Actieplan tegen eenzaamheid gepresenteerd door CDA Leiden

21

Lijsttrekker van het CDA in Leiden Joost Bleijie heeft afgelopen vrijdagavond een actieplan tegen eenzaamheid gepresenteerd. Hij overhandigde dat actieplan aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) tijdens het CDA Election Dinner in grand café De Burcht.

Het CDA maakt de strijd tegen eenzaamheid met dit actieplan tot een speerpunt tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. ‘Wij willen het eenzaamheidsprobleem bij ouderen in Leiden nadrukkelijk onder de aandacht brengen van een breed publiek en Leidenaren oproepen meer naar elkaar om te kijken’, aldus Bleijie. ‘En de gemeente Leiden kan hiermee helpen, waardoor het een speerpunt wordt in onze campagne.’

Lijsttrekker Joost Bleijie over het actieplan in gesprek met IJsbrand Terpstra in Politiek071

Als het aan het CDA ligt gaat de gemeente 75-plussers jaarlijks minimaal één keer bezoeken. Die groep ouderen heeft volgens hen namelijk het meest te maken met eenzaamheid, meer dan 10% van alle eenzame Leidenaren is volgens Bleijie boven de 75. In het totaal is 44 procent van de Leidenaren eenzaam, vertelde het CDA afgelopen vrijdag.

Minister
Het actieplan werd aangeboden aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), die als wethouder in Rotterdam zelf al eerder een plan tegen eenzaamheid ontwikkelde. De Jonge: ‘Het is van groot belang dat we in iedere buurt en stad als bewoners meer naar elkaar omzien. Dat lukt alleen als we ons beter bewust zijn van het bestaan van eenzaamheid ook in een stad als Leiden’, zei hij over het actieplan.

Kosten
De kosten die voor de plannen van het CDA gemaakt moeten worden, kunnen volgens Bleijie worden gedekt door andere ambities van de gemeente Leiden iets minder prioriteit te geven. Dat legde hij uit tijdens de uitzending van Politiek071. Veel specifieker wilde hij daar echter niet op ingaan, aangezien hij van mening is dat je niet direct een prijskaartje kunt hangen aan eenzaamheid. ‘Straks ga je me nog vragen om een brug in te ruilen voor eenzaamheid onder ouderen’, aldus Bleijie tijdens de uitzending. ‘Na de verkiezingen gaan we kijken hoe we het gemeentebudget gaan inzetten de komende jaren en wat ons betreft gaat een deel daarvan naar eenzaamheid onder ouderen.’

Delen
Zomerbiervaart

21 reacties

 1. In Rotterdam heeft het ook gewerkt. Hoop dat het niet bij 1 bezoekje blijft, maar dat er meer naar ouderen wordt omgekeken.

 2. Ik heb de glorieuze leeftijd van 75 nog niet bereikt, maar wanneer het zo ver is, hoop ik nog in staat te zijn om zo’n schijnheilige CDA’er met een ferme trap de straat op te schoppen.

  • Julius Terpstra op

   Nou nou…. niemand wordt iets verplicht he. Er zijn overigens wel mensen die behoefte hebben aan wat aandacht. Trapt u lekker door, richten wij ons op die mensen die er wel behoefte aan hebben. 🙂

   • Het CDA heeft mede aan de basis gestaan van de afbraak van onder meer de sociale zekerheid, de sociale woningbouw en de sociale infrastructuur en heeft daardoor, naast anderen, heel veel kwetsbare ouderen in de problemen gebracht. Vandaar dat politici van die partij ferme trappen verdienen. De eerste grote trap kan in maart worden uitgedeeld door deze zich christelijk noemende huichelaars uit de gemeenteraden te schoppen.

