Voorschotense raad geeft groen licht voor wijziging bestemmingsplan Deltaplein

Donderdagavond 15 februari besloot de raad over de wijziging in het bestemmingsplan voor het Deltaplein. Gevraagd werd aan de raad of zij een verklaring van geen bezwaar konden tekenen waarmee de gewenste uitbreiding van het restaurant Hudson buiten het bestemmingsplan waargemaakt kan worden. Het voorstel werd aangenomen met een meerderheid en daarmee is de verklaring voor geen bezwaar afgegeven.

 

Het dossier over de onterecht verleende vergunning aan het restaurant Hudson is al veelvuldig besproken. Zo werd er in de commissievergadering vorige week nog een avondvullend debat over gehouden. In de raadsvergadering van donderdag lag de tweedeling tussen een aantal fracties die vooral vooruit wilden kijken naar oplossingen door het dossier af te sluiten en het voorstel te aanvaarden. Een aantal andere fracties, zoals D66 en GroenLinks vonden dit een te makkelijke conclusie en konden deze fouten niet zomaar toestaan door het voorstel aan te nemen. D66 vroeg zich met name af of het niet teveel het individuele belang van de projectontwikkelaar zou zijn om dit buiten het bestemmingsplan toe te staan. In plaats daarvan zou de raad het algemeen belang moeten dienen.

 

Raadslid Peter van der Haven (VVD) stelde vast dat er in het verleden fouten zijn begaan in het verlenen van deze vergunning. Het is volgens hem echter een feestje van de democratie als men kijkt hoe open het college te werk is gegaan in het proces dit op te lossen. Na deze zorgvuldige en open manier van werken zou het in deze fase dus vooral belangrijk zijn om vooruit te kijken en te zoeken naar concrete oplossingen. Ook de fracties van ONS Voorschoten en CDA stemde in met dit laatste punt. GroenLinks benadrukte echter dat het ook belangrijk is om terug te kijken hoe dit kon gebeuren. Daarnaast stelde SP dat de projectonwikkelaar van het restaurant nu de lachende derde partij is die er met de winst vandoor gaat. Uiteindelijk werd het voorstel dan ook met een meerderheid bestaande uit VVD, CDA en ONS Voorschoten aangenomen.

Nieuws Politiek Voorschoten


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×