Voorschotense raad geeft groen licht voor wijziging bestemmingsplan Deltaplein

3

Donderdagavond 15 februari besloot de raad over de wijziging in het bestemmingsplan voor het Deltaplein. Gevraagd werd aan de raad of zij een verklaring van geen bezwaar konden tekenen waarmee de gewenste uitbreiding van het restaurant Hudson buiten het bestemmingsplan waargemaakt kan worden. Het voorstel werd aangenomen met een meerderheid en daarmee is de verklaring voor geen bezwaar afgegeven.

 

Het dossier over de onterecht verleende vergunning aan het restaurant Hudson is al veelvuldig besproken. Zo werd er in de commissievergadering vorige week nog een avondvullend debat over gehouden. In de raadsvergadering van donderdag lag de tweedeling tussen een aantal fracties die vooral vooruit wilden kijken naar oplossingen door het dossier af te sluiten en het voorstel te aanvaarden. Een aantal andere fracties, zoals D66 en GroenLinks vonden dit een te makkelijke conclusie en konden deze fouten niet zomaar toestaan door het voorstel aan te nemen. D66 vroeg zich met name af of het niet teveel het individuele belang van de projectontwikkelaar zou zijn om dit buiten het bestemmingsplan toe te staan. In plaats daarvan zou de raad het algemeen belang moeten dienen.

 

Raadslid Peter van der Haven (VVD) stelde vast dat er in het verleden fouten zijn begaan in het verlenen van deze vergunning. Het is volgens hem echter een feestje van de democratie als men kijkt hoe open het college te werk is gegaan in het proces dit op te lossen. Na deze zorgvuldige en open manier van werken zou het in deze fase dus vooral belangrijk zijn om vooruit te kijken en te zoeken naar concrete oplossingen. Ook de fracties van ONS Voorschoten en CDA stemde in met dit laatste punt. GroenLinks benadrukte echter dat het ook belangrijk is om terug te kijken hoe dit kon gebeuren. Daarnaast stelde SP dat de projectonwikkelaar van het restaurant nu de lachende derde partij is die er met de winst vandoor gaat. Uiteindelijk werd het voorstel dan ook met een meerderheid bestaande uit VVD, CDA en ONS Voorschoten aangenomen.

Delen

3 reacties

 1. Het bestemmingsplan is geen probleem in Voorschoten. Gewoon een optioneel document die kan altijd genegeerd / gewijzigd worden. Wel vreemd dat de gemeente niet gewoon een ontheffing verleend met de woorden “algemeen maatregel van bestuur” als ze hebben voor 5 bouwprojecten aan Professor Asserlaan gedaan.

  • Als eerste, heer of mevrouw K.Gennaky: in Uw eerste zin moet het zijn “Een document DAT” . Voor het overige vergist U zich ernstig. Een vastgesteld bestemmingsplan is een juridisch en rechtsgeldig plan waarop bewoners bezwaren kunnen indienen. Het is absoluut niet optioneel en het is zeker niet te negeren of zonder meer te wijzigen. Een wijziging moet een juridische proceduren doorlopen.
   Zowel onder de huidige geldende Wet als onder de komende Omgevingswet. Sterker nog. De raad is de enige bestuurslaag dat een bestemmingsplan kan maken vaststellen. Bestemmingsplannen moesten tot voor kort tienjaarlijks herzien worden. Dit is van overheidswege even losgelaten omdat de nieuwe omgevingswet nogal wat werk voor de ambtenaren veroorzaakt en zij in tijdnood dreigen te komen.
   Dat het in Voorschoten zo lijkt voor U kan ik mij voorstellen.
   Verder is er een art. 19 dat toestaat om beslissingen te nemen die voor de toekomst nodig zijn en in het komende nieuw vast te leggen bestemmingsplan inpasbaar zijn.

   Dat U gefrustreerd bent kan ik mij voorstellen. Maar de raad bepaalt. En de bewoners hebben het RECHT om bezwaar te maken. Ik zelf vind dit ook wel erg gemakkelijk.

   Naar alle waarschijnlijkheid was er in het huidige bestemmingsplan toen het vastgesteld werd een voorziening getroffen voor de projecten in de Asserlaan. De ambtenaren moeten U hierover informeren als U belanghebbende bent.
   M.vr.groet

   • Beste, bedankt voor uw reactie en correctie!

    Ik dacht ook dat het bestemmingsplan is een juridisch en rechtsgeldig plan en bewoners kunnen op hem rekenen. Volgens het bestemmingsplan de bouwplan van onze buren is niet mogelijk want hij is in strijd met 3 bouwnormen (diepte, breedte en afstand tot de perceelgrens). Misschien, een nieuw bestemmingsplan gaat die normen verwijderen, maar het blijft nog onbekend en niet gevonden / vastgesteld in omgevingsvergunning papieren.

    Belanghebbende kunnen inderdaad een bezwaar in te dienen. Daarna gaat de bezwaarcommissie een advies aanmaken. Een optioneel advies en de college B&W moet niet hem op te volgen automatisch.

    Tot slot, wat is de waarde van het bestemmingsplan als er zijn meerdere manieren hem makkelijk af te wijken? Wat is de waarde van een bezwaar als een belanghebbende wethouder zit er in het college B&W zoals in onze situatie?

    Met vriendelijke groeten,
    Gennady K.

Over de auteur

Je bent nu offline