   • Verzet
    .
    Toen zei de man: ik ben moe;
    vijand laat van mij af;
    ik verweer mij niet meer;
    ik lig nog maar wat en wacht af
    of ik gehaald word vannacht.
    en de priester: ik breng u den Heer.
    maar hij met een laatsten slag
    sloeg het kruisbeeld weg van zijn mond
    en krijschte: ga weg –
    neem mijn laatst bezit mij niet af:
    mijn zonden gaan mee in mijn graf.
    [H. Marsman]

 3. Goed initiatief! Het huidige landelijke beleid wat er op gericht is om de ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen, heeft tot gevolg dat er grote eenzaamheid is onder ouderen. Veel ouderen hebben helaas niet een groot netwerk om zich heen; Zijn vaak alleen. Het lijkt mij daarom een goede zaak als de plaatselijke overheid bij hen, op maat, hun behoefte aan aandacht c.q.zorg peilt.

  • Wat een gelul. Juist door het verkassen naar bejaarden- en verzorgingstehuizen worden ouderen uit hun sociale leefwereld gehaald. Het landelijk beleid is niet gericht op het per se ouderen zolang mogelijk thuis te laten wonen, maar hen zolang mogelijk hun zelfstandigheid te laten behouden. Ook in bejaardentehuizen kan je eenzaam zijn. De behoefte aan zorg: dat vangnet is er allang. Hoezo zijn ouderen vaker alleen? Uit alles blijkt dat eenzaamheid onder andere groepen minstens even groot is.
   Eén bezoekje per jaar, misschien een paar, zou dat nou echt zoden aan de dijk zetten???? Het is typische prietpraat die vlak voor een verkiezing van stal wordt gehaald om daarna weer gladjes (heel CDA-eigen!) te worden vergeten. Zie al die gladlachende bureaucraten en volgevreten regenten op de foto bij dit artikel: zouden die ooit langs de straten zijn gegaan om eenzame Leidenaren een hart onder de riem te steken? Hypocriet: niet intrappen. Laat CDA een voorbeeld nemen aan SP: die gaan actief de wijken in, hebben spreekuren en helpen Leidenaren met hun belastingaangifte.

  • Geweldig. Het CDA doet er geen ene mallemoer aan (FRITS2018 kan gerust zijn, hij wordt niet lastiggevallen door Julius Terpstra), maar wil dat bij iedere 75-plusser 1x per jaar een gemeenteambtenaar langs komt.
   Dat is raar. Volgens het CDA is 44% van de Leidenaren eenzaam, w.o. 10% van de 75-plussers. Hoe dit is vastgesteld: geen idee, maar het zou logischer zijn om de gemeenteambtenaren (nog meer ambtenaren?) 75minners te laten bezoeken: daarvan zouden er 34% eenzaam zijn.
   Je moet natuurlijk wel thuis zijn als die ambtenaar je bezoekt, want anders voel je je vast en zeker het hele jaar eenzaam. En als die ambtenaar je wel thuis aantreft, voel je je natuurlijk helemaal niet meer eenzaam.

   • Tegen de tijd dat ik in aanmerking kom voor zo’n ambtelijk bezoek maken weigerende ouderen zich waarschijnlijk bij voorbaat verdacht, krijgen ze een negatieve score in hun SyRI-risicoprofiel en wordt hun AOW onmiddellijk stopgezet (zie bijvoorbaatverdacht.nl). Wie dan nog een keer zo’n heimelijke tandenborstelteller en ondergoedspeurder voor de deur laat staan wordt vervolgens afgevoerd en nooit meer gezien.

 4. Een Leids burger op

  Het is al veel langer algemeen bekend dat er eenzaamheid heerst onder ouderen. Omdat de meeste oudere bekenden van hen vaak al zijn overleden.
  .
  Maar waarom NU opeens die aandacht voor eenzaamheid?
  Ach ja, het is verkiezingstijd en dus moet ook het CDA haar “sociale” gezicht en betrokkenheid laten zien.
  .
  Het is natuurlijk best een leuk initiatief om ouderen >75 jaar 1 maal per jaar namens de gemeente te gaan bezoeken voorzover zij daar behoefte aan hebben. Maar dat zal de eenzaamheid niet oplossen.

