteindelijk de beste oplossing is om onze ambities en opgaven te realiseren’. Uit een mail van 20 maart 2017 van wethouder Wassenaar aan de Leiderdorpse leden van de Klankbordgroep Toekomstvisie Leidse Regio blijkt bovendien dat ook een meerderheid van het huidige college, net als van het vorige college, van mening is dat een samengestelde gemeente het uiteindelijke doel zou moeten zijn.”

Hendriks wil weten of de burgemeester met haar uitspraken afstand neemt van zowel het raadsstandpunt als het collegestandpunt: “Ze stelt immers dat samenwerking met regiogemeenten tot doel heeft zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, daar waar een meerderheid van raad en college van mening is dat de belangen van de inwoners van Leiderdorp daar uiteindelijk niet mee gediend zijn.”

De partij wil van het college in Leiderdorp nu weten wat de burgemeester precies met haar uitspraken bedoelde en ook of de burgemeester het met D66 eens is dat zelfstandigheid van het dorp geen doel op zich is. Verder roept D66 Leiderdorp de burgemeester op om zich achter het standpunt te scharen dat op alle niveaus een consequent en consistent beeld uitgedragen moet worden naar zowel de Leidse regio als naar de provincie.

Leiderdorp Politiek


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×