   • Een Leids burger op

    In het artikel waar Patrick naar verwijst gaat het toch vooral om jongeren en hun problemen.
    .
    Maar laat ik even kort reageren op enkele punten die Julius noemde in zijn verwijzing:
    1. Huisbezoek van een zorgprofessional lijkt me in ieder geval beter dan van een gemeenteambtenaar o.i.d.
    2. Starten met een brede publiekscampagne in Leiden. Dat komt er dus in het kort op neer dat anderen worden opgeroepen naar ouderen te gaan e.d.
    4. Huiskamers in de wijken? Doet mij denken aan buurthuizen…..
    6. Verbinden jong met oud.Citaat:”Daarom willen we VO-scholen die een maatschappelijke stage in hun curriculum hebben uitnodigen om zich te verbinden
    met een voorziening voor ouderen”. Uitnodigen of verplichten? En moet er met de nodige Bumor dan ook het Wilhelmus verplicht gezongen worden? 🙂
    7.We ondersteunen en stimuleren verenigingen die activiteiten voor ouderen willen opzetten. Hoe is niet duidelijk.
    .
    Het CDA zou juist vooral moeten kijken naar ouderen met een klein of geen pensioen (alleen AOW) die vaak hoge zorgkosten hebben.

   • Die eenzaamheid is een maatschappelijk probleem en geen partij heeft vaker op het pluche gezeten dan CDA en voorgangers KVP, ARP en CHU. Dáár lijkt me de oorzaak van het probleem te zitten. Schaf het CDA af. Al is die partij natuurlijk wel een soort van bejaardensoos geworden met Camiel Eurlings at your service. Vraag het maar aan Maxime.

   • Loze prietpraat. Zie het laatste punt: “Op steeds meer plekken in Leiden vinden organisaties, burgers, bedrijven en instellingen elkaar om samen op te trekken tegen eenzaamheid. De gemeente Leiden stimuleert en ondersteund (sic) dit soort initiatieven actief.”
    Een hele volksbeweging tegen eenzaamheid? Waar? Hoeveel voorbeelden kan Juliaantje noemen? Wat voor organisaties, welke instellingen, welke bedrijven? Inhoudsloos getetter.

 5. Ja, het begint uit de hand te lopen. Hier en daar staat al een rij eenzaamheidsbestrijders voor een deur en inmiddels moet je bij sommige “eenzame ouderen” zelfs een nummertje trekken om vijf minuten aan de keukentafel te mogen aanschuiven. Er ontstaat schaarste en dus een markt. Binnenkort wordt de eenzaamheidsbestrijding daarom Europees aanbesteed en zal die marktconform worden uitgevoerd, aansluitend bij de door vrijwel alle politieke partijen gehuldigde neoliberale beginselen van de vrije markt. Zorgondernemers hebben al belangstelling getoond.:-(
  ..
  Het CDA heeft God vervangen door Markt en Pecunia, en naastenliefde door ik-eerst. Ook het CDA heeft dus actief meegewerkt aan het ontstaan van een “samen”leving van heel veel egoïstische dikke ikken en carrièrejagende hebzuchtigen zonder belangstelling voor de ander, met aan de onderkant uitgebuite werkenden die uitgeput van tijdelijk baantje naar tijdelijk baantje rennen en geen energie, geld en tijd hebben voor andere zaken. Eenzaamheid van sommige ouderen, zorg consumerende niet-productieven en een schadelast in neoliberaal jargon, is daarvan een gevolg. De huidige rechtse regering zet dit voort, met actieve medewerking van het CDA.

 6. Mantelzorger op

  Op zich een goed plan. Maar wat wordt er daarna mee gedaan? Mijn ouders (80+) wonen in Leiderdorp en hebben ooit zo’n bezoek gehad. (5 jr. geleden geloof ik.) Het volgende bezoek moet echter nog komen. Er is toen niet zoveel mee gedaan. En misschien ook handig om gesprekken met mantelzorgers van die ouderen te voeren. Zeker als dit maar 1 persoon is. De situatie is nu ook verslechterd.

  Tuurlijk, er komt inmiddels zorg en huishoudelijke hulp in huis. Maar dat is echt minimaal. Er wordt daarbij niet/nauwelijks onderscheid gemaakt tussen mensen die wel een sociaal netwerk hebben en mensen die dat niet/nauwelijks hebben. Zorg wisselt bovendien veel, is geen vast team.

  De rest komt neer op deze, eveneens eenzame mantelzorger. Wij, mijn ouders en ik dus, hebben verder geen familie meer. Of, de familie van mijn ouders, wonen te ver weg en zijn inmiddels zelf 70+. Ik heb daarbij ook moeite om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. Het liefst met mensen die wat meer van mijn leeftijd zijn.

  Deze vorm van eenzaamheid is anders dan je eenzaam voelen. Er is gewoon niemand anders om bv. boodschappen te doen. Of om andere, te ingewikkelde zaken te regelen. Vooral niet als ik zelf bv. ziek wordt. Enz.

  De buren van mijn ouders vragen is moeilijk. Niet dat de buren niet willen helpen, dat willen ze juist wel. Maar wel omdat mijn vader jaloers en dement is. Dus een man over de vloer, zorgt weer voor problemen als die man dus weg is. Dan is mijn vader boos op mijn moeder. Die nog niet dement is, maar wel lichamelijk zeer zwak en moe is. Ben wel eens bang dat mijn vader dan geweld gaat gebruiken. Buren om hulp vragen is daarom zeer moeilijk. Niet omdat we dat niet kunnen, maar om de andere gevolgen, die niemand verder ziet/hoort. Totdat het te laat is.

  Ik kan er ook niet altijd zijn. Ik ben daar ook niet toe in staat. Kom ik op den duur gewoon in ‘Endegeest’ terecht. Ik probeer mijn netwerk wel uit te breiden, maar dat is moeilijk en zeker in deze situatie. Ik wordt gezien, door veel mensen, als iemand die altijd klaagt. Vooral omdat iedereen vaak vraagt: ‘Hoe gaat het?’. En dan graag een positief antwoord wil. Iets wat ik dus niet altijd heb, daar ksn ik niets aan doen. Heb het al moeilijk genoeg. Vraag het dan niet.! Denk ik wel eens. Vraag dan iets anders en niet alleen naar hetgeen iedereen negatief vind. Dit is ook de reden dat ik er bij anderen, die ik niet zo goed ken, er niet naar vraag.

  Maar men vergeet mijn vrolijke kant, die ziet men vaak niet. Iedereen kan iets doen aan mijn vorm van eenzaamheid, maar daar zijn mensen zich niet bewust van. Maak eens een praatje met mij. (Of iemand anders die eenzaam is.) Maar vraag ook eens iets over iets gezelligs, bv. mijn hobby’s. Ik hou van zingen en zwemmen en dat vind ik erg leuk. Maar iedereen waar ik woon, kan zien dat ik ook van plantjes hou. Dus ook dat is een gespreksonderwerp en zo zijn er nog veel meer. Verder wil ik graag leuke dingen doen met een gezellige groep mensen. Een groep mensen die ook het initiatief wil nemen en zo nu en dan iets gezelligs aanbied. Niet de groep mensen die vaak een passieve houding aannemen. Want die mensen ken ik wel, die hebben het altijd druk met iets en/of iemand anders. En ik snap ook prima dat hun eigen netwerk, van vrienden, familie enz. voorrang heeft. .

  Kortom: Zie niet alleen datgene dat negatief is in iemands leven, want daar kan iemand niet zoveel aan doen. Zie ook het positieve van de persoon zelf. Ik zou graag willen dat er meer wordt stilgestaan bij deze vorm van eenzaamheid. En daar de mensen bewust van willen maken.

  Een sociaal isolement komt voor bij alle leeftijden. Vooral bij mensen die een klein sociaal netwerk hadden. Of bij mensen waarbij dit door omstandigheden is gebeurd. (Verhuizen voor werk, scheiding, enz.)

  Oftewel, het antwoord op deze vorm dit in een klein woordje, van 5 letters: “SAMEN”
  Zie ook: http://www.samentegeneenzaamheid.nl

Over de auteur

IJsbrand Terpstra

Politiek verslaggever in de Leidse regio (met name Oegstgeest) en presentator van Politiek071.

Deze site gebruikt cookies. Lees meer over onze cookies.